Najświętsza Trójca

fragmenty Orędzi od Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

JEZUS CHRYSTUS: Nie, niewielu rozumie Świętą niepodzielną Trójcę, tymczasem My jesteśmy jedną Substancją, jedną Potęgą i jednym Poznaniem, tylko jednym Bogiem... i jesteśmy wolni w udzielaniu Siebie każdej duszy i w każdym czasie. Ojciec i Ja, i Duch Święty, My Trzej, zstępujemy jak trzej świadkowie, aby ponownie przesylabizować Nasze Słowo i aby ponownie nauczyć was żyć prawdziwym życiem w Nas (3.02.2003).

Mt 28:19 - Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ap 4:8 - Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.

 

Najświętsza Trójca : Vassula Ryden

2.03.87 zeszyt 8

 

JEZUS CHRYSTUS : – Chwała niech będzie Bogu Ojcu, który wyzwolił cię od Zła.

 

Vassula Ryden : – Kim jesteś?

 

JEZUS CHRYSTUS : – To Ja, Jezus. Dlaczego?

 

Vassula Ryden : Byłam zakłopotana. Nie rozumiem jeszcze, kto jest Ojcem i jaka jest różnica między Ojcem a Jezusem. Jeśli On zwraca się do Boga Ojca, jak zatem Jezus może powiedzieć, że jest również Ojcem?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Posłuchaj, Vassulo, uważaj, pojmij, że Bóg i Ja jesteśmy Jednym, Ja jestem Ojcem i Synem.[1] Czy teraz rozumiesz? Ja jestem Jeden, jestem Wszystkim w Jednym, Ja jestem Wszystkim w Jednym.

 

Vassula Ryden : – Jesteś Wszystkim w Jednym?!

 

JEZUS CHRYSTUS : – Jestem Miłością.

 

Vassula Ryden : – A Światłość?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Ja jestem także Światłością. Posłuchaj Mnie.

 

Vassula Ryden : Pomyślałam, że będzie dla mnie trudne zrozumienie tego i napisanie, ponieważ miałam jeszcze w myślach pytanie o Ducha Świętego.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Spróbujmy. Duch Święty pochodzi ode Mnie,[2] czy teraz rozumiesz? Wszystko w Jednym. Ponieważ Najświętsza Trójca jest Jednym, możesz także Mnie również nazywać “Ojcem”. Mądrość pochodzi ode Mnie, Ja również jestem Mądrością. To Ja, Jezus. Za każdym razem, kiedy masz wątpliwości, przychodź do Mnie.


[1] Chrystus nie wyjaśnia tutaj relacji Osób w Trójcy Świętej, lecz to, w jaki sposób możemy się zwracać do Niego jako Boga, jak możemy Go nazywać. W odniesieniu do Ojca Jezus zawsze będzie Jego Synem i nie może być nazywany Ojcem. Natomiast kiedy my zwracamy się do Boga, możemy słowo "Ojcze" odnosić albo do Boga Ojca, czyli do Pierwszej Osoby Boskiej, albo do całej Trójcy Świętej, albo do poszczególnych Osób Boskich. I tak np. w liturgicznej sekwencji na Zesłanie Ducha Świętego "Przybądź Duchu Święty", zwracamy się do Trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, słowami : Przyjdź Ojcze ubogich... Dla nas Trójca Święta i każda Osoba Boska jest "Ojcem" w tym znaczeniu, że od niej - podobnie jak od naszego ziemskiego ojca - otrzymaliśmy istnienie i każde posiadane dobro.(Przyp.red.)
[2] Nie wyklucza to równoczesnego pochodzenia Ducha Świętego od Ojca, jak wyznaje w Credo kościoł katolicki : "Wierzę... w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi".(Przyp.red.)

 

23.03.87 zeszyt 9

 

– Pamiętaj, Ja jestem Jeden: Najświętsza Trójca jest Jednością.

 

4.04.87 zeszyt 10

 

Vassula Ryden : W tym momencie zastanawiałam się, czy to był Jahwe, czy Jezus.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Vassulo, Ja jestem Jeden, jestem Jeden! Vassulo, jestem Bogiem, który dał wam Życie. Ustanowiłem Moje Słowo. Przyszedłem w Ciele na ziemię. Jestem Jeden. Najświętsza Trójca jest Jednością, Ja jestem Jeden! (…)

Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy trzej są Jednym.

 

24.11.87 zeszyt 18

 

Vassulo, chciałbym, abyś narysowała jeszcze raz Najświętszą Trójcę.

 

Vassula Ryden : – Dobrze, Panie.

 

Jest to rysunek, który Pan dał mi w czasie wizji, kiedy miałam trudności ze zrozumieniem. Wizja Światłości. Jeden pojawia się z Drugiego. Jedno Światło pojawia się z Drugiego tworząc Trzy. Zatem Syn jest w Ojcu, stanowią Jedno. Najświętsza Trójca jest Jedna i Ta Sama. Jest w Trzech Osobach, ale One stanowią Jedno. Wynika z tego, że Bóg jest Jeden.

10.01.88 zeszyt 20

JEZUS CHRYSTUS : Przyjdź teraz do Mnie. Tak, uczyń znak Mojego Krzyża.

Vassula Ryden : Wstałam i podeszłam do Niego. Uklękłam i uczyniłam znak krzyża.

JEZUS CHRYSTUS : Tak, w Trójcy Świętej. Kocham cię, córko. My?

Vassula Ryden : – Tak, Panie.

JEZUS CHRYSTUS : Powiedz im, powiedz im.

