Spowiedź Święta – Sakrament Pojednania

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Chcę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu.(9.02.90)

spowiedz, sakrament pojednania

 

15.02.87 zeszyt 7

(…) JEZUS: Vassulo, czy wiesz, że to Ja nauczyłem Moje sługi, jak doprowadzać do nawrócenia? Takie są Moje wskazania. Dałem Moim sługom władzę spowiadania Moich dzieci. Dziecko, Ja to napisałem. (…)

 

29.09.88 zeszyt 28

(…) Vassulo, okaż skruchę i wyznaj Mi swoje grzechy. Słucham. (Wyznałam Bogu moje grzechy.) Całkowicie ci wybaczam. Wybaczam ci grzechy, które splamiły twą duszę. Miej Mój Pokój. Wobec całego stworzenia pragnę z naciskiem zaznaczyć, że wszystkim wam dałem Moje Prawo, powinniście więc być Mu posłuszni. Dałem wam nauczycieli, którzy posługują w Moim Kościele. Są w Nim, aby was prowadzić i pouczać, jak bardzo ważne jest przyjmowanie Mnie w Komunii Świętej. Przyjmujcie Moją Krew i Moje Ciało. Moja Krew nie była przelana Strumieniami na darmo. Moja Krew została rozlana, abyście Ją pili. Moi słudzy nie powinni was oddalać od Mojej Krwi. Moja Krew została wylana dla waszego Zbawienia, powinniście zatem pić również Moją Krew. Przyjdźcie więc i pijcie Mnie, a będziecie jeszcze bardziej spragnieni. Bądźcie posłuszni słowom z Mojej Ostatniej Wieczerzy. Kiedy przychodzicie do Mnie, zastanówcie się najpierw, jak Mnie przyjmiecie. Zbadajcie siebie, skupcie się. Uczcijcie Mnie w pełni, okazując skruchę i często się spowiadając. Dałem wam spowiedników. Kiedy się przed nimi spowiadacie, Moi umiłowani, spowiadacie się jedynie przede Mną, wobec Mnie się spowiadacie. Nie traktujcie Krwi Przymierza tak, jakby nie była Święta. Czy pamiętacie o Mojej Świętej Obecności. (…)

 

29.08.89 zeszyt 35

(…) Przyjmujcie Mnie [15] w czystości, a wyleję na was Moje Łaski. Przyjdźcie w godzinie Adoracji i adorujcie Mnie. Spowiadajcie się z waszych tak licznych grzechów. Zróbcie przyjemność Mnie, waszemu Bogu, i chodźcie ze Mną. Podążajcie za Moimi wskazaniami i nie rozglądajcie się ani na lewo, ani na prawo. Bądźcie doskonali! Bądźcie Moim Niebem! O, stworzenie! Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo Ja, wasz Bóg, kocham was, nie wahalibyście się iść za Mną, Moimi śladami! Dlaczego gdzie indziej szukacie pocieszenia? Moje Najświętsze Serce to balsam dla waszych ran. Moje Najświętsze Serce jest waszym Mieszkaniem. Moje Oczy patrzą na was wszystkich. (…)

Przypisy:

[15] W Świętej Eucharystii.

 

23.11.89 zeszyt 38

(…) Proś Ojca o złagodzenie Jego Sprawiedliwości mocno ciążącej nad wami.[16] Uśmierz Jego Gniew kochając Go, modląc się sercem, poszcząc, nawracając się i spowiadając z grzechów. Wejdź w świat Pokoju i Świętości. Prowadź święte życie, rozmyślając nad Moją Boskością. (…)

Przypisy:

[16] Nad naszym pokoleniem.

