Objawienia Maryjne
Lourdes, Fatima, Garabandal, Akita, Medziugorje, Gobbi, San Nicolas

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Objawienia Maryjne : Garabandal Medziugorje Akita Fatima Lourdes Gobbi - Matki Bożej

28.05.87 zeszyt 12

Vassula Ryden : – Jezu, pewien kapłan powiedział mi, że powiedziałeś faryzeuszom, iż nie dasz więcej znaków. Powiedział to, gdy mu mówiłam o tym posłaniu.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, kiedy powiedziałem to faryzeuszom, mówiłem o cudach tego czasu, gdy byłem w Ciele wśród was. Potępianie Mnie teraz bo to jest potępianie Moich Niebieskich Dzieł ukazuje, jak ich serca są zamknięte i wysuszone. Moje Znaki nigdy się nie skończą. Moja Obecność będzie odczuwana na świecie i będę nadal ukazywał się poprzez znaki. Wierzcie! Wierzcie, o ludzie małej wiary! Nie deformujcie Mojego Słowa. Co macie do powiedzenia o Fatimie? Boicie się uwierzyć, że to Ja wam dałem ten znak? O ludzie małej wiary, obyście nie usiłowali wyjaśniać, zamiast raczej przyjąć znaki pochodzące ode Mnie z Nieba! Kochajcie Moje Dzieła! Przyjmujcie Moje Dzieła! Wierzcie, wierzcie we Mnie! We mnie, który jestem Bogactwem i Nieskończonym Miłosierdziem. Moje Znaki są po to, ażeby wszyscy ludzie zrozumieli, że Miłość nie zapomniała o nich, że Miłość nie wycofała się, aby otoczyć się sławą w Swojej Chwale. Miłość jest wśród was i nigdy was nie opuszcza.

4.09.87 zeszyt 15

Córko, zanotuj słowo: Garabandal. Vassulo, kiedy wydobyłem cię z twojego snu, to nie uczyniłem tego tylko po to, aby ciebie obudzić, ale i po to, by móc się tobą posłużyć, umiłowana. Oczyszczenie było nie tylko dla oczyszczenia ciebie, ale i po to, ażebyś odczuła Moją Obecność i trwała w Mojej Obecności. Posługuję się tobą nie tylko w celu zapisania Moich orędzi i pragnień, ale także w celu zapisania Moich błogosławieństw dla Moich małych dzieci z Garabandal. Przychodzę otoczyć chwałą Moje orędzie. Ołtarzu, zachowaj ten żarliwy płomień. Moją Mocą odbuduję Mój Kościół. Kochaj Mnie, nie bądź niezdecydowana, wesprzyj się na Mnie i odpocznij. Ja ci pomogę, postępuj naprzód. Godzina jest bliska.

5.09.87 zeszyt 15

Vassulo, nie bój się. Napisz słowo: Garabandal. Garabandal jest kontynuacją innych znaków. Objawienia w Garabandal autentyczne. Wierzcie, wszyscy, którzy nie widzieliście, wierzcie, wierzcie.

Córko, posłużyłem się tobą, aby móc objawić Się poprzez ciebie. Moja Matka objawiła się Moim wybranym duszom. Ich ustami została wypowiedziana Prawda, ale wiele Moich kapłańskich dusz określiło te objawienia jako wątpliwe, a niektórzy całkowicie im zaprzeczyli. Ukazuję się poprzez ciebie, aby rozwiać wątpliwość dotyczącą Garabandal. Objawienia w Garabandal są autentyczne, Moje dzieci naprawdę widziały Moją Matkę i słyszały Jej orędzia. Vassulo, spotka cię jeszcze większe doświadczenie, które uczyni cięższym Mój Krzyż złożony na twoich ramionach i wypełni Mój Kielich Sprawiedliwości. Ostrzegłem świat.

Vassula Ryden : – Mój Boże, możliwe, że jakaś mała grupa zna to wydarzenie...

JEZUS CHRYSTUS : To prawda, wielu nie zna go z powodu wątpliwości i obaw, jakich doświadczają Moje kapłańskie dusze. Z powodu zwątpienia zaprzeczają one Moim Boskim Dziełom: zapomniały, że jestem Wszechmocny. Mając zatwardziałe serca, zagubiły swą duchowość. Zaślepione, szukają bez światła i bez mądrości. Wszystkie Moje Dzieła zawsze dawałem prostym dzieciom: nigdy uczonym. Ich oczom Moje Dzieła ukazują się jako odbiegające od utartych wzorów, a jest tak dlatego, że oni osądzają je, porównując Mnie ze sobą. Od początku czasów, nigdy was nie opuściłem. Vassulo, przypominasz sobie faryzeuszy?

Vassula Ryden : – Tak, Panie.

JEZUS CHRYSTUS : Oskarżyli Mnie w pewnym momencie, że nauczam sprzecznie z Prawem Mojżesza. Jaka dziś jest różnica? Byłem oskarżany o zadawanie się z różnymi ludźmi i o postępowanie niezgodnie z ich prawem. Oskarżenia i dzisiejsze niepewności są podobne. Pozwól Mi powiedzieć ci, że osoby, które przeciwstawiły się objawieniom i orędziom w Garabandal, ranią Mnie. Są cierniami Mojego Ciała. Powiedziałem ci kiedyś, że Bożą Mocą poprowadzę cię w głębiny Mego krwawiącego Ciała; powiedziałem, że Moim Palcem pokażę ci tych, którzy Mnie ranią. Jestem Jezusem Chrystusem, Umiłowanym Synem Bożym. Vassulo, nie bój się, bo Ja jestem przed tobą.

9.09.87 zeszyt 15

Vassulo, pragnę, aby były znane Słowa, które ci dam. Pragnę, by te Słowa zostały wszędzie rozpowszechnione:

Ja, Pan, błogosławię Moje dzieci z Garabandal.

Vassula Ryden : – Uczynię to z Twoją pomocą, Panie.

Potem ‘całe piekło się rozszalało’. Szatan rozwścieczony, wszystkie demony również. One mają imiona. Znam te, które mnie atakują.

Vassulo, pójdź, sprawię, że zrozumiesz, jak one cię nienawidzą. Nie bój się.

Vassula Ryden : Jezus pociągnął mnie pod ziemię. Znajdowaliśmy się tam. Rozpoznałam piekło, bo moje stopy były w czarnym błocie, gęstym i mulistym. Piekło jest jak podziemna grota. Jezus polecił mi słuchać.

Szatan powiedział: “Cha, cha! To znowu ona, inna czarownica! Bo, uważaj zatem. Zrań ją, osłab ją na zawsze; zrań ją, abyśmy wygrali, męcz ją. Ona zna nienawiść, jaką mam do niej i do całej reszty Jego stworzenia. Sabi, idź też ją zranić. Wszystkich was nienawidzę!” Szatan był znowu jak szaleniec. Jezus wyprowadził mnie na zewnątrz i powiedział takim tonem, jakby kogoś budził:

JEZUS CHRYSTUS : – Teraz, kiedy dostrzegłaś jego nienawiść, powinnaś zrozumieć, z jaką stanowczością śledzi cię, aby powstrzymać cię od pisania. Ja, Jezus, kocham cię i pod Moimi Skrzydłami cię chronię, nie tracąc cię nigdy z oczu.

10.09.87 zeszyt 15

Vassulo, Garabandal jest dalszym ciągiem Cudów; między tymi Cudami dałem wam wiele innych znaków.

Vassula Ryden : – Możesz napisać, jakie to cuda?

JEZUS CHRYSTUS : Napisz kilka z nich: Lourdes, potem Fatima. Chcę, abyś napisała teraz: San Sebastian de Garabandal. Wysławiaj Mnie! Pamiętaj, że Ja jestem Światłością tego świata.

Vassula Ryden : Nagle Jezus przypomniał mi sen, jaki miałam poprzedniej nocy. Zapomniałam o nim. To była wizja, jaką miałam ostatnio, ale we śnie było to gorsze.

JEZUS CHRYSTUS : Posłuchaj, pozwoliłem ci oglądać tę wizję w twoim śnie, abyś odczuła to wydarzenie. Nie: nie ma wyjścia!

Vassula Ryden : Przypominam sobie, jak widziałam tę czerwoną rzecz, która spadała z Nieba na nas jak ogromna fala. Próbowałam biec i schować się, wiedząc dobrze, że było to niemożliwe.

– Ale dlaczego to robić, skoro Ty nas kochasz? Dlaczego?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem znany jako Bóg Miłości, ale też jako Bóg Sprawiedliwości.

Vassula Ryden : – Co możemy zrobić, aby to powstrzymać?

JEZUS CHRYSTUS : Jesteście wszyscy wezwani do podjęcia ogromnych aktów wynagrodzenia. Zjednoczcie się i bądźcie jedno, miłujcie się wzajemnie, wierzcie we Mnie, wierzcie w Moje Boskie Dzieła, bo Ja jestem zawsze z wami.

20.09.87 zeszyt 15

Vassulo, ukazywanie się Moje i Mojej Matki w Garabandal, powinno zostać uznane za autentyczne. Posłuchaj Mnie, Vassulo. Za każdym razem, kiedy Moja Matka ukazywała się Moim wybranym duszom oświecając je Swoją Łaską Ja stałem przy Niej, ale żadne oko nie mogło Mnie widzieć. Czasami ukazywałem się jako Dziecko, by błogosławić tym, którzy Mnie uwielbiają. Córko, pragnę, ażeby te miejsca objawień były otaczane szacunkiem. Pragnę, aby błogosławiąc tym świętym miejscom uczciła Mnie Stolica Święta. Vassulo, nie chcę powiedzieć: tylko Lourdes i Fatimie. Chcę powiedzieć również Garabandal. Przychodzę otoczyć chwałą objawienia w Garabandal. Pragnę zobaczyć, jak Stolica Święta błogosławi to miejsce, naprawiając wszystko to, co zostało zdeformowane, powiedziane fałszywie przez raniące Mnie Moje dusze kapłańskie. Niech odrzucą zwątpienia i niech sprawią, że znikną nadużycia popełnione przez tych, którzy przeciwstawili się objawieniom. Czy Moja Stolica Święta uczyni to dla Mnie?

Vassula Ryden : – Panie, mój Boże, jakże dowiedzą się o tym wszystkim?

