Poemat Boga-Człowieka

Księga IV – Trzeci rok życia publicznego

 1. W NAZARECIE. POJEDNANIE. PRZYGOTOWANIE DO ODEJŚCIA
 2. ODEJŚCIE Z NAZARETU
 3. W KIERUNKU JIFTACH EL
 4. POŻEGNANIE JEZUSA Z DWOJGIEM UCZNIÓW
 5. BÓL, MODLITWA, POKUTA JEZUSA
 6. Z PTOLEMAIDY DO TYRU
 7. ODPŁYNIĘCIE Z TYRU NA STATKU KRETEŃSKIM
 8. BURZA I CUDA NA STATKU
 9. PRZYBICIE I ZEJŚCIE NA LĄD W SELEUCJI
 10. Z SELEUCJI DO ANTIOCHII
 11. DROGA DO ANTYGONEI
 12. POŻEGNANIE Z ANTIOCHIĄ
 13. POWRÓT OŚMIU [APOSTOŁÓW] DO AKZIB
 14. POBYT W AKZIB Z SZEŚCIOMA APOSTOŁAMI
 15. EWANGELIZACJA U GRANIC FENICJI
 16. JEZUS W ALEKSANDROSZENIE
 17. NAZAJUTRZ W ALEKSANDROSZENIE
 18. PASTERZ ANNASZ PROWADZI JEZUSA W KIERUNKU AKZIB
 19. MATKA KANANEJSKA
 20. BARTŁOMIEJ ODKRYWA PRZYCZYNĘ...
 21. W DRODZE POWROTNEJ DO GALILEI
 22. SPOTKANIE Z JUDASZEM ISKARIOTĄ I Z TOMASZEM
 23. IZMAEL BEN FABI
 24. JEZUS W NAZARECIE ZE SWOIMI KUZYNAMI, Z PIOTREM ORAZ Z TOMASZEM
 25. POCHYLONA NIEWIASTA Z KOROZAIN
 26. POZBAWIONY OWOCÓW FIGOWIEC. DROGĄ W KIERUNKU SAFAD
 27. W DRODZE DO MERON
 28. NA GROBIE HILLELA W GISZALI
 29. GŁUCHONIEMY UZDROWIONY NA GRANICY FENICJI
 30. JEZUS W CEDES
 31. W DRODZE DO CEZAREI FILIPOWEJ
 32. W CEZAREI FILIPOWEJ
 33. W ZAMKU W CEZAREI PANEADZIE
 34. JEZUS PO RAZ PIERWSZY ZAPOWIADA SWĄ MĘKĘ I GANI PIOTRA
 35. PROROCTWO O PIOTRZE I MARGCJAMIE. NIEWIDOMY W BETSAIDZIE
 36. Z KAFARNAUM DO NAZARETU, Z MANAENEM I UCZENNICAMI
 37. PRZEMIENIENIE. UZDROWIENIE EPILEPTYKA
 38. POUCZENIA UCZNIÓW PO PRZEMIENIENIU
 39. PODATEK ŚWIĄTYNNY I STATER W PYSZCZKU RYBY
 40. NAJWIĘKSZY W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM. MAŁY BENIAMIN Z KAFARNAUM
 41. BENIAMIN BYŁ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI
 42. DRUGIE ROZMNOŻENIE CHLEBÓW
 43. DUCHOWY CUD ROZMNOŻENIA SŁOWA
 44. CHLEB Z NIEBA
 45. NOWY UCZEŃ: MIKOŁAJ Z ANTIOCHII
 46. JEZUS IDZIE W KIERUNKU GADARY
 47. NOC W GADARZE I ODEJŚCIE. ROZWÓD
 48. JEZUS W PELLI
 49. ZA JABESZ-GALAAD, W DOMU MACIEJA
 50. UZDROWIONA TRĘDOWATA: RÓŻA JERYCHOŃSKA
 51. CUD NA WEZBRANYM JORDANIE
 52. NA DRUGIM BRZEGU. SPOTKANIE Z MATKĄ
 53. W RAMA. LICZBA WYBRANYCH
 54. JEZUS W ŚWIĄTYNI. “OJCZE NASZ” I PRZYPOWIEŚĆ O SYNACH.
 55. JEZUS W GETSEMANI I W BETANII
 56. LISTY Z ANTIOCHII
 57. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ PIERWSZA
 58. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ DRUGA: W ŚWIĄTYNI
 59. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ TRZECIA: RÓŻNE POUCZENIA
 60. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ CZWARTA: W DOMU JOANNY.
 61. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ PIĄTA
 62. DZIEŃ PRZYGOTOWANIA. CZĘŚĆ PIERWSZA: PORANEK
 63. DZIEŃ PRZYGOTOWANIA. CZĘŚĆ DRUGA: W ŚWIĄTYNI
 64. DZIEŃ PRZYGOTOWANIA. CZĘŚĆ TRZECIA: NA ULICACH JEROZOLIMY
 65. DZIEŃ PRZYGOTOWANIA. CZĘŚĆ CZWARTA. UCZTA PASCHALNA Z ŁAZARZEM
 66. SOBOTA PRZAŚNIKÓW
 67. «MARTO, MARTO, TROSZCZYSZ SIĘ O WIELE...»
