MODLITWY

«Uczta w Królestwie Niebieskim jest w zasięgu ręki. Bądźcie więc gotowi kierować do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz. Gromadźcie się i módlcie się, aby Kościół był jeden. Módlcie się z przekonaniem, a Bóg was wysłucha. Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebieskie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego».(Jezus Chrystus :"Prawdziwe Życie w Bogu"-Vassula Ryden 19.06.95r)

WYZNANIE WIARY, CREDO LUDU BOŻEGO :
Papież Paweł VI

MODLITWY CODZIENNE :
Trzy modlitwy codzienne(2)
Różaniec 15 obietnic(odpust zupełny za 1 część)więcej
Koronka do Miłosierdzia Bożego(odpust zupełny)
Anioł Pański
Akty Strzeliste

MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚW:
Jezu, ja, grzesznik, proszę Cię o przebaczenie...

MODLITWY PO KOMUNII ŚW:
Duszo Chrystusowa - Św Ignacy
św.Pio

PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM :
Modlitwa Eucharystyczna z Akita od Matki Bożej
Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu św. Alfonsa Liguoriego(DOC)
Inne modlitwy Eucharystyczne
Wykaz kościołów z całodzienną lub wieczystą adoracją

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA :
Vassula Ryden - od Jezusa
Św. Małgorzata Maria Alacoque
Akt poświęcenia rodziny (SSCC)
Świat - Papież Leon XIII - 11 czerwiec 1899r
Polska - Prymas Edmund Dalbor - 27 lipiec 1920r (Cud na Wisłą efektem poświęcenia Polski NSJ)
Do Najświętszego Serca Jezusa - Vassula Ryden od Jezusa
Do Najświętszego Serca Jezusa - Zakon Sercanów
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa - Sercanie
Modlitwy świętych do Najświętszego Serca Jezusa
Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI :
Maryja do ks.Gobbiego (226k): Moje Niepokalane Serce jest złotą bramą, przez którą przechodzi Boski Duch, aby dotrzeć do was.
Ks.Stefano Gobbi
Prymas kard. Stefan Wyszyński
Św.Ludwik Maria Grignion de Montfort
Medziugorje - Jelena Vasilij
PKRD
Świat - Papież Pius XII - 31 październik 1942r
Świat - Papież Jan Paweł II, 1982, 1983, 1984, 25 marca
Polska - Prymas August Hlond - 8 września 1946r
Kapłani - Papież Benedykt 16 - 12 maja 2013r

AKTY ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ :
Świat - Franciszek - 13 październik 2013r
Świat - Jan Paweł II - 8 październik 2000r(MP3)
Świat - Jan Paweł II - Fatima, 13 maja 1991r
Jan Paweł II - Rzym, 8 grudnia 1981r
Papież Jan Paweł II - Jasna Góra, 4 czerwca 1979r
Polska - Prymas kard. Stefan Wyszyński - 3 maja 1966
Polska - Prymas Stefan Wyszyński - Jasna Góra, 26 sierp 1965r
Król Polski Jan II Kazimierz - Lwów, 1 kwietnia 1656r - Ustanowienie Maryi Królową Polski(2006)
Św.Maksymilian Maria Kolbe

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ DWOM SERCOM JEZUSA I MARYI :
Vassula Ryden - z objawienia
O. Gregor Wissing sscc
św. Małgorzata Maria Alacoque

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU :
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA :
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa - CPPS

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU :
Ks. Michał Sopoćko

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI :
Akt z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Ofiarowanie się św. Józefowi
Ofiarowanie wspólnoty Przeczystemu Sercu św. Józefa

AKTY POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOŻEJ :
Luiza PiccarretaDar życia w Woli Bożej

ROZWAŻANIE TAJEMNIC RÓŻAŃCA :
Vassula Ryden - fragmenty orędzi Jezusa
Ks. Stefano Gobbi - fragmenty orędzi Maryi
Ks. dr. Michał Kaszowski - fragmenty objawień
Tajemnice Radosne