JEZUS CHRYSTUS : Zostaw Mnie to zadanie, Vassulo. Ja znajdę skuteczny sposób, by o tym się dowiedzieli. Córko, pragnę, aby za każdym razem, gdy daję im choćby najmniejszy znak Mojej Obecności Moja Stolica Święta uczciła Mój znak błogosławiąc mu. Chcę, aby świat poznał Moją Obecność, Moje Bogactwa, Moje Miłosierdzie i Moje Boskie Dzieła. Pragnę, aby Moja Stolica Święta rozprzestrzeniała szeroko znaki, które daję, aby odżywiać świat. Pragnę, aby Moja ziemia była urodzajna. Nie dajcie wyrwać kilku pozostających na niej kwiatów. Chcę, aby ta pustynia została nawodniona. Kto nawodni Mój Ogród? Dlaczego zaniedbują Moje kwiaty?

Vassula Ryden : – Ukochany Jezu, jeśli się nie mylę, trzeba było siedmiu lat dla potwierdzenia cudu Fatimy. Mój Boże, przewiduję odrzucenie, krytykę i różne trudności przed uznaniem.

JEZUS CHRYSTUS : Kwiecie, nie popadaj w przygnębienie, pozwól, bym ci pomógł, zawsze bowiem osiągam Swoje cele.

21.09.87 zeszyt 16

Vassula Ryden : – Jakże pragnę, aby świat uświadomił sobie, że Ty zawsze jesteś obecny wśród nas. Jak bardzo nas kochasz! Jakże pragnę, aby oni zrozumieli, że my tylko przechodzimy przez ziemię, a Ty nas oczekujesz. Jakże pragnę, aby jedni drugich miłowali, odrzucając nienawiść i swój egoizm, żyjąc jedni dla drugich, troszcząc się jedni o drugich, uwielbiając Ciebie, Naszego Ojca, i jednocząc się! Jakże pragnę, aby uwierzyli w Twoje Znaki – wierząc, że one oddają Ci cześć – i nie trzymali ich w ukryciu. Jakże pragnę, aby zrozumieli, w jakim stopniu są w błędzie, i zobaczyli Twe Bogactwa!

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, twoje pragnienia zostały ci udzielone przeze Mnie, one wnikają w ciebie. Zachowam na zawsze Mój gorejący Płomień w tobie, ołtarzu. Przekazuj Moje Słowa:

“Ja, Pan, błogosławię Moje dzieci z Garabandal”.

Vassula Ryden : – Panie, przekazuję według moich możliwości. Potrzebuję środków, by móc je szerzej rozprzestrzeniać.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, dałem ci świadków.

Vassula Ryden : – Chcesz powiedzieć: moich przyjaciół i Dawida?

JEZUS CHRYSTUS : Także innych.

Vassula Ryden : – Chcesz powiedzieć: Kościół, kapłanów?

JEZUS CHRYSTUS : Tak, Vassulo, oni są świadkami.

25.09.87 zeszyt 16

Vassula Ryden : Tego poranka odczułam znowu zapach kadzidła. Wiedziałam, że Jezus stał w tym właśnie miejscu.

JEZUS CHRYSTUS : Moja reszto, wszystko, czego wymagam od ciebie, to jedynie miłość. Kochaj Mnie i przekazuj Moje następujące słowa:

“Ja, Pan, błogosławię Moim dzieciom z Garabandal, kocham je”.

Vassula Ryden : – Dobrze, Panie. Bądź Wola Twoja i niech Twoje pragnienia zostaną spełnione.

28.09.87 zeszyt 16

Jezus wołał mnie. Pragnęłam żarliwie spotkać Go, On też tego pragnął. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że minęły lata od ostatniego razu, kiedy byliśmy razem.

JEZUS CHRYSTUS : O, pójdź, umiłowana! Jak czekałem niecierpliwie na ten moment, aby spotkać cię w ten sposób! Razem, Vassulo, razem, ty i Ja, uświęcimy Garabandal. Miejsce to jest święte, odkąd Moja Matka i Ja objawiliśmy się tam.

Vassula Ryden : – Niech się stanie Twoja Wola, Panie.

13.10.87 zeszyt 17

Rozpoznałam Jezusa przy drzwiach mojego pokoju. Dał mi do zrozumienia, że chce, abym pisała.

JEZUS CHRYSTUS : Byłem przy drzwiach. Chodź, będziesz ze Mną pracować. Przepowiem ci, co nastąpi, aby odtąd ci, którzy uważają się za mądrych, wierzyli w Moje Dzieła i szli za Mną. Córko, uzdrowię wielu. Miłość powróci do was jako Miłość, wypełniając Moje Słowo. Wkrótce dowiodę, że to pochodzi ode Mnie. Jestem Panem. Umiłowana, przyjdziesz do Mnie. Posłuchaj Mnie, chciałbym ci przypomnieć to, o co cię poprosiłem przed kilkoma dniami. Daj to poznać wszędzie. Rozpowszechniaj Moje Słowa: «Ja, Pan, błogosławię Moje dzieci z Garabandal». Chcę, aby Mnie słuchali. O, Vassulo, jakże tęsknię za tym dniem!

Vassula Ryden : – Panie Jezu, spróbuję na miarę moich możliwości i przy pomocy środków, których mi udzieliłeś. Jestem bezradna, lecz Ty jesteś Wszechmocny. Czy zechcesz mi pomóc, Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : Pomogę ci. Przypomnij sobie, jak Ja działam. Vassulo, niech będzie wiadome, że niebawem poślę wam wszystkim Znak, który przyjdzie z góry. Zrozumiecie, że pochodzi ode Mnie. Zajaśnieję nad wami. Kocham was wszystkich. Jakże was wszystkich kocham! Kocham was ponad wasze zrozumienie. Jestem waszym Stwórcą. Czyż nie powiedziałem, że wyryłem na dłoni Mojej Ręki wasz obraz? Jakże mógłbym was kiedykolwiek porzucić?

Vassula Ryden : Myślę o wizji, której mi udzieliłeś, o karze, która mnie przeraziła.

JEZUS CHRYSTUS : Pokażę ci ją ponownie, aby to pozostawiło na tobie ślad.

Vassula Ryden : – Ponownie! Panie, pomóż nam jej uniknąć. Wiem, że nie znajdujesz przyjemności w karaniu nas. Powiedz mi, co robić!

JEZUS CHRYSTUS : To prawda, Vassulo, nie sprawia Mi przyjemności karanie was. Pragnę, by Moje stworzenie powróciło do Miłości. Wielkie zadośćuczynienie powinno się dokonać. Wynagradzajcie za innych wy, którzy możecie wynagrodzić. Moje stworzenie musi się zmienić, córko. Moje stworzenie musi się nauczyć i uwierzyć w Moje Duchowe Dzieła. Moje stworzenie będzie musiało uznać Mnie za Wszechmogącego. Moje dusze kapłańskie muszą zrozumieć, jak się mylą odrzucając Moje obecne Dzieła.

Vassula Ryden : – Jednak wielu z nich je przyjmuje.

JEZUS CHRYSTUS : Są tacy, którzy nie przyjmują, i właśnie do nich się zwracam. Mówię też do tych, którzy podzielili Moje Ciało. Wierz Mi, córko, Mój Kielich Sprawiedliwości jest pełny, bo rozdarli Moje Ciało. Nie oszczędzę ich więcej. Vassulo, pozwól Mi uprawiać cię jeszcze przez jakiś czas. Wkrótce zbiorę Moje Żniwo. Pójdź, umiłowana.

Vassula Ryden : – Panie, bądź Wola Twoja. (...)

27.10.87 zeszyt 17

JEZUS CHRYSTUS : (...) Pragnę i to pragnienie pochodzi z głębin Mojego Serca, by objawienia w Garabandal zostały uświęcone i uczczone przez Stolicę Apostolską. Vassulo, czy byłabyś tak miła, by powiedzieć Mojej Stolicy Apostolskiej to, o co właśnie cię poprosiłem?

Vassula Ryden : – Jak, Panie? Jak mogę im to powiedzieć? Jakim prawem? Kim jestem, żeby powiedzieć to Stolicy Apostolskiej? Panie! Zaakceptował mnie ojciec James, ale ostatnio pewien teolog katolicki odwrócił się, gdy tylko się dowiedział, że nie należę do wspólnoty, zwłaszcza do jego wspólnoty!

JEZUS CHRYSTUS : Ależ Vassulo, oczywiście, że do nich nie należysz, należysz do Mnie. Ja jestem twoim Stworzycielem i twoim Świętym Ojcem, zależysz od Mojej Władzy.

Vassula Ryden : – Tak, Panie, jesteśmy wszyscy pod Twoją Władzą, ale istnieje system, który zmusza nas do przynależności do jednej ze wspólnot chrześcijańskich, tak mi w każdym razie powiedziano.

JEZUS CHRYSTUS : Wszystkie są tym samym w Moich Oczach. Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu...

Vassula Ryden : – Och! Mój Boże...

JEZUS CHRYSTUS : Córko, czyż nie powiedziałem ci, że masz zachować łzy dla Mojej Matki?

Vassula Ryden : – Tak, Panie, ale wydałeś mi się taki zraniony. Jestem tylko człowiekiem...

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, to dlatego, że dzielimy Mój Kielich, a Mój Kielich jest gorzki. Powiedz Stolicy Apostolskiej, że to Ja przysyłam cię do nich. Posłuchaj Mnie, jeśli spytają cię, do jakiej wspólnoty należysz, powiesz im, że należysz do Mnie i że jesteś pod Moją Władzą.

Vassula Ryden : – Panie, nie chcę dyskutować, ale czy nie mogłabym im powiedzieć, że jestem prawosławną? Przecież jestem prawosławną.

JEZUS CHRYSTUS : Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy. Czego się więc boisz? Poproś o zobaczenie się z Moim umiłowanym Papieżem Janem Pawłem II. On nie będzie robił żadnej różnicy. Vassulo, powiedz mu: “Umiłowany, Ja, Pan, stoję u twoich drzwi i kołaczę. Czy Mnie usłyszysz, czy Mi otworzysz? Jeśli Mnie usłyszysz, wejdę do twego domu i spożyjemy wspólnie posiłek. Okaż się zwycięski, a Ja pozwolę ci zasiąść wraz ze Mną na Moim Tronie. Posłuchaj Mnie, posłuchaj, co Duch mówi do Kościołów.”

Vassula Ryden : – Panie, jak, w jaki sposób będę mogła wypełnić Twe pragnienie?

JEZUS CHRYSTUS : Czekałem na twoje pytanie. Ojciec James ci poradzi. Kocham cię, córko, pozwól Mi cię karmić.