Vassula Ryden : Pan rozumiał przez to, że robiąc znak krzyża, uczyniłam to tak, jak nauczono mnie w Prawosławiu. Kciuk, palec wskazujący i środkowy połączone: trójca symbolizująca Trójcę Świętą.

 

11.04.88 zeszyt 23

 

JEZUS CHRYSTUS : Ja, twój Święty Ojciec, kocham cię. Ja jestem Najświętszą Trójcą, dobrze rozpoznałaś! Napisz to.

 

Vassula Ryden : Kiedy Jezus mówił “Ja, twój Święty Ojciec...” rozpoznałam Jezusa w “trzech wymiarach” jak na specjalnych obrazkach, na których ta sama osoba wydaje się być potrójna. Wychodzili jeden z drugiego, byli podobni i wszyscy trzej stanowi jedno.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Jestem Najświętszą Trójcą, Wszystkim w Jednym. Kocham cię. Pójdź, dziecko, wprowadzę cię w głębokie tajemnice. Wszystko dla Mojej Chwały. Weź Mnie za Rękę, Ja jestem Tym, który cię stworzył.

 

2.11.88 zeszyt 29

 

Przypomnę im jeszcze raz, że jestem Alfą i Omegą. Ja, Święty Świętych, Najświętsza Trójca-cała-w-Jednym, Władza, będę wkrótce z wami.

 

17.01.89 zeszyt 30

 

Czy jesteś szczęśliwa wiedząc, do Kogo należysz? Ja jestem Bogiem, Bogiem Żywym, twoim Stworzycielem. Jestem Miłością. Jestem twoim Ojcem, który teraz mówi do ciebie. Jestem Przenajświętszą Trójcą.

 

3.06.89 zeszyt 32

 

Pokój wam wszystkim. Jestem Panem, waszym Zbawicielem i Tym, który szuka waszych serc. Jestem Tym, który stoi niestrudzenie u każdych drzwi i puka. Jestem Tym, który szuka grzeszników i Tym, który zawstydza mądrych. Jestem Tym, który powiększa błogosławieństwa i który z łagodnością przygotowuje was do wejścia do Mojego Nowego Jeruzalem. Jestem Najświętszą Trójcą, Całą w Jedności, Tym Samym, który – zgodnie ze Swoim Planem Zbawienia – przygotowuje was wszystkich do zjednoczenia się w Jednej Owczarni. Jestem Tym, który hamuje wzrost wielkich drzew, a małym pozwala rosnąć.

 

25.07.89 zeszyt 34

 

Przebudźcie się! Umiłowani, Ja jestem waszym Zbawicielem, Ukrzyżowanym, waszym Odkupicielem. Odczujcie Moją Miłość... Przyszedłem z Miłości do was zwiększyć miłość i zmniejszyć zło. Przybywam przynieść waszym duszom to, czego im brak. Nie obawiajcie się, Moi mali, czyż nie jestem Hojny? Czyż nie jestem Najwyższy? Miejcie zatem ufność, bo jesteście w Ramionach waszego Ojca. Ja, Najświętsza Trójca, jestem Jednym i Tym Samym. Powierzcie się całkowicie Moim Ramionom i pozwólcie Mi uformować z was Żywe Kolumny Światła. Pozwólcie Mi podzielić z wami wszystko, co posiadam. Kocham was!

 

28.07.89 zeszyt 35

 

– Przyjdźcie więc, powróćcie do Mnie, Ja was nie odrzucę. Jestem Miłosierny i bardziej niż kiedykolwiek Współczujący! Uznajcie wasze grzechy, nawróćcie się i bądźcie Moi. Ja-Jestem-Tym-Który-Ocala, Ja jestem waszym Odkupicielem. Jestem Najświętszą Trójcą, wszystkim w Jednym, jestem Duchem Łaski. Chociaż wasze pokolenie samo nazywa siebie Bez-Ojca, jestem gotów wam przebaczyć, zapomnieć i przyjąć na nowo tych wszystkich, którzy odeszli. Mój Święty Duch Łaski jest gotów was podnieść i odnowić.

 

10.10.89 zeszyt 37

 

Ja, wasz Pan, Jezus Chrystus, kładę Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach i z Wielką Miłością błogosławię każdego z was, żeby was zjednoczyć i abyście stali się jedno, jak Najświętsza Trójca jest Jedna i Ta Sama. Bądźcie i wy jedno pod Moim Świętym Imieniem.

 

13 i 14.11.89 zeszyt 38

 

Córko, Ja jestem Najświętszy, Najwyższy. Bóg jest Najświętszą Trójcą. Spraw Mi przyjemność i posłuchaj Mnie, jak słuchałaś Mnie dzisiaj.

 

Vassula Ryden : Usłyszałam głosy aniołów: “Alleluja Naszemu Pomazańcowi! Rozwesel Pana i szukaj Go w czystości serca, szukaj Go w prostocie serca. My jesteśmy twoimi aniołami, strzegącymi cię bez przerwy.”

 

22.12.90 zeszyt 48

 

JEZUS CHRYSTUS : Twoje skargi i błagania przerwały nagle śmiertelną ciszę, która cię otaczała, a twoje przerażone wołania przeszyły niebiosa, dochodząc do Najświętszej Trójcy...

 

JAHWE : “Moje dziecko!” odpowiedział w całym Niebie pełen radości Głos Ojca.