LITANIE DO BOGA:
Do Boga Ojca Jahwe
Do Trójcy Przenajświętszej
Do Najświętszego Serca Jezusa
Do Najdroższej Krwi Chrystusa(2)
Do Najświętszego Imienia Jezus
Do Ducha Świętego
Do Chrystusa Króla
Do Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa
Pokory do Jezusa - Tomasz a Kempis
Oczekujących powrotu Jezusa - O Tryumf Serc Jezusa i Maryi
Do Krwi i Wody Daru Przebitego Serca Pana Jezusa

LITANIE DO MATKI BOŻEJ:
Litania Intronizacji Maryi w Sercudocx
Do Imienia MaryiKard. J.H.Newman
Do Najświetszej Marii Panny (Loretańska)
Do Niepokalanego Serca Maryi
Do Matki Bożej Miłosierdzia
Do Matki Bożej Szkaplerznej - Karmelitańska
Do Matki Bożej Różańcowej
Do Matki Bożej - Dominikańska
Od Matki Bożej z Siekierek

LITANIE DO ŚWIĘTYCH:
Litania Narodu Polskiego
Do wszystkich świętych
Do św. Antoniego z Padwy
Do św. Jana Apostoła
Do św. Józefa
Do Przeczystego Serca św. Józefa
Do św. Anny
Do św. Ojca Pio
Do św. Jana Pawła II (2)
Za zmarłych

LITANIE DO ANIOŁÓW:
Do Archaniołów św.Michała, Gabriela i Rafała
Do Świętego Anioła Stróża

KORONKI :
Do Miłosierdzia Bożego - Św.Faustyna
Narodu Polskiego - mistyczka Maria
Do Najświętszych Ran Pana Jezusa - Siostra Maria Marta Chambon - 12 obietnic
Dwunastu gwiazd ku czci NMP - Św.Józef Kalasancjusz
Do Ducha Świętego - Matka Katarzyna Vogl
Do Najdroższej Krwi Chrystusa
10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny
15 Tortur Pana Jezusa w Ciemnicy - Bł. Maria Magdalena
Do siedmiu boleści Matki Bożej(doc)
Do Krwawych Łez Matki Bożej - S. Amalia
Do Aniołów Stróżów
Anielska - Do 9 Chórów Anielskich - Antonina d´Astanc(doc)
Do Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa
Koronka Niebiańska
Koronka Miłości - s. Roberta Babiak - od Jezusa
Do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej - od Matki Bożej z Siekierek

GODZINKI :
O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny(doc)(mp3)
wersja skrócona godzinek (doc - 3 x A4)
O Męce Pana Jezusa
O Najświętszym Sercu Pana Jezusa
O Miłosiernym Zbawicielu
O św. Michale Archaniele

AKATYSTY :
Ku czci Bogarodzicy

ROZMYŚLANIA :
Wierzę w Ducha Świętego
Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski - Rozalia Celakówna
Kult Najświętszego Serca Jezusowego
Niepokalane Serce Maryi - św.Alfons
Poznaj prawdziwą siłę Różańca
Adoracja Najświętszego Sakramentu - św.Antoni Maria Claret
Historia Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
Modlitwa Anioł Pański - HistoriaZwycięstwa różańcowe - Anatol Kaszczuk
Różaniec koroną dla Maryi
Siedem boleści Matki Bożej
Hatmanka
Odpust Portiunculi - Św Franciszek

RACHUNEK SUMIENIA :
Św.Benedykt
Św.Ignacy(2)
W oparciu o Jasnogórskie Śluby - O. Robert Jasiulewicz OSPPE
Dla dorosłych - ks. Krzysztof Syrek SAC
Dla człowieka dojrzałego - ks. Józef Pochwat MS
Dla osób zakonnych - ks. Józef Pochwat MS
Ks. dr. Michał Kaszowski
Internauty
Dla młodzieży
Miesięczny kalendarz pracy wewnętrznej

WIĘCEJ O MODLITWIE :
Ks.dr.Michał Kaszowski
Komunia duchowa
Modlitwy w Vox Domini
ABC osobistego oddania się Maryi - ks. Marian Piątkowski
INICJATYWY MODLITEWNE OD PROROKÓW :
"Boży Posłaniec" - Wielkie Dzieło Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za Wstawiennictwem Maryi Królowej Polski - 2008r