1.12.87 zeszyt 18

JEZUS CHRYSTUS : Wybrałem cię, aby pokazać światu, jak jestem Miłosierny. Gdybym nie przyszedł cię odnaleźć tam, gdzie większość Moich dzieci znajduje się jeszcze dziś, byłabyś tam w dalszym ciągu wraz z innymi. Przychodzę ze względu na Moje nieskończone Miłosierdzie ostrzec was i przyciągnąć do Mnie, przypomnieć wam wasze podstawy.

Vassula Ryden : Zaczynam pojmować, że to Orędzie dla Pokoju i Miłości między Bożym stworzeniem i dla jedności Kościoła, będzie jednym z ostatnich wezwań Boga, nim zapali się przeciw nam Jego Sprawiedliwość.

JEZUS CHRYSTUS : Jakże dobrze Mnie teraz rozumiesz, córko. Boisz się Mnie?

Vassula Ryden : Bóg wyczuł we mnie lęk przed tym, co On mógłby zrobić, jeśli się nie zmienimy.

– Tak, mój Boże, po wizji, którą mi dałeś.

JEZUS CHRYSTUS : Pokazałem ci tylko część. Vassulo, Moje stworzenie musi zostać ostrzeżone. Niech nie powtarzają się błędy już popełnione.

Vassula Ryden : – Jakie, Panie?

JEZUS CHRYSTUS : Gdy dałem im Mój wielki Cud w Fatimie, ostrzegłem Moje stworzenie, lecz ono nie poświęciło zbyt wiele uwagi Mojemu Ostrzeżeniu. Wątpiąc, spędzali czas na argumentowaniu i nigdy nie rozpowszechnili Słów Mojej Matki, jak trzeba było to uczynić. Jedynie niewielka liczba dowiedziała się o pilności orędzia. Splamili ręce krwią swej zbrodni, pociągając za sobą wiele dusz. Przypomnę im ich grzechy przeszłości. Przypomnę im pilność Orędzia z Garabandal. Dlaczego wątpicie w Moje Dzieła? Przekazujcie Moje Ostrzeżenie Mojemu stworzeniu. Muszą się dokonać ogromne wynagrodzenia. Moje stworzenie powinno zostać ostrzeżone i wierzyć we Mnie. Przypomnijcie im Moją Miłość, rozpowszechniajcie Moje Słowo, głoście Mnie... Ogłaszajcie Mnie, nie odrzucajcie Mnie! Obecnie odrzucacie Mnie, nie bronicie Mnie! Ogłaszajcie Moje Dzieła z przeszłości i Moje aktualne Dzieła. Jestem Wszechmogący. Cierniami Mojej Głowy są wszystkie kapłańskie dusze trzymające klucze poznania, które same do niego nie dochodzą i nie pozwalają dojść tym, którzy tego pragną! Te dusze kapłańskie są Moimi cierniami! Ich ręce są jeszcze splamione świeżą krwią z przeszłości, odpowiedzialne za tyle zbrodni i okrucieństw. Te ciernie powinny Mnie znaleźć i okazać skruchę. Chcę, aby się nawrócili. Oni przeciwstawili się Orędziu Mojej Matki w Garabandal nie rozpowszechniając go, jak powinno to być uczynione. Nie chcieli uznać Jego pilności! O, cóż tam mam, Vassulo! Kamienie, ich serca są skamieniałe. PRZYJMIJCIE Prawdę, otwórzcie serca, Garabandal jest kontynuacją Fatimy! Nie powtarzajcie waszych błędów... PIOTRZE! Piotrze, bądź Moim Echem! Paś Moje baranki, Piotrze. Nie zapieraj się Mnie znowu, umiłowany.

Vassula Ryden : Wydawało mi się, że zaraz umrę, gdy usłyszałam Pana mówiącego: «Piotrze, bądź Moim Echem! Paś Moje baranki, Piotrze. Nie zapieraj się Mnie znowu, umiłowany.» Nie mogłam nad sobą zapanować, byłam tak wstrząśnięta. Jezus próbował mnie podtrzymać.

JEZUS CHRYSTUS : Pójdź, pozwól, że ci pomogę, wypocznij we Mnie.

Vassula Ryden : Byłam ogromnie wstrząśnięta. Jezus próbował mi pomóc. Później, kiedy trochę nad sobą zapanowałam...

– Jezu, teraz mogę to opisać: Bóg żebrał. Mówił głosem błagalnym.

JEZUS CHRYSTUS : Tak, tak, Vassulo, z Miłości.

Vassula Ryden : – Kocham Cię, mój Boże. Jakże mogę Cię widzieć i słyszeć tak zasmuconego, a nie chcieć umrzeć milion razy? Gdybym żyła tysiąc razy, za każdym razem oddałabym życie dla Twojej Chwały, aby wyleczyć Twoje Rany.

JEZUS CHRYSTUS : Moje Rany zostaną uzdrowione dopiero wtedy, kiedy Moje stworzenie powróci do Miłości. Przyjmijcie Mnie jako Wszechmogącego i zjednoczcie się. Pójdź, dzielmy razem Mój smutek.

Vassula Ryden : – Jezu, chciałabym umieć uczynić o wiele więcej dla wynagrodzenia Ci i uwielbienia Ciebie.

JEZUS CHRYSTUS : Pozostań blisko Mnie, a Ja będę dzielił z tobą wszystko, co mam. Pójdź.

2.12.87 zeszyt 19

Orędzie z Garabandal jest autentyczne i powinno być rozpowszechniane i czczone. Uświęćcie Garabandal. Czy nie potraficie zobaczyć ani zrozumieć, że wasze błędy się powtarzają? Powtarzacie wasze błędy z Fatimy. O, stworzenie, kiedy we Mnie uwierzysz? «ie emphanises itan».

Vassula Ryden : – Mój Boże, to straszne odczuwać Cię i słyszeć tak zasmuconego.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, pocieszaj Mnie.

Vassula Ryden : – O, pójdź, Panie, chcę Cię pocieszyć! Chciałabym, aby każda dusza umiała Cię pocieszyć, w ten sposób wielu by Cię pocieszyło.

JEZUS CHRYSTUS : Jeśli ktoś Mnie kocha, pociesza Mnie. Pójdź. Przypomnę ci, że Ja, Jezus, stanę pośród nich, między Kainem a Moim Ablem. Tym razem Kain Mnie stawi czoła zamiast swemu bratu. Jeśli podniesie rękę, aby uderzyć, będzie musiał uderzyć Mnie. Zostanie ogołocony i ujrzy siebie nagim, znajdując się przede Mną, swoim Bogiem.

4.12.87 zeszyt 19

Vassula Ryden : – Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem. Córko, pragnę, aby Moje Słowa były jasne. Nie potępiam tych, którzy prześladowali objawienia, chcę tylko, by uświadomili sobie i uznali błędy i aby przyszli do Mnie okazać skruchę. Przebaczę im ich grzechy. Córko, wielu będzie prześladować Moje Orędzie i na nowo zaprzeczać, że to jestem Ja, Jezus, ze strachu przed uznaniem swej winy, bo to znowu przewyższa ich mądrość, Moje dziecko.

Vassula Ryden : – Może nie robią tego celowo? Może podświadomie wierzą? Jestem pewna, że gdyby sobie to uświadomili, uwielbiliby Ciebie! Po prostu nie rozumieją.

JEZUS CHRYSTUS : Jakże lubię twój sposób rozumowania. Dlaczego ich usprawiedliwiasz?

Vassula Ryden : – Dlatego, że nie wiedzą, a ponieważ nie wiedzą i nie rozumieją...

JEZUS CHRYSTUS : Słucham...

Vassula Ryden : – Jeśli wolno mi się ośmielić Cię prosić, to proszę Cię o wybaczenie im i o Miłosierdzie dla nich.

JEZUS CHRYSTUS : Ale, Moje dziecko, oni staną się twoimi prześladowcami. Oni zadadzą twej duszy cierpienia i staną się tymi, którzy cię ubiczują.

Vassula Ryden : – Nawet wtedy, skoro nie rozumieją, nie uczynią tego specjalnie. Oni nie wiedzą, co czynią, bo są słabi. Twoją Boską Miłością możesz im dopomóc w zrozumieniu, że to wszystko pochodzi od Ciebie. Mój Boże, niech ich nie uderzy Twoja Boska Ręka, bo jeśli ich uderzysz, również wiele niewinnych dusz może zostać ukaranych.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, Moje stworzenie zwyrodniało. Trzeba bardzo wynagradzać. Pragnę, żeby Moje stworzenie zrozumiało, dokąd się kieruje. Chcę, aby Moje kapłańskie dusze czerpały ze Mnie i syciły Moje baranki miłością i poznaniem. Ono żyje teraz w zupełnej ciemności.

Vassula Ryden : – Tak, Jezu, ale oświeć władze Kościoła. Nawet jeśli ta niecodzienna droga przekracza ich zrozumienie, otwórz ich oczy i uszy, Panie!

JEZUS CHRYSTUS : Udzielę Mądrości jedynie prostym dzieciom, a nie uczonym.

Vassula Ryden : – W takim razie, Panie, ich szanse są nikłe, stracili je!

JEZUS CHRYSTUS : Stracą je, jeśli nie przyjdą do Mnie jak dzieci... Vassulo, zwiększę twą wytrzymałość na cierpienie, zostaniesz ubiczowana. Pozostaw Mi swobodę i nie mieszaj się do Moich Dzieł.

Vassula Ryden : – Panie, czy przebaczysz im i zamkniesz Oczy na ich słabości?

JEZUS CHRYSTUS : Nie zniosę zadawanego ci przez nich bólu, dziecko.

Vassula Ryden : – Nie wiem, co Ci powiedzieć, Panie, ale czy mógłbyś zamknąć Oczy na ich słabości?

JEZUS CHRYSTUS : Kwiecie, nie chcę cię widzieć zdeptanej przez nich. Nie zniosę tego, żeby cię miażdżyli.

Vassula Ryden : – Nie uderzaj w nich, Panie, lecz poucz ich.

JEZUS CHRYSTUS : Będą więc musieli otworzyć uszy. Vassulo, wiesz, co cię czeka. Widziałaś Mój Krzyż. Pamiętaj, że nawet jeśli ciężkie będą twoje doświadczenia, Ja nigdy cię nie opuszczę.