 

JEZUS CHRYSTUS : “Ach!... Sprawię, że ona wniknie teraz w Moje Rany i dam jej spożywać Moje Ciało i Moją Krew. Poślubię ją i ona stanie się Moją na całą wieczność. Ukażę jej Miłość, którą mam do niej, jej wargi będą odtąd Mnie spragnione, a jej serce stanie się Wsparciem dla Mojej Głowy. Codziennie będzie się poddawać żarliwie Mojej Prawości. Uczynię z niej ołtarz Mojej Miłości i Mojej Męki. Ja i tylko Ja stanę się jej jedyną Miłością i jej jedynym Dążeniem. Wyślę ją z Moim Orędziem na krańce świata, aby zdobyła bezbożny lud, który nie jest nawet jej własnym. I dobrowolnie poniesie Mój Krzyż Pokoju i Miłości, idąc drogą na Kalwarię.”

 

DUCH ŚWIĘTY : “A Ja, Duch Święty, zstąpię na nią, aby odkryć przed nią Prawdę i Nasze głębiny. Poprzez nią przypomnę światu, że największym darem ze wszystkich jest MIŁOŚĆ.”

 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA : “Świętujmy więc! Niech całe Niebo się raduje!”

6.01.91 zeszyt 48

Vassula Ryden : O, Najświętsza Trójco, Źródło Najsubtelniejszej Miłości, Niewyczerpany Zdroju Czułości, przyjdź, naucz mnie zażyłości z Tobą w zjednoczeniu z Twoim Duchem Miłości.

O! Przygotuj mnie na tę Godzinę, bo noc prawie się już skończyła i wkrótce zabłyśnie prawdziwe Światło.

Ojcze Święty, nie modlę się tylko za mnie, ale też za całą ludzkość. Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego modlę się i proszę, abyś potraktował nas miłosiernie.

Ojcze Wieczny, naucz nas kochać się wzajemnie, abyśmy wypełniali Twoją Świętą Wolę i abyśmy stawali się godni nazywać się Twoimi dziećmi. Amen.

JAHWE : – Umiłowane dziecko, Ja Jestem, Który Jestem. Z całym Współczuciem i z wielką Mocą Moja Dobroć i Miłość objawiają się wam wszystkim. Bez zastrzeżeń objawiam wam Moje Święte Oblicze, aby oczyścić naród, który nie potrafi odróżnić swej ręki prawej od swej ręki lewej i który żyje w głębokich ciemnościach i niegodziwości.

Wasz Abba przyzywa was bez przerwy. Jestem Miłością. Gdybyście tylko Mnie dziś posłuchali...

Vassula Ryden : – Panie, Jezu Chryste, Umiłowany Synu Boga, Najświętsze Serce, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Najświętsze Serce, pomóż nam nieść nasze krzyże w tym świecie i poddać się Ojcu tak, jak Ty się poddałeś i jak Ty byłeś Mu posłuszny aż do końca. Amen.

JEZUS CHRYSTUS : – Ja, Pan, błogosławię cię. Ja jestem Słowem i Słowo zostało ci dane i uczyniło sobie w tobie Mieszkanie. Uświęcajcie się, aby Słowo mogło przyjść i żyć w was.

Vassula Ryden : – O, Święty Duchu Prawdy, zstąp na nas i bądź naszym Przewodnikiem i naszym Świętym Towarzyszem. Święty Duchu Miłości, zstąp na nas i poucz nas, jak trwać w prawdziwej Miłości Boga. Przypomnij nam Prawdziwe Poznanie, to Poznanie, które Ojciec nam dał, ale które utraciliśmy z powodu naszych grzechów.

Święty Duchu Pokoju, obdarz nas Twoim Pokojem, Pokojem, którego świat nie może udzielić. Uczyń każdego z nas naczyniem Światła i narzędziem pokoju, abyśmy – pracując dla Pokoju – byli zdolni rozsiewać ziarna przynoszące owoc świętości. Amen.

DUCH ŚWIĘTY : – Umiłowana, mówię ci uroczyście, że Ja, Święty Duch Prawdy, dniem i nocą, nocą i dniem, obdarzam was licznymi łaskami, by was wszystkich wspomóc na drodze do doskonałości.

Ja jestem waszym Życiem, dlatego pozwólcie Mi pokierować wami i być wam Przewodnikiem na tym wygnaniu, na którym żyjecie. Mogę być dla was Oazą na waszej pustyni.

O, stworzenie! Jakże mało Mnie znasz! Spędzasz całe życie, stworzenie, szukając szczęścia w błahostkach, podczas gdy Ja, Wszechobecny, ofiarowuję ci Miłość, Radość, Pokój i Wolność, aby wyzwolić cię z lochów Zła. Moje Łaski są liczne, jednak wy nie uświadamiacie sobie Mojej Obecności i nie wiecie, jak wiele łask może otrzymać ode Mnie wasz duch. Proszę Moich wiernych o modlitwy o zbawienie dusz. Wszystko zniknie pewnego dnia, wszystko zużyje się jak ubranie, ale wasza dusza będzie żyła na zawsze. Żniwo jest gotowe i wkrótce Pan Żniwa przyjdzie zebrać Swoje Żniwo. Bądźcie gotowi na spotkanie z Panem Żniwa.

8.04.91 zeszyt 50

Fragment modlitwy o jedność podyktowanej przez Jezusa :

Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił, tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna. W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą, aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat. Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona, wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym. Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem.

2.05.91 zeszyt 51

 

JEZUS CHRYSTUS : Już wkrótce, Mój przyjacielu, będę znowu z wami wszystkimi, a Moja modlitwa arcykapłańska do Ojca zostanie wypełniona: będziecie jedno tak jak My w Najświętszej Trójcy. Mam jeszcze wiele rzeczy ukrytych w Moim Najświętszym Sercu do ujawnienia przed tobą i do ukazania ci – gdyż Bogactwa, które mam w Sobie są niezliczone – lecz jest tego zbyt wiele, abyś to teraz uniósł.