NOWENNY :
Do Najświętszego Serca Jezusa(2)
Do Niepokalanego Serca Maryi - S.Maria Natalia
Do Miłosierdzia Bożego - Św. Faustyna(doc)
Bożego Narodzenia - Luisa Piccarreta
Do Najświętszego Dzieciątka Jezus - "Boży Posłaniec"
Do Narodzenia Maryi
Ku czci Chrystusa Króla
Nowenna do Matki Bożej Królowej Polski(doc)
Do Ducha Świętego(2)(3)(4)
Do Niepokalanej - Luisa Piccarreta
Przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Do Matki Bożej Bolesnej
Pompejańska do Królowej Różańca Św. - Fortunata Agrelli
Do Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa
Do św. Józefa

DO DUCHA ŚWIĘTEGO I O DUCHA ŚWIĘTEGO:
Vassula Ryden od Jezusa
Veni Sancte Spiritus - Przybądź Duchu Święty - Innocenty III
Veni Creator Spiritus - Stworzycielu Duchu Przyjdź
Św.Augustyn
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
kard. Michel Mercier
Matka Katarzyna Vogl
O dary Ducha Świętego
O 12 owoców Ducha Świętego
Różaniec

ROZWAŻANIE MĘKI CHRYSTUSA :
Jezus do św.Faustyny (369): Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.
Akty ofiarowania Krwi Przenajświętszej Jezusa za dusze - obietnica zbawienia wielkiej ilości dusz - Kunegunda Siwiec
Św.Brygida - Tajemnica szczęścia - 21 obietnic(doc)
s. Maria Marta Chambon - Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa - 12 obietnic
Godzinki o Męce Pana Jezusa
Św. Brygida - 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Mario ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - 5 obietnic(doc)
Św.Bernard - Modlitwa do Świętej Rany Ramienia Chrystusa
S.B.Leonia Nastał; Bł.Maria Magdalena Martinengo - Ukryte Tortury Jezusa w Ciemnicy Lochu Więziennego
Gorzkie Żale
Św. Lutgarda - Modlitwa Dworu Niebieskiego - od Maryi
Św. Mechtylda - Trzy dziękczynienia
Św. Gertruda - Do Najświętszych Ran Chrystusa
Maria Graf - Adoracja Najświętszych Ran Jezusa Chrystusa
Św. Gertruda - Pozdrowienie wszystkich Ran Jezusa Chrystusa
Św. Gertruda - Modlitwy i obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Oblicza
Justyna Klotz - Męka Jezusa w Ogrójcu
Luisa Piccarreta - 24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

DROGA KRZYŻOWA :
Luiza Piccarreta
Vassula Ryden
Bł. Anna Katarzyna Emmerich
mistyczka Maria
S.B.s. Leonia Nastał
Franciszkańska
Św. Wincenty Pallotti
Kardynał Stefan Wyszyński

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN :
Vassula Ryden - modlitwy od Jezusa(doc)

ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE :
Św.Gertruda - Ojcze Przedwieczny - ratuje 1000 dusz !
OJCZE NASZ św. Mechtyldy za dusze czyśćcowe
Św.Gertruda - Boże miłosierny
Św.Brygida - 1 obietnica
Modlitwa o uniknięcie czyśćca
Litania za zmarłych
Różne

ZA DUSZE KONAJĄCE :
Maria Simma
s.Medarda (Zofia Wyskiel) - od Jezusa

ZA DZIECI NIENARODZONE :
Duchowa Adopcja(2)(3)

O WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH :
Do trzech Archaniołów
Do Jana Pawła II o wyproszenie łask i o kanonizację

EGZORCYZMY PROSTE :
Święty Michale Archaniele - Papieża Leona XIII(2)
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów - 300 dni odpustu
W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie - Vassula od Jezusa 2006r
Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie - Vassula od Jezusa 1998r
Modlitwa o uwolnienie - Ks. Marian Polak CSMA
Modlitwa o odrzucenie złych duchów - za przyczyną Niepokalanej

