Siostra Medarda (Zofia Wyskiel) 1893-1973

Orędzia Matki Najświętszej do Kapłanów i osób poświęconych Bogu (Poznań 1943-1958)

Maryja: Syn mój i Ja chcemy ogłosić duszom takie rzeczy jakie dotąd nie były słyszane (16 lutego 1943).

Życiorys: Siostra Medarda ( Zofia Wyskiel )
Opinie osób duchownych
Świadczenie prof. Janiny Thomasówny

DZIEŁA: (całe; fragmenty)

Siedem Słów na Krzyżu 1943r

Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44

O św.Józefie 1947-49

Skrót do Świętości 1949 (maszynopis)

O Niebie 1953-54 (maszynopis)

O Czyśćcu 1952-53,55

O Piekle 1954

O Śmierci 1954-55

Sąd Szczegółowy i Ostateczny 1956r

O Duchu Świętym 1951

Credo (dla kapłanów) 1946-47,52

Śp. Prymas Ks. Kardynał August Hlond do kapłanów 1948-49

Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943,45-47

Świętych Obcowanie 1956-1958r

Ojcze Nasz 1959-61

Brakujące dzieła:

- Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r;

- Pisma Drobne 1942-1946r;

- Jam Jest, Który Jest 1950-1951r;

- Jeżeli nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa Bożego (O dziecięctwie duchowym) 1951-1952r;

- Jezus żyjący w Marii;


Brak częściowy;

-O Duchu Świętym 1951;

-Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów">Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943,45-47;

(Jeżeli ktoś posiada materiały w/w brakujących dzieł proszę o kontakt abym mógł również te opublikować, poszukuję również rękopisów)


www.duchprawdy.com