 

31.01.90 zeszyt 40

Matka Boża: (…) Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe – wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana. Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana. (…)

9.02.90

JEZUS: (…) Pragnę, abyście przyjmowali Moją Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko to możliwe. Chcę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu. (…)

 

13.04.90 zeszyt 42

(…) Oto Moja rada: módl się, módl się, módl się i pamiętaj zawsze o Mojej Obecności. Pość, spowiadaj się, adoruj Mnie, spożywaj Mnie i pij Mnie. Wynagradzaj za zło miłością i raduj się wszystkim, co ci daję. (…)

 

3.11.90 zeszyt 47

Matka Boża: (…) Proszę was, abyście okazali skruchę i spowiadali się. Drogie dzieci, powstrzymujcie wargi od wzajemnego osądzania się. (…)

 

20.03.91 zeszyt 50

JAHWE: (…) Biada nieczystym, przyjmującym Ciało i Krew Mojego Syna w stanie grzechu: jakże jesteście dla Mnie odrażający! Biada temu, kto Mnie obraża, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie, i przychodzi, pełen winy, przyjmować Mego Syna! Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! Na co Mi składane przez was ofiary, jeśli macie w sobie zwiniętego węża? Jeśli zapytacie Mnie: “Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć Życie wieczne?”, odpowiem wam: Okażcie skruchę! Podążajcie za Moimi Przykazaniami, przynoście właściwe owoce, a Ja, w obecności Moich aniołów, otworzę przed wami mieszkanie, które Sam dla was zachowałem. (…)

 

2.08.91 zeszyt 53

JEZUS: (…) Małe dzieci, bądźcie wytrwałe w przystępowaniu do spowiedzi, abyście mogły przychodzić przyjmować Mnie w Świętej Eucharystii tak często, jak możecie. (…)

5.08.91

(…) To Ja mówiłem do ciebie przez usta twojego spowiednika. Ja jestem twoim Oblubieńcem. (…)

 

3.12.91 zeszyt 56

– Powiedz należącym do Mojego Ludu,[18] że są jak cegły i że Ja mogę ich użyć do odnowienia Mojego Kościoła. Mogę, jeśli Mi pozwolą, użyć każdego z nich. Pozwólcie Mi, abym was wszystkich poprowadził. Zdajcie się całkowicie na Mnie, nie pytając dlaczego. Miejcie po prostu zaufanie do Mnie, waszego Pana. Dajcie Mi swą wolę i nie przeciwstawiajcie Mi się, kiedy się nią posługuję. Módlcie się sercem i spowiadajcie się z waszych grzechów. Rozważajcie Moją Mękę i wszystko, co wam ofiarowałem.

Przypisy:

[18] Orędzie dla Filipin.

 

11.09.92 zeszyt 62

(…) Dlaczego tylu z was wątpi w Moją Świętą Obecność w Hostii? Moja Najświętsza Eucharystia nie powinna być trwoniona ani traktowana tak, jakby nie była Święta. Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, co wam ofiarowuję i Kogo przyjmujecie do siebie, bez końca błogosławilibyście Mnie. Zobaczcie! Nawet Moi Aniołowie przypatrujący się wam z Wysoka pragną tego Pokarmu, który wy możecie przyjąć, a oni tego nie mogą. Jednak wielu z was wydaje się nie zauważać Jego Pełni... Ja jestem Więźniem Miłości w każdym Tabernakulum, czekając i mając nadzieję zobaczenia, jak przychodzicie. Zbliżcie się, wy wszyscy błądzący jeszcze na pustyni, przyjdźcie do Mnie, oczyszczeni i czyści. Pozwólcie Mi się w was rozradować. Bądźcie mili dla Mojego Serca nawracając się, uznając swe grzechy. Nie mówcie: “Dlaczego mam się spowiadać? Nie mam nic do powiedzenia mojemu spowiednikowi.” Nie bądźcie jak ci, którzy utracili poczucie grzechu. Daleko wam do doskonałości. Niektórzy z was zachowują się, jakby byli bez skazy i jakby osiągnęli już doskonałość. Bądźcie pokorni, bądźcie pokorni! Rozpoznacie bez trudu swe grzechy, jeśli pomodlicie się w szczerości serca i jeśli poprosicie Mnie o pomoc w ich rozpoznaniu. Błogosławieni posłuszni Memu Prawu, którzy idą za Moimi wskazaniami i szanują Moje Święte Sakramenty. Błogosławieni ci, którzy przychodzą do Mnie napełnieni Wiarą, aby Mnie spożywać i pić. Ja jestem Święty, zatem traktujcie Mnie ze Świętością, abym wylał na was – w tym momencie bardziej Świętym niż wszystkie inne – Moje Łaski, które ożywią wasze dusze. Nie ukrywam Swych Bogactw, udzielam ich darmo, nawet najmniejszemu z was. Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami. (…)