Twoja Najświętsza Matka jest przy Mnie. Posłuchaj Jej Słów:

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Córko umiłowana, uświęć Garabandal. Objawiłam się w Garabandal, żeby dać Moje Orędzie. Moje Orędzie nie zostało rozpowszechnione tak, jak powinno było to być zrobione. Wiele dusz kapłańskich zaprzeczyło Moim objawieniom, odmawiając Nam miejsca w swoich sercach. Jednak Ja nie zapomniałam o Moich umiłowanych dzieciach. Zdarzyło się, że nawet one same czasem wątpiły i w zamieszaniu zaprzeczały Moim objawieniom. Zostało to dane jako przykład dla ukazania Moim dzieciom, w jakim stopniu i jakie zamieszanie panuje w dzisiejszym Kościele. Obiecałam, że potwierdzę Moje objawienia w Garabandal. Godziny uciekają, a Moje Orędzia nie zostały rozpowszechnione tak, jak trzeba było to uczynić ani Moja Świętość nie została uczczona.

Vassula Ryden : – Mój Boże, to wydaje mi się tak pilne, jakby trzeba było rozpowszechnić to orędzie jeszcze dziś, w tej chwili. Od Ciebie zależy otwarcie nam drogi. Bardzo chcemy rozpowszechnić Twoje orędzia, ale daj nam siłę, odwagę i środki do wypełnienia Twych pragnień. Amen.

JEZUS CHRYSTUS : Czy myślisz, że cię teraz opuszczę, Moja Vassulo?

Vassula Ryden : – Nie, Panie. Potrzebujemy Twojej siły, aby kontynuować.

JEZUS CHRYSTUS : Otrzymacie dość siły, aby wypełnić tę misję, do której zostaliście wezwani.

19.12.87 zeszyt 19

Jestem Miłością. Powiedz im, powiedz im, Vassulo, że szczerość zwycięży zło, pokora osłabi demona, miłość zdemaskuje szatana.

Sanktuarium w Fatimie wzywa do wynagradzania! Powróć do Mnie, stworzenie! Przyjdź Mnie rozpoznać, stworzenie. Przyjdź się modlić do Mnie. Nie grzesz więcej, wierz we Mnie i nie wątp. Przyjdźcie okazać skruchę, przyjdźcie Mnie przyjąć. Bądź święta, Vassulo. O, Vassulo, przyprowadź do Mnie z powrotem Moje stworzenie! OŁTARZU! Wleję w ciebie Mój Płomień i rozpalę cię Miłością. Powinnaś szukać Moich spraw i uwielbiać Mnie. Nie bądź jak ci, którzy szukają własnej chwały i własnej wielkości.

Vassula Ryden : – Panie, powiedziałam i powtarzam, że ubiegać się będę tylko o Twoje sprawy i o to, co Tobie przyniesie najwięcej chwały. Weź moją wolę, oddałam się Tobie.

JEZUS CHRYSTUS : Tak, Vassulo, zaspokój Moje pragnienie, traktuj Mnie jak Króla, czcij Mnie, twego Boga. Nigdy nie buntuj się przeciw Mnie, uświęcaj ciało dla uszanowania Mojej Obecności w tobie, umiłowana. Pójdź. Wszystko, co jest zakryte zostanie wkrótce postawione w świetle. Moja Boska Ręka zdejmie zasłonę i ujawni przed wami to, co było ukryte. Garabandal jest kontynuacją Fatimy. Moje Królestwo będzie trwało wiecznie, bo Ja Jestem. Jam jest Alfa i Omega. Jakże cię kocham, stworzenie! Moi! Moje dzieci! Umiłowani, pójdźcie, pójdźcie w Moje otwarte Ramiona, powróćcie do waszego Ojca! Kocham was.

26.12.87 zeszyt 19

Vassula Ryden : W nocy z 25 na 26 grudnia Jezus podkreślił mi doniosłość orędzia z Garabandal i Fatimy oraz fakt, że te dwa orędzia są jednym i tym samym. Orędzie mocno i wielokrotnie rozbrzmiewało mi w uszach. Czułam się tak, jakbym nie wypoczęła tej nocy. Jezus wzmocnił Swą Obecność.

JEZUS CHRYSTUS : Sanktuarium w Fatimie wzywa do uświęcenia Garabandal. Nauczyłem was rozpoznawać Znaki Czasów. Czy szukacie tych Znaków? Jak to się dzieje, że Ich nie rozpoznajecie? Czy nie potraficie patrzeć? Dlaczego zamknęły się wasze umysły? Dlaczego opieracie się przed ujrzeniem? Dlaczego wzbraniacie się przed usłyszeniem? Czy zapomnieliście o Moich Słowach? Dlaczego powtarzacie wasze błędy? Umiłowani, po co te wszystkie zjadliwe ataki przeciw orędziu z Garabandal, danemu przez waszą Matkę Najświętszą, która jest dla was Arką Przymierza Mojego Słowa? Sprzeciw Moich kapłańskich dusz wobec objawień w Garabandal i jego orędzia to knowania szatana. Jak w Fatimie próbuje on jeszcze raz przeszkodzić w tym, by Moje Orędzie stało się powszechne. Czyż nie zrozumieliście, że szatan który zna wartość Mego Planu Zbawienia danego prostym dzieciom w Garabandal przez Moją Matkę usiłuje jeszcze raz przekreślić Mój Plan, abyście pozostali w ciemnościach i upadli?

Szatan podwaja teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wysiłki, aby zatryumfować nad waszą Najświętszą Matką. Tak manipuluje Moim Kościołem, aby zaprzeczał tym objawieniom, które są dalszym ciągiem orędzia Zbawienia z Fatimy. W swej wściekłości szatan próbuje przeszkodzić wam w karmieniu się Mną. Mój Plan Zbawienia jest jasny. Przychodzę uratować Moje dzieci. Rozpoznajcie Mój Głos. Niech was nie dziwi rodzaj narzędzi, jakimi się posługuję. Wybrałem nicość nic nie wiedzącą, białe płótno, aby było wiadomo, że Dzieła pokrywające to płótno pochodzą ode Mnie i abyście uwierzyli tym razem, że to Ja, Jezus, Umiłowany Syn Boga, mówię do was. Moje Królestwo jest wśród was. Moi Ablowie, wiem, że wy Mnie jeszcze rozpoznacie. O, umiłowani, jakże was kocham! Wkrótce ujawnię wam Mój Plan.

28.12.87 zeszyt 19

(...) O, Vassulo, Mój Abel tym razem będzie żył. Szczerość usunie zło. Błogosławieni, którzy będą rozszerzać Moje Słowo. Błogosławione Moje owce, które rozpoznają Mój Głos. Błogosławieni, którzy na nowo będą karmić Moje baranki. Błogosławieni pokornego serca. Błogosławieni, którzy będą odmawiać Różaniec w dniu uświęcenia Garabandal i ci, którzy na kolanach oddadzą cześć Mojej Matce. Błogosławieni, którzy poniosą Mój Krzyż Pokoju i Miłości i będą się jednoczyć. Błogosławione Moje owce powracające do Piotra. Błogosławieni, którzy się uniżają i idą za Moim przykładem. Błogosławieni, którzy przestrzegają Moich przykazań i miłują się wzajemnie tak, jak Ja was miłuję. Błogosławieni ci, którzy świadczą o Mnie i którzy się Mną nie gorszą.

18.01.88 zeszyt 20

Ja jestem Panem, umiłowana duszo, czcij Mnie i krocz ze Mną. Udzielę ci Mojej Siły dla wypełnienia Moich pragnień. Jakże cię kocham! Kocham cię w stopniu, jakiego nigdy nie pojmiesz.

Moje Orędzie Pokoju i Miłosierdzia, Miłości i Prawości zstępuje teraz między was. Moja Miłość ocali was przed Moją Sprawiedliwością, gotową już was uderzyć, jeśli Moje stworzenie jeszcze raz odmówi słuchania. Z Mojego Nieskończonego Miłosierdzia przychodzę was ostrzec. Pragnę, aby Moje stworzenie się nawróciło i rozpoznało Mnie. Sanktuarium w Fatimie gorzko płacze z powodu zlekceważenia i odrzucenia Garabandal. Moja Dusza znowu pogrąża się w głębokim smutku: tym samym, jaki przeżywałem w Fatimie. Dlaczego wątpią, skoro mówią, że Mój Duch jest w nich, a oni są we Mnie? Moje Orędzie w Fatimie zostało zignorowane, nie przyjęli go na czas. Kocham was wszystkich. To Ja, Pan, mówię. Nigdy nie wątpcie, módlcie się za dusze chodzące w ciemności.

25.01.88 zeszyt 21

Vassula Ryden : – Jezu, jeszcze dziś wszystko to mnie dziwi. Chcę porozmawiać o tym objawieniu. To jest jak sen i boję się, że się obudzę i stwierdzę, iż był to tylko sen. To zdumiewające!

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, jestem Wszechmogący i Wszechwiedzący. Chciałem cię wskrzesić spośród umarłych i oświecić. Czy przypominasz sobie wizję «Słońca»?

Vassula Ryden : – Tak, Panie, kula Światła.

JEZUS CHRYSTUS : Ta kula Światła jest tą samą, którą poznaliście jako «Cud Słońca». Ta kula Światła, którą pozwoliłem ci zobaczyć, jest tą samą, która ukazała się Fatimie. Sprawiłem, że do Niej weszłaś. Pozwoliłem ci do Niej wniknąć. O Vassulo, gdybyś tylko wiedziała, jakiego przywileju ci udzieliłem! Maleńka, jeszcze sobie tego nie uświadamiasz, ale to dlatego, że Ja zakrywam ci oczy.

Vassula Ryden : – Mój Boże, kocham Cię.

JEZUS CHRYSTUS : Zachowam cię ukrytą w Moim Najświętszym Sercu. Jesteś dla Mnie cenna. Ja, twój Bóg, kocham cię. Nigdy się Mnie nie bój, bo Ja jestem Miłością. Jestem tak Łagodnym Ojcem. Obawiaj się Mnie tylko wtedy, gdy buntujesz się przeciwko Mnie. Ach, Vassulo! Liczne są Moje Tajemnice. Większość Moich Tajemnic jest przed wami zakryta. Posłuchaj Mnie teraz dobrze. Każde zapowiedziane proroctwo się wypełni, każde słowo zapisane w Pismach zrealizuje się.

Pragnę, abyś narysowała dwa Serca.

Garabandal

Tak, Jedno obok Drugiego, naprawdę zjednoczone. Otocz Je koroną cierniową. Tak, Niepokalane Serce Mojej Matki jest zjednoczone z Moim. Pragnę od każdego z was czci, na jaką Jej Niepokalane Serce zasługuje. Widzisz, córko, jak Nasze Boskie Serca ranione są cierniami przez ludzi okazujących nam jedynie niewdzięczność, znieważanie i brak miłości. Takie są ich grzechy.

