Siostra Medarda (Zofia Wyskiel) 1893-1973

Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej do Kapłanów i osób poświęconych Bogu (Poznań 1943-1961)

Maryja: Syn mój i Ja chcemy ogłosić duszom takie rzeczy jakie dotąd nie były słyszane (16 lutego 1943).

Życiorys: Siostra Medarda ( Zofia Wyskiel )
Opinie osób duchownych
Świadczenie prof. Janiny Thomasówny
Pomódl się nad grobem Zofii Wyskiel w Poznaniu

DZIEŁA: (całe )

Siedem Słów na Krzyżu 1943r ♥ maszynopis

Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44

O św.Józefie 1947-49 ♥ maszynopis

Skrót do Świętości 1949 ♥ maszynopis

O Niebie 1953-54 ♥ maszynopis

O Czyśćcu 1952-53,55 ♥ maszynopis

O Piekle 1954 ♥ maszynopis

O Śmierci 1954-55 ♥ maszynopis (fragmenty zamazane)

Sąd Szczegółowy i Ostateczny 1956r ♥ maszynopis

O Duchu Świętym 1951 - maszynopis

Credo (dla Kapłanów) 1946-47,52 - maszynopis (1)

Śp. Prymas Ks. Kardynał August Hlond do kapłanów 1948-49 - maszynopis

Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943,45-47

Świętych Obcowanie 1956-1958r

Ojcze Nasz 1959-61

Brakujące dzieła, zaginione:

- Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r;

- Pisma Drobne 1942-1946r;

- Jam Jest, Który Jest 1950-1951r;

- Jeżeli nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa Bożego (O dziecięctwie duchowym) 1951-1952r;

- Jezus żyjący w Marii;


(Jeżeli ktoś posiada materiały brakujących dzieł proszę o kontakt na poniższy E-mail abym mógł również te opublikować, poszukuję również rękopisów tych najstarszych dzieł gdyż te nowsze były tylko w maszynopisie bo Zofii Wyskiel zaczał się pogarszać wzrok aż do ślepoty, pytajcie starszych kapłanów, biskupów, zakonników gdyż pisma te rozsyłane były w formie luźnych kartek w maszynopisie A4, nie było wydanej książki)


E-Mail : kontakt

www.duchprawdy.com