Poemat Boga-Człowieka

Księga V – Przygotowanie do Męki

 1. PRZYBYCIE ŻYDÓW DO BETANII
 2. ŻYDZI U MARTY I MARII
 3. MARTA WYSYŁA SŁUGĘ DO NAUCZYCIELA
 4. ŚMIERĆ ŁAZARZA
 5. PRZEKAZANIE JEZUSOWI WIADOMOŚCI O AGONII ŁAZARZA
 6. POGRZEB ŁAZARZA
 7. «CHODŹMY SPOTKAĆ SIĘ Z NASZYM PRZYJACIELEM ŁAZARZEM, KTÓRY ZASNĄŁ»
 8. WSKRZESZENIE ŁAZARZA
 9. REFLEKSJA NAD WSKRZESZENIEM ŁAZARZA
 10. WYDARZENIA W JEROZOLIMIE I W ŚWIĄTYNI PO WSKRZESZENIU ŁAZARZA
 11. JEZUS W BETANII. JÓZEF Z ARYMATEI DONOSI O POSTANOWIENIU SANHEDRYNU
 12. W DRODZE DO EFRAIM
 13. PIERWSZY DZIEŃ W EFRAIM
 14. « WIELKIE JEST PRAWO SZABATU, LECZ NAJWIĘKSZE – PRZYKAZANIE MIŁOŚCI»
 15. JUDASZ GANI POSTĘPOWANIE JEZUSA
 16. JEZUS POUCZA PIOTRA O OCENIANIU WIELKOŚCI WINY ORAZ O WARTOŚCI CIERPIENIA
 17. KŁÓTLIWOŚĆ JUDASZA W EFRAIM. POUCZENIE JEZUSA O PRAWDZIWYM KULCIE BOGA
 18. PRZYBYCIE KREWNYCH DZIECI I MIESZKAŃCÓW SYCHEM
 19. POUCZENIE W DRODZE DO SYCHEM
 20. MANAEN PRZYBYWA POTAJEMNIE DO JEZUSA
 21. JÓZEF Z ARYMATEI ORAZ NIKODEM POWIADAMIAJĄ JEZUSA O WYDARZENIACH W JUDEI
 22. NAWRÓCENIE SAMUELA, UCZNIA JONATANA, SYNA UZZJELA
 23. ALFEUSZ, SYN SARY, BRONI JEZUSA W NAZARECIE
 24. FAŁSZYWI POSŁAŃCY W SYCHEM. ROZMOWA KLAUDII Z JEZUSEM W EFRAIM
 25. JEZUS UZDRAWIA MĘŻCZYZNĘ Z JAMNII
 26. JUDASZ NIE WIERZY W AUTENTYCZNOŚĆ CIERPIENIA CHRYSTUSA
 27. PRZYBYCIE MATKI I UCZENNIC DO EFRAIM
 28. JUDASZ Z KARIOTU – ZŁODZIEJ
 29. WĘDRÓWKA Z EFRAIM DO SZILO. SMUTEK MARYI
 30. W SZILO. PRZYPOWIEŚĆ O ZŁYCH RADACH
 31. W LEBONIE. PRZYPOWIEŚĆ O TYCH, KTÓRYM ŹLE DORADZONO
 32. JUDASZ PYTA, CZY ZADANIE ŚMIERCI JEZUSOWI JEST CZYNEM SPRAWIEDLIWYM
 33. PRZYPOWIEŚĆ O SPRAWIEDLIWOŚCI SYNA KRÓLEWSKIEGO I O UDZIELANYCH MU RADACH
 34. JUDASZ ODDZIELA SIĘ OD UCZNIÓW
 35. OCALENIE MŁODEGO BENIAMINA W ENON
 36. «JUDASZU, CZY DLA CIEBIE MOJA ŚMIERĆ MA BYĆ DAREMNA?»
 37. SPOTKANIE Z BOGATYM MŁODZIEŃCEM
 38. TRZECIA ZAPOWIEDŹ MĘKI. SYNOWIE ZEBEDEUSZA I ICH MATKA
 39. W JERYCHU. PRZED UDANIEM SIĘ DO BETANII
 40. «CZY JESTEŚCIE PEWNI, ŻE RĘKA SAMARYTANINA NAPISAŁA TO OSKARŻENIE?»
 41. JUDASZ DOSTARCZA SANHEDRYNOWI OSKARŻENIA PRZECIWKO JEZUSOWI. DWÓCH NIEWIDOMYCH Z JERYCHA
 42. JEZUS PRZYBYWA DO BETANII
 43. «JUDASZU, DAJĘ CI ŚRODEK OCALENIA, A TY MNIE NIENAWIDZISZ»
 44. PIĄTEK PRZED WEJŚCIEM DO JEROZOLIMY. JEZUS I UCZENNICE
 45. SZABAT PRZED WEJŚCIEM DO JEROZOLIMY. «JUDASZU, NIE CZYNIĘ CUDÓW DLA POZYSKANIA PRZYJACIÓŁ»
 46. SZABAT PRZED WEJŚCIEM DO JEROZOLIMY. PIELGRZYMI I ŻYDZI W BETANII
 47. WIECZERZA W BETANII

Strona główna