Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych

Objawienie Najświętszego Serca Jezusa

Obietnice Jezusa - s. Klara Ferchaud - Francja, Loublande 1916r

Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud

JEZUS: ''Nie przychodzę do was, by budzić w was lęk - jestem bowiem Bogiem miłości, Bogiem, który przebacza i chce was wszystkich zbawić.

1. Wszystkim grzesznikom, którzy uklękną przed obrazem Mego Serca startego dla nieprawości waszych - nawet bez żalu doskonałego - udzielę skutecznej łaski nawrócenia.

2. Tym, którzy z prawdziwą miłością ucałują obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych, udzielę przebaczenia win, nawet przed sakramentalnym rozgrzeszeniem.

3. U obojętnych samo Moje spojrzenie wzruszy ich serca, tak że zapłoną gorliwością, by czynić dobro.

4. Jeden akt miłości przed tym obrazem i prośba o przebaczenie wystarczą, aby duszy w ostatniej godzinie, w której ma stanąć przede Mną - otworzyć Niebo.

5. Kto by odrzucał prawdy wiary św. lub znał je tylko powierzchownie, ale posiadałby w swoim mieszkaniu obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych, dozna za Jego przyczyną, w sposób nadprzyrodzony, łaski cudownego nawrócenia."

- Są to słowa Pana Jezusa do siostry Klary Ferchaud - 1916 r. ( Francja )

Obraz został namalowany pod dyktando s. Klary Ferchaud w Loublande


Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud (2) s Klara Ferchaud s Klara Ferchaud Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud (3) Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud (4) Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud (5) Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych - s. Klara Ferchaud (6)

Źródła:

http://wiecznosc3.bloog.pl/kat,0,m,7,r,2010,index.html?_ticrsn=3&ticaid=6e48f

http://obrazmojegoserca.blog.onet.pl/

http://fr.metapedia.org/wiki/Claire_Ferchaud


www.duchprawdy.com