 

27.06.91 zeszyt 52

Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni. Wielu z was zaprzecza dziś wylaniu Mojego Świętego Ducha. Łaski i dary, które Mój Święty Duch daje wam dziś z Mojej Nieskończonej Hojności, są lekceważone i niszczone. Ci ludzie zaprzeczają wszystkim darom Mojego Ducha i odrzucają je. Wielu zachowuje zewnętrzne pozory pobożności, lecz odrzuca wewnętrzną moc Mojego Kościoła, wewnętrzną moc, którą jest Mój Święty Duch.

23.07.91 zeszyt 53

Módl się, Moje dziecko, za tych, którzy obrażają Moją Świętość i bluźnią Mojemu Świętemu Duchowi, nazywając Go głupstwem. Czyż nie powiedziałem: “Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”, bo Duch nie przeciwstawia się Synowi ani Ojciec – Duchowi, My bowiem, Trzej, jesteśmy zgodni. Wielu z was potępia Moje Niebieskie Znaki i prześladuje tych, przez których mówi Mój Duch, gdyż nie wierzy, że one pochodzą ode Mnie. Córko, popatrz na Rany Mojego Ciała...

15.09.91 zeszyt 54

 

Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa.

 

19.09.91 zeszyt 54

 

W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć

 

Prawdziwym Życiem w Bogu

 

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni.

 

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście – kiedy to nadejdzie – uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

 

19.04.92 zeszyt 59

 

Moc Buntownika jest taka, iż obecnie bez żadnej obawy ukazał się wam otwarcie. To ten, o którym mówił prorok Ezechiel; ten, który napełniony jest pychą; ten, który uważa się za Boga; ten, który przedrzeźnia Prawdę, który uważa się za równego Mi i mówi, że siedzi na Moim Tronie. Buntownik jest w rzeczywistości Wrogiem Mego Kościoła, Antychrystem, człowiekiem zaprzeczającym Najświętszej Trójcy. Czy nie czytałaś: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy kto nie uznaje Syna nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca”?

 

10.07.94 zeszyt 72

 

fragment modlitwy od Jezusa :

Stworzycielu, należę do Ciebie.

Jezu Chryste, należę do Ciebie.

Duchu Święty, należę do ciebie. Amen. 

W Nas, w Najświętszej Trójcy, jest twoje mieszkanie. Kościół ożyje.

 

25.10.94 zeszyt 74

 

JAHWE : A teraz stawiam ci pytania: czy chcesz wciąż być Moim Echem? Czy pragniesz nadal nieść w ustach Moją Nową Pieśń? Czy ciągle pragniesz nieść Krzyż Jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem?

 

Vassula Ryden : – TAK, Panie!

 

JAHWE : – Duszo, rzuć się w Moje Ramiona!

 

Vassula Ryden : Nagle usłyszałam Głos Jezusa.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Córko! Twoje wspaniałomyślne serce zaspokoi Moje pragnienie!

 

Vassula Ryden : Potem przemówił Duch Święty, również wzruszonym głosem:

 

DUCH ŚWIĘTY : – Błogosławiona, dopełnię w tobie Mego Dzieła i sprawię, że wytrysną źródła w wąwozach. Napoję każdą duszę wodą wieczną.

 

Vassula Ryden : Gdy tylko Trójca Najświętsza przemówiła, zaraz szybko przytulił mnie w Ramionach Ojciec, potem Syn, następnie Duch Święty. Moja dusza nigdy nie czuła większego związku z moją Niebieską Rodziną niż w tym momencie. Czułam, że należę do Nich i do nikogo innego.

 

Vassula Ryden : Następnie przemówił Ojciec:

 

JAHWE : – Córko, jeśli pragniesz być posłuszna Mojej Woli, będę sprawował Moją władzę nad ludźmi poprzez posłuszeństwo i położę kres Odstępstwu. Aby utwierdzić świętość Mojego Imienia, wezmę za rękę każdego i zapytam go: «Czy jesteś dzieckiem Ojca?» A kiedy nasze oczy spotkają się, zawołają do Mnie: «Mój Ojcze! Czy jestem jeszcze Ciebie godzien? Zgrzeszyłem. Stałem się zwyrodniałym pędem winorośli, trędowatym. Z powodu mojego braku wierności w stosunku do Ciebie jestem martwy i od dawna się rozkładam!»

 

Vassula Ryden : Teraz mówi Syn:

 

JEZUS CHRYSTUS : – Ja jednak jestem Zmartwychwstaniem. Ja jeden jestem Mądrością. Ty także stanowisz cząstkę Mego Kościoła i mogę się tobą posłużyć. Mogę cię uleczyć i również ciebie przeznaczyć na świadka. Posiadam moc uczynienia ciebie światłością dla narodów, aby Mój Plan Zbawienia objął krańce ziemi. Dziś ześlę na ciebie Mojego Świętego Ducha, aby tchnął w ciebie życie i odnowił cię.