Vassulo, Ja, który jestem Słowem, kocham Ją i szanuję. Życzę Sobie, abyście się zbliżyli do Mojej Matki i abyście Ją uczcili tak, jak Ja Ją czczę. Pragnę, by zgięło się każde kolano dla uczczenia Jej. Pragnę, abyście odmawiali Różaniec i pozdrawiali Moją Świętą Matkę. Chcę, abyście wynagradzali za wasze grzechy i prosili Ją o pouczenie was. Bądź czujna, córko, pójdź. Objawiłem ci, jak bardzo Serce waszej Matki jest zjednoczone z Moim Boskim Sercem, jak są One otoczone koroną cierniową. Przypomnę ci Moją Obecność. Kocham cię.

Vassula Ryden : – Ja też Cię kocham, Jezu.

26.01.88 zeszyt 21

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, czy chcesz pracować z twoją Najświętszą Matką? Jesteśmy nierozłączni.

Vassula Ryden : – Tak, Jezu.

JEZUS CHRYSTUS : Kocham cię. Ja jestem zawsze przy Niej. Teraz pouczy cię twoja Najświętsza Matka.

Vassula Ryden : Jezus był z naszą Najświętszą Matką. Pomógł mi zrozumieć, że Oni są zawsze razem, nawet jeśli nie zawsze Ją widzę.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Moja córko, Ja zawsze byłam z tobą, chronię cię i pomagam ci.

Vassula Ryden : Zrozumiałam, że Najświętsza Panna pomaga mi pojąć niektóre rzeczy. Ona pomaga mi na tej drodze, którą Bóg dla mnie wybrał.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Będę ci pomagać aż do końca.

Vassula Ryden : W wewnętrznym pouczeniu Najświętsza Panna dała mi do zrozumienia, że powinniśmy czytać dwunasty rozdział Apokalipsy.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Pójdź, wytłumaczę ci. Kiedy szatan poniósł klęskę, poprzysiągł, że będzie ścigał resztę Moich dzieci i że będzie przeciw nim walczył. W swej nieokiełznanej wściekłości przysiągł, że je zniszczy. Wie, że jego dni są policzone, dlatego chce pociągnąć za sobą tyle dusz, ile to tylko możliwe. Tak, on jest smokiem i swoim ogonem próbuje zmieść stworzenie Boże i doprowadzić je do zniszczenia. Vassulo, Moje dziecko, on jest samą Próżnością, dlatego potępia Dzieła Wszechmogącego, chcąc dowieść Bogu, że nie udało Mu się Jego stworzenie i że Nasze dzieci zostały powołane do istnienia po to, by chodzić jego złymi drogami. Powiem ci coś, co ucieszy wszystkich, którzy Mnie kochają: ten rok przyniesie Mi Chwałę. Nie, ty nie rozumiesz w pełni. Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Przyciągnę wiele dusz do Jezusa.

Vassula Ryden : Najświętsza Panna skierowała moją uwagę na objawienia.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Jak objawiłam się w Lourdes i w Fatimie, tak też objawiłam się w Garabandal i dałam podobne przesłanie. Garabandal stanowi dalszy ciąg orędzia z Fatimy. Jednak szatan kolejny raz zaślepił władze Kościoła, aby doprowadzić do zamieszania. Posiał w ich sercach złe ziarno, by zaprzeczyli Moim objawieniom i przeszkodzili całemu światu przyjąć Moje Orędzie. Nasze Serca krwawią, zranione wbitymi w Nie cierniami. Jakże bardzo płaczę nad wami, dzieci. Kocham cię, Vassulo. Moje zranione Serce rozdziera się, kiedy widzę was zmiatanych ogonem smoka!

Vassulo, powiem ci coś na ucho. Posłuchaj.

Vassula Ryden : Najświętsza Panna powierzyła mi sekret. Czasem myślę, że wszystko jest snem, który skończy się przebudzeniem.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Vassulo, to dlatego, że Jezus położył zasłonę na twoich oczach. On zdejmie tę zasłonę w odpowiednim momencie. Pragnę, córko, byś Mu zaufała. Pozwól Mu cię prowadzić tą drogą. Nie martw się, kwiecie, jestem zawsze blisko ciebie. Czy przypominasz sobie, jak objawiłam się przed Moim kościołem w Turynie?

Vassula Ryden : – Tak!

Najświętsza Panna objawiła się mojej kuzynce w postaci ogromnej figury, aby nam wskazać, gdzie znajduje się Jej kościół. To zdarzyło się 5 października 1987.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Tak, ukazałam się, aby was wezwać. Chciałam, abyście weszli do Mojego kościoła, umiłowane dzieci. Objawiam się w licznych miejscach, aby wzywać Moje dzieci. Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo was wszystkich kocham! Chcę was objąć i przyciągnąć wszystkich blisko Mojego Serca.

Vassula Ryden : Duszę przeszyła mi smutna myśl. To objawienie z powodu jego wagi mogłoby dostarczyć nowej okazji do zwątpienia władzom kościelnym. Jezus już dwa razy powiedział, że to przekracza ich mądrość. Wątpliwości, wątpliwości, wątpliwości, niedowierzanie, niedowierzanie, niedowierzanie...

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Dziecko, dlaczego zapominasz, jak żył Jezus, kiedy był na ziemi? Prześladowano Go, wyśmiewano i faryzeusze nie wierzyli w Niego. Dziś, córko, oni nie wierzą w wiele Bożych Dzieł. Twoja epoka, córko, upadła tak jak Sodoma. Jezus uprzedził cię, że twoi prześladowcy będą liczni, lecz Ja chronię cię przed najgorszym, co mogłoby się zdarzyć. Pójdź, Vassulo, nie zapominaj o ukazanym ci Najświętszym Przybytku Boga. Mówię ci o tym dla przypomnienia, że Bóg umieścił cię w Swoim Najświętszym Sercu. Pozwolił ci wejść do Swej Światłości: tak, do «Słońca». Widziałaś Najświętszy z Przybytków Bożych.

Vassula Ryden : – Matko Najświętsza, nie uświadomiłam sobie, że ta kula Światła była tą samą, co w Fatimie!

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Nie wiedziałaś o tym wtedy. Miłość wzniosła cię i umieściła w Swym Sercu. Jezus uczyni to samo dla reszty Naszych dzieci. Wzywamy Nasze dzieci. Bóg wybaczy im grzechy. Nauczy je, jak okazywać skruchę i wynagradzać. Nauczy je Swoich Dróg. Nakarmi je Doskonałością i doznają nawrócenia. Pójdź. Uczcij Mnie, Vassulo. Uważaj Mnie za swoją Najświętszą Matkę. Jesteś Moim dzieckiem.

Vassula Ryden : – Tak, Święta Matko, mam teraz Świętą Rodzinę. Kocham Cię.

Nagle zaczęłam się martwić o jutrzejszy dzień.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Nie martw się. Wyszepczę ci do ucha Moje słowa. Ja, Vassulo, jestem Matką wszystkich. Pójdź.

Vassula Ryden : Odczułam Jej Serce. Nasza Najświętsza Matka jest tak samo zraniona jak Jezus.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Tak, Moja Vassulo, jestem raniona z powodu powtarzającego się błędu popełnianego przez władze kościelne, odrzucające Moje Orędzie z Garabandal. Garabandal stanowi rozwinięcie Orędzia Fatimskiego. Wypocznij teraz. Przywołam cię jutro.

Vassula Ryden : – Tak, Matko Najświętsza. Błogosławię Cię.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Przychodź do Mnie, córko, kiedy tego pragniesz.

30.01.88 zeszyt 21

Płaczę z powodu Moich zagubionych dzieci.

Vassula Ryden : Najświętsza Panna naprawdę płakała. Wyglądała na taką smutną!

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Teraz jeszcze jeden raz zstąpiły na was Miłość i Miłosierdzie nakarmić was Swym Chlebem Doskonałości i Świętości. Miłość zstępuje dać wam wszystkim Nadzieję i Pokój. Kocham was wszystkich.

Nastąpiła chwila ciszy.

Chcesz przyjść do Mnie, do Mego kościoła w Turynie? Odwiedzaj Mnie tam często. Chcesz Mi przyrzec wierność? Córko, zaręczona z Moim Synem, czy chcesz złożyć Mi swoje przyrzeczenie?

Vassula Ryden : – Najświętsza Matko, pragnę być miła Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjdę do Ciebie w Turynie. Z powodu niewiedzy nie zdaję sobie sprawy, czego wymaga ode mnie «przyrzeczenie wierności». Ofiaruję Ci wszystko, czego pragniesz. Proszę, pozwól mi zrozumieć, co mam Ci ofiarować, bo nie chcę zaniedbać wypełnienia przyrzeczenia z powodu niewiedzy.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Sprawiaj coraz więcej radości Memu Synowi, ofiarowując Mu całą swą miłość i cześć dla Mojego Niepokalanego Serca. Zadowalaj jeszcze bardziej Mojego Syna, ofiarowując Mu dusze, aby je zbawił. Spraw Mi radość, ofiarowując Mi przyrzeczenie wierności. Wypełnisz je, idąc za Jezusem. Bądź Jego odbiciem, bądź Mu wierna. Będę się za ciebie modlić, będę się wstawiać za tobą. Vassulo zaręczona z Moim Synem, Nasze dwa zjednoczone Serca otacza korona cierniowa. Moje Orędzie z Garabandal zostało zlekceważone. Niech Mój umiłowany syn, Jan Paweł, przyjdzie do Mnie i odczuje Moje Niepokalane Serce i Boskie Serce Jezusa. Niech odczuje, jak Nasze Serca rozdzierają się i pękają. One są jedną wielką Raną. Rozdarli Serce swego Boga i rozdarli Moje Niepokalane Serce Matki. Chciałabym, żebyś się modliła za tych wszystkich, którzy cię odrzucają. Moje dziecko, jak bardzo będziesz cierpieć!

Vassula Ryden : – Przyjmuję cierpienie dla Chwały Bożej.

31.01.88 zeszyt 21

JEZUS CHRYSTUS : Jesteśmy obydwoje blisko ciebie.

Vassula Ryden : Tuż przed rozpoczęciem pisania usiadłam na tapczanie. Miałam wrażenie, że czuję szatę Jezusa lekko dotykającą mi ręki i że Jezus położył Rękę na moim ramieniu. Odczułam bardzo silnie Jego Obecność. Wstałam, ażeby iść pisać, i rozpoznałam obok mnie Najświętszą Dziewicę.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Pragnę, abyś przyrzekła wierność: bądź wierna Jezusowi. Umieść Go na pierwszym miejscu, pragnij postępować zgodnie z Jego Wolą.