DO MATKI BOŻEJ:
Bogurodzica - pierwszy polski hymn narodowy XIII wiek(his)
Pieśń Maryi - Kantyk Magnificat
Pod Twoją obronę - Sub Tuum praesidium
Witaj Królowo - Salve Regina
Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo - Św Bernarda
Witaj, Gwiazdo morza - Ave Maris Stella
Królowa Niebios - Regina Coeli
Witaj Królowo Niebios - Ave Regina caelorum
Św. Efrema na Soborze Efeskim (431r)
Do Serca Maryi
Do Maryi Niepokalanej - Sł.B.O.Kazimierz Wyszyński
Do Matki Najświętszej - Bł.O.Stanisław Papczyński
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów
Nabożeństwo "Trzech Zdrowaś Mario" od Matki Bożej
Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy
Do Najświętszych Serc - Św. Małgorzata Maria Alacoque
Do Naszej Pani, Pośredniczki Wszystkich Łask - od Maryi

DO JEZUSA CHRYSTUSA:
Św.Brygida - O Światło
Św. Teresa - Do Najświętszego Oblicza Jezusa - 10 obietnic(imp)
Modlitwy do Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa
Do Chrystusa Króla

DO DZIECIĄTKA JEZUS:
Praskie Dzieciątko Jezus - Modlitwa z obietnicą
Do Najświętszego Dzieciątka Jezus - "Boży Posłaniec"

DO OJCA JAHWE :
S.B.s.Leonia Nastał
Różaniec ku chwale Boga Ojca - Bł Maria Magdalena

DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ :
Nabożeństwo "Trzech Zdrowaś Mario" od Matki Bożej
Modlitwy Fatimskie - wynagradzające
Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy

MODLITWY Z BIBLII :
Modlitwa o Miłosierdzie Boże
Modlitwa o Mądrość
Modlitwa o Siłę, Wiarę i Miłość
Modlitwa Dawida przed Arką Przymierza

ZA OJCZYZNĘ :
Modlitwa za Polskę pragnieniem Maryi od 1610 roku
Z dawna Polski Tyś Królową
Litania Narodu Polskiego
św. Faustyna

INNE :
Św. Antoniego - przeciwko burzom
Św. Faustyny - Koronka przeciwko burzom (do miłosierdzia)
Św.O.Pio - za nawrócenie grzeszników
Modlitwy Św.Franciszka
Modlitwa o Cud - charyzmatyk O.Peter Mary Rookey SM
Modlitwa Internauty - O.J.T.Zuhlsdorf
Wynagradzająca zniewagi Imienia Boga - od Jezusa
Do św. Józefa - modlitwa Papieża Leona XIII

MODLITEWNIKI :
Vassula Ryden - modlitwy od Jezusa(DOC)
"Boży Posłaniec" - Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej od Jezusa
Modlitewnik Mariański MIC
Modlitwy Marty Robin(2)
Ogień Miłości Boskiej : modlitwy ś.Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta (63 Mb skany w PDF)

CUDOWNE MEDALIKI Z MODLITWĄ :
Krzyż Św.Benedykta - VI w.(2)(kup poświęcony)
Medalik Św. Benedykta - oryginał, unormowany przez Papieza Benedykta 14 w 1742r 12 marca w breve
Medalik Św.Katarzyny Laboure - XIX w.
Medalik Najświętszego Oblicza Pana Jezusa - XX w.

SZKAPLERZE :
Szkaplerz Karmelitański - Św.Szymon Stock - XIII w.
Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia NMP - św. Beatrycze de Silva Meneses - XV w.

GRUPA MODLITEWNA :
Dwóch Serc - Prawdziwego Życia w Bogu

WIECZERNIKI MODLITWY :
malenkadroga.pl
apokaliptyczny-lancuch.pl - internetowy wieczernik różańcowy
Jk 5:16 -Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego;
1 Ptr 5:8 -Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć;
Łk 18:1 -Zawsze powinniście modlić się i nie ustawać;
Łk 18:7 -Czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?;
Syr 36:17 -Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu;
Łk 21,36 -Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym;
Mdr 7:7 -Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości;
Mt 21:22 -I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie;
Łk 22:40 -Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
Mt 7:7 -Proście, a będzie wam dane;
Ps 23:1 -Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego;

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!