 

Vassula Ryden : Teraz mówi Duch Święty:

 

DUCH ŚWIĘTY : – Nie będę ci się narzucał. Otwórz drzwi, a wyleję na ciebie Moją Światłość. Mogę cię doprowadzić do wzrostu i dać ci słowo dla uwielbienia Naszej Tajemnicy. W swojej ciszy usłyszysz Mój Głos, który pouczy cię o Drodze. Z poganina mogę cię przemienić w wierzącego, potem dać ci Poznanie i Mądrość, a jeśli pozostaniesz Nam wierny, wyposażę cię w Bogactwa Naszej Chwały i uwolnię cię z nędzy, abyś ty też przyszedł z pomocą swemu bliźniemu. Objawię ci Moje Piękno i Świętość i ogarnie cię podziw dla Mojej Obecności. Ja jestem Drzewem Życia. Ktokolwiek zasadził Mnie w sobie, posiada życie wieczne. Mogę przemienić twoją duszę w Eden, w Raj. Moim Boskim Światłem mogę przemienić twą duszę w słońce, jaśniejące bardziej niż wszystkie konstelacje razem wzięte, gdyż Ja jestem słońcem nieprzeniknionym. Możesz mieć ciało niezniszczalne, jeśli pozwolisz Mi pozostać w tobie. Jak powiew ożywię twą duszę i przemienię ją w doskonałe odbicie Chrystusa. I chociaż będziesz pomiędzy ludźmi, twój duch będzie w Niebie. I chociaż twoje ciało nadal będzie się poruszać pomiędzy ludźmi, twoja dusza i twój duch będą podobne do anielskich, krocząc po Dziedzińcach Naszego Królestwa, stąpając pośród aniołów.

 

Jeśli otworzysz Mi drzwi swego serca, włożę do niego ogień i uwolnię je z brudów i żądz. Będę często wkładał ogień do twego serca, żeby spalić wszelkie twe żądze, bo – choćby były małe – czynią z ciebie więźnia tej ziemi. Ja jestem objawieniem Syna, a Syn jest objawieniem Ojca. Ktokolwiek ujrzy Moją Świętość, zobaczy Syna.

 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA : Pójdź! Przyjmij tę Drogę. W Nas poniesiemy twojego ducha, twoją duszę i twoje serce, aby w Nas żyły, i sprawimy, że w Nas zakwitniesz. Rozerwiemy wszelkie więzy, które trzymały cię w niewoli tego świata. Pójdź! Pójdź, przyjąć Nasz Blask. Jak oblubieniec przekraczający z oblubienicą próg małżeńskiej komnaty, tak My poniesiemy cię i zaniesiemy do Naszego Królestwa, a Ja wyleję na ciebie Moje niewypowiedziane błogosławieństwa i napełnię cię nimi. Aby zachować cię przy życiu, nauczę twego ducha wołać: ‘Abba!’ do Ojca. Nauczę cię żyć w Nas, poruszać się w Nas i oddychać w Nas. Pouczę cię, że My jesteśmy Życiem i że w Nas nie przestaniesz istnieć.

 

Vassula Ryden : – Niech będzie błogosławiony ten, kto pragnie Cię żarliwie, bo będzie Cię posiadał, a Ty zostaniesz w ten sposób trzykrotnie pobłogosławiony. Cudzie mojego życia, co zrobiłam, aby Cię posiąść? Blasku Nieśmiertelny, nieopisany, niewyrażalny słowami, co uczyniłam, byś mnie ze Sobą zjednoczył?

 

Mówi Chrystus:

 

– Chciałem, byś była Mi towarzyszką w Miłości. Pójdź.

 

9.11.94 zeszyt 75

 

JEZUS CHRYSTUS : Niech wzrasta twoja miłość i niech się nie pomniejsza, abym – gdy przyjdę cię zawołać – odnalazł w tobie tę samą miłość, jaką Ja mam dla ciebie. Pragnę cię znaleźć przygotowaną do Mojego Królestwa. Przyjmij twój Krzyż, a Ojciec niech odpłaci tym, którzy cię ranią.

 

Teraz mówi dalej Najświętsza Trójca:

 

– Droga Nam bardziej niż kiedykolwiek dotąd, naśladuj Nas.

 

Następnie mówi Duch Święty:

 

– Będę nadal tobą kierował i udzielał ci Moich Pouczeń, abyś była godna Naszego Królestwa. Poprzez Moje Wskazania dla ciebie nauczę cię kłaść ręce na twoich braci i siostry, aby ich duch wpadł w Mój uścisk. Umarli powstaną z martwych.

 

7.12.94 zeszyt 75

 

JAHWE : Należysz do tych, których wysyłam na wielką wojnę, jaką widziałaś w swej wizji. Dałem ci ją na początku: widziałaś walkę Mojego Wielkiego Dnia przeciw trzem duchom nieczystym, które małpują Moją Najświętszą Trójcę i również tworzą – trójcę. Tymi trzema duchami nieczystymi, z których każdy zajmuje jeden róg, są: smok oraz pierwsza i druga bestia.

 

Wielki Smok, wąż starodawny, znany pod imieniem demona lub szatana, będzie kontynuował – teraz już przez bardzo krótki czas – zwodzenie świata. A moc i władza, jakiej udziela bestii sprzymierzonej z drugą bestią, czyli z fałszywym prorokiem, zostanie pokonana i Ja odniosę tryumf.

 

12.04.95 zeszyt 78

 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA : Jeśli pozostaniesz z Nami, mała, uczynisz postępy. A więc ty, która należysz do Najświętszej Trójcy, czy chcesz Nam służyć? Służąc Nam, będziesz Nam posłuszna i uwielbisz Nas.

 

Vassula Ryden : – Z największą radością chcę Wam służyć.

 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA : Dawaj Nas poznać. Dawaj poznać, w jaki sposób przyszliśmy do ciebie, potem pozwól Nam wyśpiewać twymi ustami Nasz Nowy Kantyk.