Vassula Ryden : – Najświętsza Matko, sądzę, że jeszcze nie zdaję sobie dokładnie sprawy z tego, co się ze mną dzieje.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Moje dziecko, Bóg zakrył twe oczy. Zaakceptuj sposób, w jaki On działa w tobie. Ufaj Mu. Vassulo, czekam na ciebie w Moim kościele. Pobłogosławię wszystkich, którzy wejdą do Mojego domu. Tak, pobłogosławię wszystkich, którzy przyjdą do Mnie. Nie zniechęcaj się, gdy nadejdą doświadczenia. Módl się nadal. Przyjdź do Mnie. Błogosław tych, którzy będą cię prześladować, módl się za twoich prześladowców, odpłacaj miłością za zło. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży. Dokonałam w Fatimie ogromnego Cudu, żeby cały świat uwierzył. Nazywacie go «Cudem Słońca». Czy wiesz, kwiecie, że dzięki przyzwoleniu Boga twój duch mógł do niego wejść? Weszłaś do Jego Siedziby. Vassulo, jak mało uświadamiasz sobie łaskę, której ci Bóg udzielił!

Vassula Ryden : – Tak, Najświętsza Matko, nigdy nie uświadamiam sobie w pełni, ale jeśli taka jest Wola Boża, przyjmuję to wszystko.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Tak, nigdy nie zastanawiaj się, dlaczego. Przyjmuj z wdzięcznością wszystko, co Bóg ci ofiarowuje. Z wdzięcznością bądź posłuszna temu, o co Bóg cię prosi. Zasłaniając teraz twe oczy, On strzeże twej duszy przed oszołomieniem wszystkimi łaskami, które na ciebie wylał. Pozwolił ci wejść do Najświętszego z Jego Przybytków, gdzie miliony serafinów otaczają Jego Tron i nieustannie Go adorują. Jedynie Jego Najświętsi Aniołowie mają prawo wchodzić do Świętej Siedziby Boga. Teraz wiesz, córko, jak wielkiej łaski ci udzielił.

Vassula Ryden : – Przebacz mi, Matko, że nie uświadamiam sobie tego w pełni.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Będę się wstawiać za tobą.

Vassula Ryden : – Dziękuję Ci, Najświętsza Matko, za pomoc, jakiej mi udzielasz.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Oto Jezus.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, Ja też będę obecny. Wszystkich, którzy przyjdą, pobłogosławię. Teraz pójdź. Odczuj Mnie, ciesz się, uśmiechaj się do Mnie, mów. Niech usłyszę twoje słowa. Szukaj Mnie blisko Mojej Matki. Jesteśmy razem. Kocham cię.

27-29.04.88 zeszyt 24

Vassula Ryden : Uwielbiony niech będzie Pan! Chwała Bogu!

JEZUS CHRYSTUS : Kwiecie, wierz we Mnie. Módl się, módl się, Vassulo, aby świat otwarł oczy, a uszami usłyszał. Sprawiedliwość zwycięży. Zdeprawowane stworzenie! Nawet grzechy Sodomy wydadzą się mniej złe w porównaniu z waszymi. Jej grzechy były wielkie, lecz wasze przeszyły wieczność! Garabandal nie zostanie pogrzebane. Łaski Garabandal ożyją!

Vassula Ryden : – Jezu, o Jezu, jestem tak szczęśliwa, będąc na nowo w harmonii z Tobą!

4.05.88 zeszyt 24

JEZUS CHRYSTUS : Uwielbiaj Mnie! Kochaj Mnie! Mój Święty Krzyż w Medziugorju jest Żywy i w płomieniach. Pobłogosławiłem tej ziemi, udzielając Moich Łask poprzez Moją Matkę, która jest Arką Przymierza Moich Boskich Dzieł.

Vassula Ryden : Bóg dawał mi w minionych dniach wizję ogromnego Krzyża na górze. Krzyż był w płomieniach, jednak nie tak, jakby się zapalił, lecz jakby Sam był uformowany z ognia, który nie gaśnie, nie wyczerpuje się i lśni.

JEZUS CHRYSTUS : Posłuchaj Mnie. W niedługim czasie sprawię, że zegnie się kolano niewierzących na tej samej górze. Mój Święty Krzyż jest Żywy, z żywego płomienia.

Vassula Ryden : Zapytałam Pana o znaczenie ognia, który był tu przedstawiony. Odpowiedział mi: «ŻYCIE!»

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, Czas jest bliski, bliższy niż kiedykolwiek. O PRZYJDŹCIE DO MNIE, UMIŁOWANI! Przyjdźcie do Mnie! Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem! Przyjdźcie do Mnie teraz, kiedy jest jeszcze na to czas, kiedy trawa jest jeszcze zielona, a kwiaty rozwijają się na drzewach, o przyjdźcie!

Kocham was w najwyższym stopniu, kochałem was zawsze pomimo waszej niegodziwości i złych czynów. Stworzenia, dlaczego rzucacie się tak chętnie do stóp szatana? Stworzenia, powróćcie do Mnie, gdy wieje jeszcze wiosenny wiatr i kiedy jest jeszcze czas na wasze nawrócenie! Ach, Vassulo, czas prawie że się skończył! To, co ma nadejść, jest tak bliskie was!

Vassula Ryden : Kiedy Jezus wypowiadał te słowa, zobaczyłam w wewnętrznej wizji mocny wiatr, ciepły i trujący, który wiał na nas i na przyrodę, pozostawiając po swym przejściu jedynie śmierć. Wszystko, czego dotknął, pozostawało bez życia.

3.06.88 zeszyt 25

JEZUS CHRYSTUS : Kwiecie, w tych dniach nauczę cię odróżniania prawdziwych objawień i prawdziwych wizji od fałszywych objawień, fałszywych nauk i wizji. Wszystko, co jest fałszywe, pochodzi od szatana. Sieje on ziarno zamieszania dla splamienia Prawdy jak w Pescarze. On sieje chwast między dobrym ziarnem po to, by was wszystkich doprowadzić do zamętu. Rozwścieczony z powodu objawień w Medziugorju, usiłuje wszystkich was oszukać i przekonać, że te Boskie Dzieła nie pochodzą ode Mnie. Córko, kiedy czytasz o objawieniu, które wyraża otwarcie brak jedności z Moim Kościołem, odrzuca Piotra, wypiera się waszej Najświętszej Matki, wiedz, że nie pochodzi ono ode Mnie, Pana, twojego Boga. To pochodzi od Mojego przeciwnika, który pojawia się, przybierając Mój Obraz, dla spełnienia swego zamiaru podzielenia was jak tylko to możliwe. Wiedz, że Ja, Pan, nie chcę, by Moje baranki były rozproszone. Chcę, abyście byli zjednoczeni pod przewodnictwem Piotra wszyscy w jednej owczarni. Pragnę, abyście się wszyscy zgromadzili.

10.06.88 zeszyt 25

Vassula Ryden :– Uwielbiony niech będzie Pan. Błogosławiony bądź, Panie. Chwała Bogu za to, że mnie wybawił.

JEZUS CHRYSTUS : – Wybawię o wiele więcej dusz Moim Orędziem. Ja, Pan, kocham was niewypowiedzianie. Już czas. Kwiecie, nadeszła godzina, ta godzina, kiedy pójdę, aby objawić Siebie Samego przez to Orędzie Pokoju i Miłości Moim szczególnie umiłowanym kapłanom. Posłuchaj, Ja, Pan, wejdę teraz do serca Mojego brata Stefano [Gobbi], przyjdę do niego i do Moich synów i pokażę im, w jakim stanie znajduje się dzisiaj Moje Najświętsze Serce. Moje Najświętsze Serce zostało tak okrutnie przebite – i to przez Moich, przez Moich najbliższych przyjaciół – że jest już teraz jedną wielką Raną... Oni Mnie ponownie krzyżują. Moi bracia zdradzili Mnie. Wysyłam cię do Moich braci, aby całkowicie ukazać Siebie.

Vassula Ryden : – O, mój Boże! Tak, spełnię Twoją Wolę.

JEZUS CHRYSTUS : – Weź Mnie za Rękę, będziemy razem. (...)

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Vassulo, pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. (...) Dzięki Różańcowi Świętemu i poprzez Święty Różaniec wiążę cię z duszami, w których mam upodobanie, i zwyciężę także przez Różaniec Święty. Córko, ten krok jest punktem wyjścia dla wielu innych nadchodzących wydarzeń. (...) Zrozum, Vassulo, że objawiłam się w Fatimie jako Pani Różańcowa. Teraz też przychodzę do ciebie jako Pani Różańcowa, bo przez Różaniec Święty wprowadziłam cię do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Vassulo, kocham cię nieskończenie. Czy chcesz odmawiać każdego dnia Różaniec Święty?

Vassula Ryden : – Tak, chcę być posłuszna Tobie oraz Jezusowi.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Posłuszeństwo... Niech Moje dzieci wiedzą, jak bardzo zło zwyciężane jest posłuszeństwem. Kościół ożyje. Jezus i Ja zawsze działaliśmy razem, bowiem Nasze Serca są zjednoczone. Przygotowałam ten legion aniołów, posługując się Moim narzędziem, Moim umiłowanym i pokornym ojcem Gobbi. Jezus przygotował poprzez ciebie Swoje Orędzie Pokoju i Miłości, wybierając najsłabsze, najmniejsze i najbardziej godne litości dziecko z całej ludzkości. Jednak pomimo tego, jaka jesteś, Jezus kocha cię nieskończenie. Wybrał ciebie, by ukazać światu Swe Nieskończone Miłosierdzie. Wybrał cię, aby poprzez ciebie ukazać Swą Miłość. Powróć, stworzenie. Powróć do Nas! Czas prawie się już skończył! Dzieci, usłyszcie Nasze wezwanie... Nie pozostaje już wiele czasu. O umiłowani, usłyszcie Nasz Głos, usłyszcie Nasze błaganie, usłyszcie te Serca, które was kochają, te zranione Serca, które bez przerwy płaczą z waszego powodu. Powróćcie do Nas! (...)

Vassula Ryden : – Kocham Cię.

9.08.88 zeszyt 26

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Módlcie się, by powróciła Miłość. Vassulo, Ja jestem Panią Różańca.

