Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa

fragmenty Orędzi Najświętszej Trójcy : ”Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

5.10.91 zeszyt 54

Pokój niech będzie z wami. Odbudujcie Mój Dom. Posyłam was jak owce między wilki, ale nie bójcie się: Ja Jestem pozostaje z wami. Przystrójcie Mój Dom waszym nabożeństwem do Mego Najświętszego Serca i do Niepokalanego Serca waszej Matki.

Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach.

3.03.92 zeszyt 58

Moje tajemne zamiary są teraz ujawniane w waszych czasach uśpienia. W tym końcu Czasów na nowo dokonuje się objawienie Mego Najświętszego Serca, aby obudzić wasze serca i sprawić, że wszyscy żarliwie powrócicie do Jego Kultu.

28.11.96 zeszt 87

Vassulo, Ja na nowo przyszedłem, by ożywić kult Mego Najświętszego Serca. Błogosławieni wszyscy, którzy podążają za tym nabożeństwem. Świat umarł dla miłości, bo oddalił się od Nas, a opuściwszy Źródło Mądrości, umarł w swej suszy.

To dlatego przyszedłem do ciebie z Moim Sercem w Dłoni, abyś odczuła uderzenia Mojego Serca. Nie bądź zaskoczona. Czy nie czytałaś, że Źródło wytryśnie z Domu Jahwe? I jak wodospad ta żywa woda wytryśnie z Mojego Serca... Tak. Abyście wszyscy uzyskali wolność: tę wolność, która znajduje się jedynie w Moim Duchu.

(…)Vassulo, w przeszłości pozwoliłem Mojemu umiłowanemu uczniowi Janowi przelotnie spojrzeć na Skarby w Moim Sercu. To poprowadziło go do odbycia ze Mną całej drogi na Krzyż w tym przerażającym dniu. Później on zachęcił świętą Gertrudę do czczenia Mojego Najświętszego Serca, ukazując jej wartość Skarbów w Nim ukrytych. Z jej oczu popłynęły łzy radości, gdy ujrzała te Boskie Skarby. Przez długie lata pragnąłem ujawnienia wam w waszych dniach i w waszej epoce Bogactw tej tajemnicy trzymanej w ukryciu aż do najdalszych czasów. Czcij więc Moje Najświętsze Serce i bądź niewinna, bądź solą ziemi i światłem, aż zabłyśniesz na świecie jak jaśniejąca gwiazda, bo ofiarowujesz światu Słowo Życia.

Upadnij teraz na kolana i uwielbij Mnie! Widzisz, jak potężne są Moje cuda? Widzisz, jak wielkie są Moje nadzwyczajne działania? Niech Moje Jarzmo stanie się dla ciebie lekkie i niech nie będzie dla ciebie brzemieniem. Niech nie będzie na tobie śladu zmęczenia... Idź drogą, którą ci wyznaczyłem, i powiedz Mojemu ludowi, że nikt nie może przeżyć jedynie dzięki swemu intelektowi. Powiedz, że Ja nigdy nie objawiam się tym, którzy żądni są posiadania wiedzy tylko o rzeczach ziemskich, bo to nie jest prawdziwe poznanie, które przychodzi od Boga. Prawdziwa wiedza polega na poznaniu Nas w Naszej Trynitarnej Świętości i na życiu w zażyłej jedności z Nami. Nie mam ulubieńców i chcę, żeby wszystkie narody poznały nabożeństwo do Najświętszego Serca. Bądźcie Jedno w Nas. Kochamy cię, drogie dziecko. Przyjmij Nasze błogosławieństwa.

(Później)

Tak! To zostało ci dane w jedenastą rocznicę Mojego zbawczego Orędzia. Będę nadal napełniał twe usta i żywił cię Moim Słowem. Będziesz nadal otrzymywała od Mojego Serca obfite uświęcające łaski dla wypełnienia twojej misji. I jak powiedziałem innym apostołom Mojego Najświętszego Serca, tak i tobie mówię: «Kochaj to Serce, które jest tak mało kochane. Ożyw nabożeństwo do Mojego Najświętszego Serca i powiedz im, że wszyscy, którzy praktykują to nabożeństwo, otrzymają uświęcające łaski nie tylko dla nich samych, lecz również dla wszystkich swych domowników.» ic

 


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!