 

Ci, którzy nie są jeszcze zarażeni mocami świata, zostaną przyciągnięci do Nas, do Naszej Niezniszczalnej Światłości. Wysyłamy cię dziś jak płomień gorejący, aby ożywić w każdym sercu ten tlący się płomień, który prawie już zgasł.

 

Nasza Obecność poprzez to Wołanie jest miłosierdziem. Nasza Obecność pośród was jest dobrocią i czułością, lecz wkrótce Mój Głos zostanie usłyszany pośród was jak uderzenie gromu. Mój Głos stanie się głosem Sprawiedliwości. Przybędę oczyścić ziemię. Moje oczyszczenie będzie jak mały Sąd i będzie to słuszne.

 

12.05.95 zeszyt 78

 

SWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : A teraz, córko Najwyższego, jedna rada: pozostań zakorzeniona w Bogu, w Jego Miłości, a żaden atak nie będzie w stanie cię zachwiać. Trwaj zjednoczona z Najświętszą Trójcą, a twoi oskarżyciele zachwieją się z powodu twego niewzruszonego przeciwstawiania się pokusom. Pozostań w Najświętszej Trójcy, a będziesz miała w sobie siłę do tej bitwy, aby wytrwać do końca i nigdy się nie poddać. Otrzymasz dość łaski dzięki pełnej chwały mocy Boga dla wypełnienia twojej misji. Wszystko dokona się w doskonałej harmonii i nauczysz się znosić twe próby z zaskakującą radością.- Święty Michał, Archanioł Boga, Jahwe.

 

29.09.95 zeszyt 80

 

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : Słuchaj, wciąż słuchaj twego Ojca w Niebie. Bóg nie jest niedostępny. On jest blisko was wszystkich. Zatem wzywajcie waszego Abba, a On was wysłucha. Najświętsza Trójca chce, by każdy osiągnął Najwyższe Niebo i wszedł do niego. Niech was ogarnie bojaźń Boża. Zawsze Go wychwalajcie. Uwielbiajcie waszego Stworzyciela i zawsze Go kochajcie. Ja, święty Michał Archanioł, błogosławię cię w obecności Najświętszej Trójcy i w obecności Ich Aniołów. Święty Michał.

 

1.12.95 zeszyt 81

 

Vassula Ryden : – Chcę uświęcić Twoje Święte Imię, choć wciąż stoję zaskoczona wobec Twojej Chwały. Duch z wysoka zaprasza mnie, mówi mi, że bojaźń wobec Ciebie, mój Boże, jest skarbem danym przez samą Mądrość...

 

JAHWE : : – I Moje Królestwo rozpoczyna się wtedy w tobie, a wraz z nim podąża Mój Duch Zrozumienia. Dla zapewnienia cię o Trzykroć Świętej Boskości twego Ojca Mój Duch ustanowi twe fundamenty na Prawdzie, ukazując twojemu duchowi to, co mądrzy i filozofowie nazywają szaleństwem i głupstwem. On da światło oczom twego ducha, udzielając ci ducha dostrzegania nieskończenie bogatego, abyś wniknęła w pełnię tajemnicy naszej Boskości. Ujrzysz wtedy rzeczy, jakich ani żadne oko nie widziało, ani żadne ucho nie słyszało, rzeczy przekraczające ludzkie pojmowanie, bo twój duch zostanie naznaczony pieczęcią Mego Świętego Ducha. Wszelkie rzeczy, które dla twego poznającego umysłu wydawały się nieosiągalne i nie do przeniknięcia, staną się jasne w Naszym Boskim Świetle. A Ja i Mój Duch Zrozumienia uczynimy twój umysł jakby umysłem Mego Syna Jezusa Chrystusa. Wtedy, w pełni Prawdy, duch twój osiągnie pełnię samego Chrystusa, ujawniając ci, że Kościół, który jest Jego Ciałem na ziemi, wypełnia całe stworzenie.

 

Och! Czegóż nie poradziłbym tobie? Twoim celem powinno być trwanie w Prawdzie. Dlatego duch twój powinien być oddany Najświętszej Trójcy. Mój Duch Rady pomoże ci prowadzić święte życie, gdyż twą jedyną radością będzie trwanie w Moim Prawie błogosławionym i trzykroć świętym. Mój Duch Rady poradzi twemu duchowi, jak być dzieckiem niewinnym, przybiegającym do Mnie, by rozmawiać ze Mną serdecznie, nie okazując Mi żadnej nieufności. Wtedy i ciebie zaliczę w poczet Moich dzieci odbijających Mój Obraz. Światłem twoich oczu będzie wówczas Mój Syn Jezus Chrystus i zostanie ci przeznaczone miejsce pomiędzy świętymi.

 

Znajduj Mnie w prostocie serca i przylgnij swym sercem do świętości, doskonałości i miłości. Pragnij Mnie, twego Boga, a twoja miłość zburzy bariery przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. Wtedy ukaże się twoim oczom Ten, za którym tęskniła twoja dusza, który jest Ci droższy nad wszystkie bogactwa świata i nad twoje własne życie: Błogosławiony, jedyny Pan wszystkiego, Jeden, bo choć w trzech Osobach, to jednak jeden co do jedności istoty, Niepokonany i pełen Chwały, Niezrównany. Ukaże się, by cię przyjąć do Swego Królestwa. Proś Mego Ducha Rady, abyś nie odeszła od Prawdy.