Vassula Ryden : – Najświętsza Matko, dlaczego tak się przedstawiasz? Czy to szczególny znak Twego Orędzia?

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Tak. Wszystko, co zostało powiedziane w Fatimie, wypełni się przed końcem tej epoki. Pójdź, wypocznij teraz w Moim Niepokalanym Sercu i w Najświętszym Sercu Jezusa. Spraw Jezusowi radość służąc Mu tak, jak to robisz, i kochając Go dla wynagrodzenia za tych, którzy Nas nie kochają. My?

Vassula Ryden : – Tak, na zawsze.

19.08.88 zeszyt 27

– Błogosławię Cię, Matko.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Błogosławię ciebie i twoją rodzinę. Vassulo, pragnę ci powiedzieć, że wiele rzeczy przepowiedzianych przeze Mnie w Fatimie wkrótce się spełni. Jestem pełna Łask i jestem gotowa wylewać Je na Moje dzieci od tego roku. Czas jest bliski i z powodu tego krótkiego czasu, który pozostaje, Ja, wasza Najświętsza Matka, będę bliżej was niż kiedykolwiek. Wyleję na wielu z was Moje Łaski, by was upiększyć i przyciągnąć bliżej Jezusa, który bardzo cierpi. Ach, córko... Jeden cierń jest wyjmowany z Naszych Serc za każdym razem, kiedy jedna dusza powraca do Nas! Jeden cierń jest wyjmowany zawsze i zastępowany kwiatem, kiedy ktoś woła do Nas: «Kocham Was!» Pokój niech będzie z tobą, córko.

Wielki Czwartek, w drodze do Garabandal, 23.03.89 zeszyt 32

Vassula Ryden : Opuściliśmy Biarritz, żeby pojechać do Garabandal. Matka Boża znalazła nam przewodnika mówiącego po hiszpańsku i znającego dobrze okolicę. Po kilku godzinach drogi zaczynałam się zastanawiać, czy rzeczywiście nasz przewodnik wiedział, dokąd nas prowadzi. Wydawało się, że ta droga nie ma końca. Zapadła noc. Od czasu do czasu padało i czasem znajdowaliśmy się we mgle. Zastanawiałam się, po co tam jechałam, nie znajdowałam żadnego wyjaśnienia. Może po to, by ‘uświęcić Garabandal’, jak prosił mnie o to Jezus przed ponad rokiem? Pan jednak powiedział mi, że On Sam uświęci Garabandal. Moja misja to kochać Go, pocieszać i pozwolić Mu pisać za moim pośrednictwem. Zastanawiałam się więc i czułam się niepewna. Nagle niebo się rozjaśniło. Było cudowne, z lekko pomarańczowymi chmurami. Poczułam otaczającą nas Obecność Boga. Nie, On nas teraz nie opuści. Powinnam tylko zdać się całkowicie na Niego i w pełni Mu zaufać. Odczułam na nowo tę bliskość, której mnie nauczył i którą dzieli ze Mną. Nazwałam Go “Abba”. Tak, Abba troszczy się o mnie z Wielką Miłością.

W końcu dotarliśmy do Garabandal. Udaliśmy się do kościoła, w którym odprawiano akurat mszę św. W kościele, naprzeciw mnie znajdowała się figura Najświętszego Serca Jezusa, a po prawej stronie – Maryja z otwartymi ramionami. Usłyszałam Maryję mówiącą: ‘Dziękuję za przybycie do Mnie.’ Odpowiedziałam z radością: ‘Dziękuję, że doprowadziłaś mnie tutaj, do Ciebie.’

Po mszy św. nasz przewodnik zapytał księdza, czy zna miejsce, gdzie moglibyśmy przenocować. Ten zaprowadził nas uprzejmie do gospody i poprosił właścicielkę, aby nas przenocowała. Chociaż była zajęta podawaniem kolacji gościom w gospodzie, zaprowadziła nas do siebie i dała nam pokój, w którym zostałam z Béatrice.

Zanim opuściłam Biarritz, wahałam się, czy wziąć ze sobą figurę Matki Bożej Fatimskiej, która w zasadzie zawsze mi towarzyszy. Postanowiłam ją zostawić aż do powrotu do Biarritz. Bałam się, że potłucze się w czasie podróży. A co zobaczyłyśmy na półeczce w przedpokoju? Kopię figury Matki Bożej Fatimskiej, tej samej wielkości! Nigdy mnie nie opuściła... Od Fatimy aż po Garabandal. Nie miała różańca w rękach. Miałam jeden zapasowy w torebce: różaniec z Medziugorja. W Garabandal zawiesiłam różaniec z Medziugorja na rękach Matki Bożej Fatimskiej! Trzy miejsca objawień Matki Bożej zostały tu w ten sposób połączone.

Nie miałyśmy budzika. W pokoju znajdowała się piękna figura św. Teresy z Lisieux. Prosiłam św. Teresę, aby nas obudziła o rozsądnej porze, ale nie za wcześnie. Rano, Béatrice i ja obudziłyśmy się słysząc potrójne głuche pukanie do drzwi. Zapaliłam światło, aby sprawdzić godzinę. Zobaczyłam, że była dokładnie ósma. Krzyknęłam: “Tak”, myśląc, że był ktoś za drzwiami, aby nas obudzić. Otworzyłam, nie było nikogo... Tak, to św. Teresa nie zapomniała o nas. Po śniadaniu spotkałam brata jednej z widzących z Garabandal. Potem udałam się, aby podziękować, na każde miejsce, gdzie Matka Boża się objawiła.

 Garabandal, 24.03.89 zeszyt 32

JEZUS CHRYSTUS : To rzeczywiście Ja, Vassulo, przyprowadziłem cię tutaj. Ja jestem Panem. Miej Mój Pokój. Niech Moje Słowa i słowa Mojej Matki będą znane pomimo cierni, którymi Nasi wrogowie pokryli Nasze Serca. Na koniec Nasze Serca zwyciężą.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Jezus i Ja jesteśmy z tobą, Moje dziecko. Wszystkich was błogosławimy. Pójdź.

 Medziugorje, 24.05.89 zeszyt 33

Vassula Ryden : – Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem, umiłowana, kochaj Mnie. Moje dziecko, niech ten dzień będzie dniem radości. Rozraduj się, bo Ja, Pan, Ja-Jestem-Z-Tobą zawsze. Przyjdźcie Mnie uwielbiać, przyjdźcie odczuć Moje Najświętsze Serce. Przyjdźcie i pozostańcie zjednoczeni ze Mną, Moi mali. Błogosławię każdego z was. Miłość jest z wami, Miłość was kocha.

Vassula Ryden : To posłanie zostało dane dla małej grupy w Medziugorju. Jezus poprosił nas rano, abyśmy przyszli Go adorować. Później, około południa, kapłan ogłosił, że będzie wieczorna adoracja. Wieczorem poszliśmy do kościoła, bo Jezus nas przywołał.

Nowy Jork, 16.07.91 zeszyt 52

Święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Spotkanie z Conchitą, widzącą z Garabandal

– Panie mój, dziękuję Ci za wszystko, czym mnie obdarzyłeś. Nigdy wystarczająco nie uwielbię Twojego Świętego Imienia!

JEZUS CHRYSTUS : Miłość jest przy tobie. Miłość spoczywa na tobie. Miłość wypełni jedną rzecz po drugiej w swoim czasie. Nie lękaj się. Twój Zbawiciel jest jak Stróż, czuwający nad tobą bez przerwy. Najwyższy nigdy cię nie opuszcza.

Posłuchaj Mnie, od dawna to przygotowywałem. Jeszcze przed twoim narodzeniem zaplanowałem to, co teraz realizuję. Widzisz? Wysyłam cię do Moich dzieci, abyś im przekazywała wieści i dodawała im wielkiej odwagi. Wierz we Mnie. Licz na Mnie. Znam twoje doświadczenia i nędzę, ale wkrótce, już niebawem, przyjdę poskromić bunt i zapanować w twoich sercach, pokolenie. Królestwo Boże wkrótce będzie z wami. Błogosławię Moje drogie dzieci z Garabandal. Dowiedzcie się, że Ja Jestem jest u waszego boku.

Vassula Ryden : Matka Boża poprosiła mnie o przeczytanie: 2 Kor 1,10-11.

30.08.91 zeszyt 53

Promień Niebieskiej Światłości wejdzie do wnętrza Mego Ciała, odmieni oblicze tej ziemi i przyniesie pokój braciom. To będzie zapłata za modlitwy, ofiary, pokutę, za stałość i wiarę świętych męczenników.

Jeśli byliście stali i zachowaliście wiarę, nie bójcie się, gdy nadejdzie godzina wielkiego ucisku, gdyż Godzina ta musi przyjść, aby zmienić oblicze tej ziemi. W ten sposób wszystko, co zostało powiedziane w Fatimie, spełni się. Ojciec kocha was wszystkich i nie sądzi nikogo. Żniwiarz już rozpoczął dzieło. Dzieła Ojca wszystkich was zadziwią.

13.11.91 zeszyt 56

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, pokój z tobą. Jeśli ziemia drży i rozpada się na ich oczach, to dlatego, że przekroczono Moje Prawo oparte na Miłości. Znieważono wszystkie Moje Przykazania. Pomimo licznych form działania waszej Najświętszej Matki i pomimo Moich Ostrzeżeń, od czasu Fatimy aż do tej epoki, żadne z Moich Ostrzeżeń nie zostało uszanowane. Godziny upływają i potężna armia, jakiej świat nigdy nie widział i nigdy więcej nie zobaczy, znajduje się w zasięgu ręki! Niewielu ludzi zostanie oszczędzonych! Jakże wołam, aby przedrzeć się przez ich głuchotę! Naród ryczący jak grzmot niezliczonych wodospadów zaleje znowu świat ogniem i siarką. Jestem bogaty w przebaczenie, ale boli Mnie, gdy słyszę zaledwie kilka wołań nawrócenia. O, ludzie małej wiary! Ludzie zdolni jedynie do kłótni!

24.12.91 zeszyt 56

Ostrzegłem świat. Posłanie z Fatimy mówi, iż w Moim Dniu każę zajść słońcu w południe i że zaciemnię ziemię w środku dnia. Pozwolę Smokowi kąsać to grzeszne pokolenie i zsyłać nań Ogień, którego świat nigdy wcześniej nie widział ani nigdy więcej nie zobaczy, aby spalić jego niezliczone zbrodnie. Zapytacie: “Wszyscy mieszkańcy zginą, dobrzy oraz źli?” Powiadam wam: ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć zmarłym. Z dwóch ludzi jeden zostanie wzięty.