 

23.04.93 zeszyt 66

Matka Boża: (…) Jezus będzie wkrótce chrzcił ziemię Ogniem. Aż do tego czasu będę się nadal objawiać. Teraz jest więc czas nawrócenia; teraz jest czas pojednania. Mówię wam, drogie dzieci, ofiara, jakiej Bóg dziś od was wymaga, polega na zmianie życia i na życiu w świętości. Bóg prosi każdą duszę o nawrócenie. Nie mówcie, że zbyt nędzni jesteście, aby Bóg wam przebaczył, i że Najwyższy nie może już współczuć. Bóg przychodzi do was wszystkich, nawet do najbiedniejszych. Powróćcie do Boga, a On powróci do was. Przyjdźcie uczynić sobie mieszkanie w Jego Sercu, jak On uczynił Swoje – w waszych sercach. Wiedzcie, że bez żarliwych modlitw nie będziecie mogli ujrzeć Królestwa Bożego. Jego Królestwo na ziemi znajduje się w zasięgu ręki. Pamiętajcie, Bóg pragnie od was przede wszystkim przemiany serc. Nie bójcie się przyznać do waszych grzechów. Przeżywajcie i praktykujcie sakrament pojednania. Moje dzieci, błogosławię was wszystkich.

 

3.06.94 zeszyt 72

JEZUS: (…) Powróćcie do Mnie i nawróćcie się z głębi serca. Zmieńcie tę pustynię, jaką się staliście, w ogród, w Eden. Kochajcie! Miłujcie się wzajemnie! Żyjcie Ewangelią i nie atakujcie się wzajemnie. Zobaczcie najpierw belkę, jaką macie we własnym oku, módlcie się bez przerwy, prowadźcie święte życie. Nie dawajcie waszym oczom odpoczynku. Pojednajcie się z waszymi braćmi,[2] a unikniecie śmierci. Nie prześladujcie tego wszystkiego, co święte. Spowiadajcie się szczerze, całą waszą istotą,[3] nie karmcie się złudzeniami.[4] Stworzyciel mówi wam: pogardzajcie wszystkim, co nie jest święte. Wpatrujcie się w Niebo i bądźcie świadkami Najwyższego. Poświęcajcie się więcej modlitwie i błagajcie Stworzyciela, aby był wam Światłem i Przewodnikiem. Powróćcie do Mnie, abym mógł obmyć grzechy, jakie popełniacie dniem i nocą. Wasza choroba nie jest nieuleczalna. Chociaż wasza wina i bardzo liczne grzechy są jak bolesna rana na duszy, Ja mogę uleczyć was z winy. Mogę wam wybaczyć i odnowić całe wasze ciało... Ten, kto miłuje swe życie, straci je. Ten, kto straci swe życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. (…)

Przypisy:

[2] To znaczy, że mamy się pojednać ze wszystkimi. [3] To oznacza również pokutowanie, umartwianie naszego ciała np. przez post. [4] To znaczy, że nie wystarczy iść po prostu do spowiedzi, aby wyznać grzechy. Powinno się rzeczywiście odczuwać grzechy i szczerze je wyznawać.

 

19.01.95 zeszyt 76

(…) Nakazałem ci być Echem Mojego Słowa, zwojem, który powinien być przeczytany, aby – kiedy go usłyszą i spożyją [20] – mieli odwagę z radością wyspowiadać się i nawrócić. (…)

Przypisy:

[20] Spożyć Słowo Boże.

 

9.11.96 zeszyt 86

(…) przyjdźcie więc! Wyznawajcie często grzechy, aby nie został dany demonowi podnóżek... Błogosławię każdego z was. Bądźcie jedno! Ic

 


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!