Poemat Boga-Człowieka

Księga VII – Uwielbienie

 1. PORANEK ZMARTWYCHWSTANIA
 2. ŚWIT WIELKIEJ NOCY. LAMENT. MODLITWA MARYI
 3. ZMARTWYCHWSTANIE
 4. JEZUS UKAZUJE SIĘ MATCE
 5. MIŁOSIERNE NIEWIASTY PRZY GROBIE
 6. W ZWIĄZKU Z POPRZEDNIĄ SCENĄ
 7. JEZUS UKAZUJE SIĘ PRZYJACIOŁOM. ŁAZARZ
 8. JEZUS UKAZUJE SIĘ JOANNIE
 9. JEZUS UKAZUJE SIĘ NIKODEMOWI, JÓZEFOWI I MANAENOWI
 10. JEZUS UKAZUJE SIĘ PASTERZOM
 11. JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM Z EMAUS
 12. JEZUS UKAZUJE SIĘ INNYM PRZYJACIOŁOM
 13. JEZUS UKAZUJE SIĘ APOSTOŁOM
 14. POWRÓT TOMASZA
 15. JEZUS UKAZUJE SIĘ APOSTOŁOM I TOMASZOWI
 16. ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS W GETSEMANI
 17. APOSTOŁOWIE IDĄ NA GOLGOTĘ. A POTEM...
 18. JEZUS W RÓŻNYCH MIEJSCACH POTWIERDZA SWE ZMARTWYCHWSTANIE U TYCH, KTÓRZY W NIEGO WIERZĄ.
 19. JEZUS UKAZUJE SIĘ NA BRZEGU JEZIORA
 20. JEZUS NA GÓRZE TABOR
 21. JEZUS DO APOSTOŁÓW I UCZNIÓW
 22. DODATKOWA PASCHA
 23. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
 24. WYBÓR MACIEJA NA APOSTOŁA
 25. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
 26. PIOTR NIE JEST JUŻ PROSTYM RYBAKIEM, LECZ NOSI SZATY ARCYKAPŁANA
 27. MARYJA PRZYJMUJE ŁAZARZA I JÓZEFA Z ARYMATEI
 28. MARYJA I JAN NA MIEJSCACH MĘKI
 29. MARYJA OTRZYMUJE CAŁUN
 30. MĘCZEŃSTWO SZCZEPANA
 31. ZRÓŻNICOWANE KONSEKWENCJE SPOTKAŃ Z CHRYSTUSEM
 32. ZŁOŻENIE ŚWIĘTEGO SZCZEPANA DO GROBU
 33. GAMALIEL ZOSTAJE CHRZEŚCIJANINEM
 34. ROZMOWA PIOTRA Z JANEM
 35. BŁOGOSŁAWIONE ODEJŚCIE [DUCHA] MARYI [DO NIEBA]
 36. WZIĘCIE DO NIEBA [CIAŁA] MARYI
 37. WYJAŚNIENIA NA TEMAT ODEJŚCIA DUCHA MARYI I WZIĘCIA DO NIEBA JEJ CIAŁA
 38. POŻEGNANIE Z DZIEŁEM

Strona główna