Niektórzy zapytają: “Gdzież jest Eliasz i Mojżesz, którzy mieli przyjść? Powiadam ci, złe pokolenie: w ciągu tych wszystkich lat My nie mówiliśmy w przypowieściach. Eliasz i Mojżesz już przyszli, ale ich nie rozpoznaliście i potraktowaliście ich według własnej woli. Pokolenie bezbożne, nie słuchaliście Naszych Dwóch Serc: Niepokalanego Serca Mojej Matki i Mojego Najświętszego Serca... Nasze Dwa Serca nie mówiły do was w przypowieściach ani w zagadkach. Wszystkie Nasze Słowa były Światłem. Nasze Serca, jak Dwie Lampy, świecą Jedna obok Drugiej światłem o takim blasku, że każdy może zobaczyć. Ale wy nie zrozumieliście.

Nasze Serca jak Dwie Oliwki, jedna po prawej, a druga po lewej stronie (Za 4,3; Ap 11,4) próbowały w ciągu tylu lat ożywić was, jak Dwie Gałązki Oliwne rozlewające oliwę (Za 4,12), aby uzdrowić wasze pokolenie, aby zabliźnić jego rany. Wasze pokolenie potraktowało jednak Nasze Dwa Serca, jak mu się podobało. Nasze Dwa Serca są pomazańcami (Za 4,14) i żyją. One są jak ostry miecz o podwójnym ostrzu (Ap 1,16), prorokujący. Lecz zbuntowane duchy tego pokolenia ponownie krzyżują Moje Słowo (Ap 11,7-10), miecz obosieczny, i odrzucają Nasze Dwa Serca, które dziś do was mówią, odrzucają dokładnie tak, jak Sodoma i Egipt odrzucały Moich posłańców. Zatwardziałość tej epoki przewyższyła upór Faraona, bo jej mniemanie o własnej wiedzy stało się polem walki przeciwko Mojej Wiedzy (Ap 11,7). Nasze Dwa Serca stały się istotnie plagami dla ludzi świata (Ap 11,10). Jednakże niebawem, wkrótce, Mój Głos będzie na nowo słyszany. Nawiedzę was błyskawicami i ogniem. Sprawiedliwość jest w zasięgu ręki. Nasze Dwa Serca, które pokonaliście, na końcu zwyciężą (Ap 11,11). Królestwo świata stanie się Moim Królestwem (Ap 11,15). Wszystko to jest teraz bardzo bliskie. Otwórzcie oczy i popatrzcie wokół siebie. Daję wam wszystkie Znaki Czasu. Wy, którzy trudzicie się, aby przywrócić cześć dla Przymierza Dwóch Serc, nie traćcie odwagi. Księga Apokalipsy mówi o tej Prawdzie jak Księga Zachariasza. Nie bójcie się. Rozszerzajcie tę cześć z ufnością i odwagą.

4.03.92 zeszyt 58

Jestem Nieskończoną Czułością i Współczuciem, ale Mój lud gromadzi w Moim Kościele jedną zdradę za drugą. Czy powinienem milczeć? Moje Ciało sprawia Mi ból od Stóp aż do Głowy i znajduje się w straszliwej agonii. Mam wstrząsające rany i wyśmiewają Mnie Moi. Wielka, niezliczona rzesza jest na drodze do zguby. Wiele z Moich kapłańskich dusz lekceważy pobożność. Wypowiadałem ostrzeżenia od Czasu Fatimy aż do dziś. Wylałem Moje Serce na ciebie, pokolenie, wielu z was jednak zapomniało, jaką cenę zapłaciłem, aby was uwolnić... Vassulo, nie słuchasz tak, jak chciałbym, byś słuchała... Przez wzgląd na Moją Miłość, dziecko, mów do Mnie! Nie trać odwagi, kocham cię!

Vassula Ryden : – Panie, moi prześladowcy przygotowują obecnie do druku publikację przeciwko mnie.

JEZUS CHRYSTUS : To są też Moi prześladowcy, nie tylko twoi. Ale powiedziałem ci: jeśli nie będziesz się za nich modlić, zniszczą samych siebie w sposób oczywisty i całkowity przez własne dzieło zniszczenia, a zło będzie zapłatą za zło, które wyrządzają. Moje Serce jest rozległym oceanem Miłości i Przebaczenia.

Vassula Ryden : – Wiem, Panie, lecz poddają pokusie zwątpienia tych, którzy dopiero co wymknęli się szatanowi.

JEZUS CHRYSTUS : Córko, Mądrość obdarowała cię darem słyszenia, pisania i rozumienia Pragnień Miłości. Osobom pozbawionym duchowości, córko, trudno pojąć te dary. Nigdy nie zaakceptują one niczego z Mojego Ducha. We wszystkim tym widzą tylko niedorzeczność. Będą nadal nauczać według mody świata, jak naucza się filozofii. Poza tym, czy nie czytałaś, że dary duchowe Mojego Świętego Ducha będą dla nich dopóty trudne do zrozumienia, dopóki będą myśleć i przychodzić do Mnie jako filozofowie? Czy nie czytałaś, że są to dary, które ci ludzie zniekształcają, jeśli sami nie są w Duchu, podobnie jak przekręcają resztę Pisma? Pismo Święte wszystkich was przed tymi ludźmi ostrzegło. Wierzcie i wzrastajcie w łasce, którą wam dałem. Wkrótce Mój Ogień Oczyszczający zstąpi na was wszystkich, aby stopić płomieniami zbrodnie tego świata.

Wasza Najświętsza Matka i Ja otwieraliśmy Nasze Serca przed wami wszystkimi od dnia Fatimy, lecz Moje polecenia nie odniosły skutku, jakiego od was oczekiwałem. Tylko reszta słucha. To pokolenie jest w błędzie, przekroczyło wszystkie Moje Przykazania. Jakże więc nie mam przyjść do was z Ogniem i nie porazić was, jak poraziłem Sodomę i Gomorę?

Vassula Ryden : – A może, Panie, jest nas więcej niż dziesięciu?

Milczenie.

JEZUS CHRYSTUS : ...zdumiewasz Mnie! Zdumiewasz Mnie, bo już myślałem, że twoje wargi nie ośmielą się nigdy wypowiedzieć targowania się Abrahama. Prowokowałem was, abyście wznieśli wołania o miłosierdzie, zanim nadejdzie śmiertelna godzina. Prowokowałem was, abyście ofiarowali Mi modlitwy, ale one nie są wystarczające...

Vassula Ryden : – Co powinnam zrobić, Panie? Jestem cały dzień z Tobą, pracuję dla Ciebie i służę Twoim Sprawom. Ty jesteś moim Życiem, moim Oddechem na tym wygnaniu. Wiem, że jestem nędzna i że grzeszę tak często, jak często oddycham. A mimo to przyszedłeś do mnie i wzniosłeś do Ciebie moją duszę, aby zakosztowała Twego Słodkiego Poznania, jak zakosztowali go Twoi uczniowie. Ożywiłeś moje serce i skłoniłeś moje ucho ku Twemu Najświętszemu Sercu. Twoja Ręka pełna Mocy pogłaskała moją głowę i sprawiła, że odtąd moje serce wyśpiewuje Ci uwielbienia. Cierpię z powodu samotności i agonii krzyżujących aż do rozdarcia serca, kiedy od czasu do czasu odwracasz ode mnie Twe Święte Oblicze, pozostawiając moją duszę samą w Ponurej Nocy. Trwam jednak, bo kocham Cię do szaleństwa.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo Mojego Najświętszego Serca, wskrzesiłem cię z martwych, abyś prowadziła Mój Kościół do Jedności. Wskrzesiłem cię, byś złagodziła Sprawiedliwość Ojca. Wskrzesiłem cię, aby przyozdobić Mój Kościół. Pozwoliłem ci chodzić po Moim Dziedzińcu, abyś Mnie uwielbiała. Zabiegałem o ciebie, abyś Mnie kochała. Wyprowadziłem cię z Egiptu, by rzucić cię, jak zarzuca się sieć, abyś dla Mnie łowiła dusze. Musisz złagodzić Sprawiedliwość Ojca, adorując Mnie, modląc się, czyniąc pokutę, podejmując ofiary, poszcząc i umniejszając się. Nie masz żadnych zasług, lecz do Ojca może dojść twoje pokorne błaganie.

10.11.95 zeszyt 81

Moja mała duszo, niech Mój pełen majestatu Głos zostanie usłyszany. Niech cię nie przeraża hałas, jaki rozlega się wokół ciebie. Z Warg Mojego Ojca wylewa się gniew na grzeszników nie nawróconych, a gniew Jego ukaże się jak błyskawica i ogień pożerający. Nie tak dawno temu On ogłosił to w Akita przez posłanniczkę waszej Matki. Na koniec ziemia otworzy uszy i serce, aby przyjąć ziarno zbawienia, i Ja zatryumfuję wraz z Sercem waszej i Mojej Matki. Naczynie Moich agonii, dam ci dość siły do godnego wypełnienia twej misji, która otoczy Mnie chwałą. Moja Miłość ogarnia cię, a więc nie lękaj się. Lo tedhal! Ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą teraz i na zawsze.

Argentyna, 18.12.94, zeszyt 75

- Napisz: «Argentyno! Argentyno, należysz do Mnie! Otwórz serce, a nie umysł. Wznieś oczy ku Niebu, a ujrzysz Moją Chwałę, Mój Blask i Moje Panowanie. Dopóki jednak będziesz miała oczy zwrócone na świat, dopóty nie ujrzysz, jak wielka jest Moja wspaniałomyślność, która właśnie wylewa się na ciebie, aby cię ocalić... Nie zmęczę się zdobywaniem ciebie, bo wziąłem pod uwagę twój akt pełen miłości,[32] który był tak wielki, jak tylko to możliwe. Przychodzę ci powiedzieć, że Bóg, o którym zapomniałaś, nigdy o tobie nie zapomniał. Chociaż znałaś Mnie tylko powierzchownie, jesteś błogosławiona. Dziś zapraszam cię do Mojego stołu. Pójdź, niech spotkają się nasze serca, a będziesz błogosławić Bogactwa, jakie ofiaruje ci Moje Najświętsze Serce. Bez nich [33] nie możesz żyć».

Przypisy Vassuli:
[32] Wspaniałomyślność i wiarę, jakie Argentyna okazała objawieniom w San Nicolas.
[33] Jezus mówi o bogactwach kryjących się w Eucharystii.

 Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!