 

Pragnij zdecydowanie otrzymać od Mego Ducha Mocy siłę, która uzdolni cię do wytrwania w pokusach, jakie pojawią się na twojej drodze. Proś też Mego Ducha Mocy o udzielenie ci serca wojownika, abyś z odwagą i stałością walczyła z wszelką przeszkodą, która mogłaby cię pozbawić Mojego nie gasnącego Światła. Takie serce pozwoli ci prowadzić dobry bój o wiarę i sprawiedliwość oraz przyłączyć się do duchowej walki Moich Archaniołów Michała i Rafała, wojowników sprawiedliwości odznaczających się siłą i walecznością. Obserwują oni za sprawą światła Mojego Świętego Ducha każdy aspekt ludzkiego zachowania. Otwórz swe usta i proś. Ten, który żyje odwiecznie i który stworzył cały wszechświat, mówi ci: otwórz usta i proś, a udzielę ci pomocy. Dzień nawiedzenia jest w zasięgu waszej ręki. Ukorzcie się i proście Mojego Świętego Ducha Męstwa o udzielenie wam mocy i siły, byście nieśli wasz krzyż z godnością i żarliwością. Wtedy poprzez wasze cierpienia i dzięki waszej wspaniałomyślności staniecie się uczestnikami tryumfu Mego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Ufaj i przyjdź prosić Naszą Trynitarną Świętość o Ducha Poznania. Proś o poznanie odnoszące się do tego, jak posiąść Mnie, twego Boga; o poznanie dotyczące zbliżania się do Mnie tak, jak to czynią Moi aniołowie. Jeśli wasze kraje ogarnia ogień, to dzieje się tak z powodu waszej małej wiedzy o tym, Kim Jestem. Tak, niegodziwość pali jak ogień.

 

Pójdź, ty, który kręcisz się w koło bez celu i budzisz litość swym żałosnym wyglądem i nagością. Przyjdź do Mnie i proś prostymi słowami o Ducha Rozumu, a udzielę ci Go. Gdy zaś On przyjdzie, wtedy ukaże tobie, dopiero co narodzonemu, że przestałeś żyć... Chociaż wydawało się, że żyjesz, od dawna byłeś martwy i odór twojej śmierci dotarł do Moich nozdrzy. Mój Duch pouczy cię, jak masz poznawać siebie samego i słuchać Moich Wezwań. A kiedy to uczynisz, wtedy światłość zabłyśnie w tobie i ukaże Mnie w całej Mojej Chwale: twego Boga Trójosobowego, kochającego człowieka, Niezrównanego, Sprawiedliwego i Świętego.

 

Jak to się dzieje, że tak niewielu z was prosi o Mego Ducha Pobożności? Czy to duma waszych serc zatrzymuje was? Czy kiedykolwiek próbowaliście zrozumieć, jak się poruszacie i jak wszystko, co jest stworzone, porusza się w Moim Duchu Trzykroć Świętym? Jeśli będziecie szukać Mojego Ducha Pobożności, zostaniecie uwolnieni, by Mi służyć w nowy duchowy sposób. Odrzucicie wtedy ducha letargu, który rozbił w was namiot, stwarzając przepaść pomiędzy wami i Mną. Jakże byliście nieskorzy do proszenia o Ducha Pobożności, aby dał wam poznanie wszystkich rzeczy świętych i zrozumienie, że pobożność wzrasta w postawie poddania, pokory i wyrzeczenia.

 

Proście! Proście, a ześlę wam z wysoka Mojego Ducha, aby przyszedł spocząć na was. Od tej chwili staniecie się radością Moich Oczu i płomieniem Oczu Mego Syna, będziecie jak światło gwiazd dla waszego ogarniętego mrokiem otoczenia. Poprzez wasze oddziaływanie staniecie się – dla tego bardzo zepsutego społeczeństwa – powabem, który przyciągnie je do Mnie. W waszym promieniowaniu zalśni obraz Mego Syna Jezusa Chrystusa. Ja napełnię wasze ręce niezliczonymi bogactwami, abyście rozradowali Moją Duszę służąc Mi: Mnie, waszemu Bogu Trójosobowemu, a jednak Jednemu w jedności istoty.

 

Umieszczę w tobie Mojego Ducha Bojaźni, dlatego odtąd ogarnie cię obawa, że Mi się nie podobasz. Przychodząc do Mnie, za każdym razem uklękniesz przed Moim Majestatem zdumiona, bo duch twój zakosztuje owoców Mojej Mądrości. Bojaźń wobec Mnie jest naprawdę koroną Mądrości, ta bojaźń jest koroną drzewa życia. Przyjdź oddychać Moim Duchem. Przyjdź poruszać się w Moim Duchu, a Ja ujawnię największym głębinom twego serca przepaści Mnie Samego, abyś i ty mogła Mnie posiąść.

 

Duch z wysoka zaprasza was wszystkich do wniknięcia w tajemnicę siedmiu Darów Mojego Świętego Ducha. Przyjdźcie i bądźcie błogosławieni. Przyjdźcie i niech światło będzie w waszych duszach. Rzeczy niewidzialne są wieczne. Przyjdźcie otrzymać od Ducha to, co niewidzialne, abyście żyli z Nami i byli jedno w Nas.

 

2.11.97 zeszyt 91

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA : W chwili upajającej radości dałem ci jeszcze jedną łaskę: oblubieńczej jedności, pociągając cię do jeszcze głębszego spoczynku w Moim Boskim Sercu, w słodkiej kontemplacji. W tym słodkim związku – [istniejącym] między tobą a Najświętszą Trójcą – staniesz się Naszą harfą i będziemy się tobą posługiwać z radością, odnosząc dzięki tobie wielkie zwycięstwa. Wtedy ty z kolei będziesz się cieszyć, dzieląc z Nami Nasze Dziedzińce. Dzięki Naszej Boskiej Łasce staniesz się Naszą litanią.

22.06.98 zeszyt 94

Fragment modlitwy :

Niech będzie uwielbiana

i niech otrzymuje dziękczynienie godna czci Trójca za to, że nawodniła kobierce i wszędzie zesłała Swe Światło.

 

 12.02.2000 zeszyt 99


JAHWE : W tych dniach zstępuję z Moim Synem i Moim Świętym Duchem: trzej Świadkowie. Ja jestem Duchem [29] i posyłam Mojego Ducha Prawdy,[30] aby był z wami na zawsze i prowadził was do pełni Prawdy. Myśl o Moim Miłosierdziu i uwielbiaj Mnie. Słowo[31] było ze Mną i istniało od początku. Ono, najbliższe Memu Sercu, dawało świadectwo i sprawiło, że Mnie poznaliście. Moje Słowo daje świadectwo na ziemi, jak Ja i Duch Święty dajemy świadectwo. [32] Mój Syn, Jezus Chrystus, który odkupił Swój Kościół własną Krwią, daje świadectwo Swą Krwią.[33] Duch Święty, który was prowadzi do pełnej Prawdy, daje świadectwo przez Wodę.[34] We wszystkim My jesteśmy Trzema Świadkami i My trzej jesteśmy zgodni, gdyż jesteśmy Jednym jedynym Bogiem,[35] z jedną Wolą, jedną Mocą i jedną Władzą. Wy Nam Trzem możecie przypisywać Potęgę, Świętą Mądrość i Nieskończoną Dobroć.

 

Przyszedłem cię uzdrowić z odstępstwa i usłyszały Mnie serca skruszone. Przyszedłem wskrzesić twoich umarłych, żeby poznali Mnie jako swego Ojca. Przez Mojego Świętego Ducha i tylko przez Niego Moja Boska Wiedza może zostać otrzymana i ujawniona tym, których wybraliśmy. Oni mają Ducha Świętego za swego Doradcę i Wychowawcę. To bowiem przez Niego, a nie przez ludzkie poznanie, jest im [42] dawana łaska dostrzegania w swoim umyśle Boga w Trójcy i rozmawiania z Nim.

 

Ach! Gdyby świat doszedł do zawarcia pokoju z Moją Trynitarną Świętością, wtedy pojęliby Moją mowę!


[29] Por. J 4,24 i 1 Kor 15,45.

[30] Zob. J 14,17.

[31] Jezus Chrystus.

[32] Por. 1 J 5,6-9.

[33] Przez Jego Ofiarę otrzymaliśmy Życie Wieczne.

[34] Przez Chrzest.

[35] W jedności istoty.

[42] Prorokom.

 

3.02.2003 zeszyt 108

 

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, głoś wszystkie Moje cuda każdemu narodowi. Niewinność i nieskazitelność przyjmie Mnie z otwartymi ramionami i skorzysta z Moich cudów. Muszę ponownie wykształcić Mój lud, aby go nauczyć oddawać to, co należne Ojcu, Mnie i Duchowi Świętemu; składać daninę Naszej Chwale i Potędze; składać hołd Naszemu Miłosierdziu i Dobroci – hołd Naszym cudom i znakom. Dlatego właśnie muszę ponownie wychować i nauczyć ich, jak szukać Mojego Świętego oblicza i jak je rozpoznawać.

 

Właśnie to przygotowałem dla was wszystkich od początku waszego stworzenia:

Weselną Komnatę,

do której wprowadzę każdą duszę,

aby miała udział

w Moim Mistycznym Małżeństwie...[25]


Ta chwalebna wizja z Nieba jest ci dana, aby cię uświęcić i uczynić świętym na miarę wielkości twego Trójosobowego Boga.[26] Oby twa dusza umiała się cieszyć z miłosierdzia Pana. (...)

 

Szczodrze i hojnie królewskim nakazem udzieliłem władzy wszystkim Moim Aniołom, aby szli od Północy na Południe oraz od Wschodu na Zachód i gromadzili was wszystkich ogłaszając, że Trójosobowy Bóg zamierza w niewypowiedziany sposób przekształcić Swe stworzenie. (...)

 

– Tak, Vassulo, twój łagodny Pan i Zbawiciel wyzwolił cię. Nasza [47] Nauka nie różni się i w jedności mówimy: odkryj Mnie, twego Boga. Odkryj Nas w czystości serca. Wielkie rzeczy mam do powiedzenia Mojemu stworzeniu, które je upiększą. Nie, niewielu rozumie Świętą niepodzielną Trójcę, tymczasem My jesteśmy jedną Substancją, jedną Potęgą i jednym Poznaniem, tylko jednym Bogiem... i jesteśmy wolni w udzielaniu Siebie każdej duszy i w każdym czasie. Ojciec i Ja, i Duch Święty, My Trzej, zstępujemy jak trzej świadkowie, aby ponownie przesylabizować Nasze Słowo i aby ponownie nauczyć was żyć prawdziwym życiem w Nas.

 

(...) Powiedziałem, że Mój Ojciec i Ja, i Duch Święty przyjdziemy i uczynimy sobie mieszkanie w duszy, która Mnie kocha i zachowuje Moje Przykazania.[51] (...)

 

[25] Por. Iz 62,3nn.(Przyp. red.)
[26] Por. Kpł 11,44-45. (Przyp. red.)
[47] Najświętsza Trójca.
[51] Por. J 14,23. (Przyp. red.)


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!