 68. JEZUS PRZEMAWIA W BETANII
 69. W KIERUNKU GÓRY ADUMIM
 70. PO SKUPIENIU W KARIT
 71. ESSEŃCZYCY I FARYZEUSZE. PRZYPOWIEŚĆ O NIEWIERNYM ZARZĄDCY
 72. W DOMU NIKE
 73. U BRODU POMIĘDZY JERYCHEM I BATABARĄ
 74. W DOMU SALOMONA
 75. NAUCZANIE PRZY ROZSTAJU DRÓG W WIOSCE SALOMONA
 76. W KIERUNKU ZACHODNIEGO BRZEGU JORDANU
 77. W GALGALI
 78. W KIERUNKU ENGADDI. ROZDZIELENIE SIĘ I POŻEGNANIE JUDASZA ORAZ SZYMONA
 79. PRZYBYCIE DO ENGADDI
 80. POUCZENIE I CUD W ENGADDI
 81. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO ELIZEUSZA Z ENGADDI
 82. W MASADZIE
 83. W WIEJSKIM DOMU MARII, MATKI JUDASZA
 84. POŻEGNANIE KARIOTU
 85. ANNA I MARIA Z KARIOTU. POŻEGNANIE Z MATKĄ JUDASZA
 86. POŻEGNANIE Z JUTTĄ
 87. POŻEGNANIE Z HEBRONEM
 88. POŻEGNANIE Z BETSUR
 89. W BETER
 90. JEZUS Z PIOTREM I BARTŁOMIEJEM W BETER
 91. POŻEGNANIE Z BETER
 92. DUCHOWA WALKA I ZWYCIĘSTWO SZYMONA, SYNA JONY
 93. DROGA W KIERUNKU EMAUS NA RÓWNINIE
 94. PRZEMOWA W POBLIŻU EMAUS NA RÓWNINIE
 95. JEZUS PRZEMAWIA W JOPPIE DO JUDASZA Z KARIOTU I DO POGAN
 96. W POSIADŁOŚCI NIKODEMA
 97. U JÓZEFA Z ARYMATEI
 98. SZABAT W DOMU JÓZEFA Z ARYMATEI. JAN – CZŁONEK SANHEDRYNU.
 99. ROZMOWY APOSTOŁÓW
 100. CUD ZEBRANIA KŁOSÓW NA RÓWNINIE
 101. APOSTOŁOWIE W SWOIM GRONIE
 102. W JEROZOLIMIE NA PIĘĆDZIESIĄTNICĘ
 103. JEZUS NA UCZCIE U CZŁONKA SANHEDRYNU I FARYZEUSZA
 104. W BETANII
 105. JEZUS I ŻEBRAK NA DRODZE PROWADZĄCEJ DO JERYCHA
 106. NAWRÓCENIE ZACHEUSZA
 107. «ZACHEUSZ – CELNIK I GRZESZNIK, ALE NIE ZE ZŁEJ WOLI»
 108. «BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU»
 109. W WIOSCE SALOMONA
 110. JEZUS W WIOSCE DEKAPOLU
 111. OPĘTANY
 112. KWAS FARYZEUSZÓW
 113. «POWINNIŚCIE MÓWIĆ: JESTEŚMY BEZUŻYTECZNYMI SŁUGAMI»
 114. «JEŚLI OKAŻE SKRUCHĘ SIEDEM RAZY, PRZEBACZ MU SIEDEM RAZY»
 115. «MĘCZEŃSTWEM JEST ŻYCIE DLA NAUCZANIA INNYCH, KIEDY SIĘ PRAGNIE IŚĆ DO NIEBA»
 116. W CEZAREI NADMORSKIEJ
 117. «MĄDROŚĆ – FORMA ŚWIĘTOŚCI – DAJE ŚWIATŁO OSĄDOWI»
 118. «RELIGIA TO MIŁOŚĆ I PRAGNIENIE PÓJŚCIA DO TEGO, W KOGO WIERZYMY»
 119. PRZYPOWIEŚĆ O WINNICY I WOLNEJ WOLI
 120. IDĄC PRZEZ RÓWNINĘ EZDRELOŃSKĄ
 121. JEZUS I STRĄCONE GNIAZDO
 122. «BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WE WSZYSTKIM POTRAFIĄ WIDZIEĆ BOGA»
 123. DALSZA DROGA PRZEZ RÓWNINĘ EZDRELOŃSKĄ
 124. Z WIEŚNIAKAMI GIOKANY
 125. W NAZARECIE
 126. JEZUS PRZY PRACY OPOWIADA PRZYPOWIEŚĆ O MALOWANYM DREWNIE
 127. SZABAT W SPOKOJU NAZARETU
 128. «NAJPIERW JESTEM CÓRKĄ I SŁUŻEBNICĄ BOGA, A POTEM – MATKĄ»
 129. JEZUS ROZMAWIA Z MARYJĄ
 130. MARYJA W TYBERIADZIE
 131. TRZEBA Z WDZIĘCZNOŚCIĄ DZIĘKOWAĆ TEMU, KTO WYŚWIADCZA NAM ŁASKĘ
 132. NOWY SZABAT W NAZARECIE
 133. ODEJŚCIE I WĘDRÓWKA DO BETLEJEM GALILEJSKIEGO
 134. JUDASZ Z KARIOTU U MARYI Z NAZARETU
 135. ŚMIERĆ DZIADKA MARGCJAMA
 136. JEZUS MÓWI DO APOSTOŁÓW O MIŁOŚCI
 137. JEZUS W TYBERIADZIE
 138. JEZUS PRZYBYWA DO KAFARNAUM
 139. NAUCZANIE W OKOLICACH JEZIORA. KAFARNAUM.
 140. W MAGDALI
 141. WYDARZENIE W KAFARNAUM. JEZUS OBROŃCĄ DZIECI
 142. W OSADZIE PRZED HIPPOS
 143. PORANNE NAUCZANIE W OSADZIE NAD JEZIOREM
 144. MOWA  W POBLIŻU SCHRONIENIA TRĘDOWATEGO
 145. JEZUS W HIPPOSIE
 146. W KIERUNKU GAMALI
 147. W GAMALI
 148. Z GAMALI DO AFEK
 149. PRZEMOWA W AFEK
 150. W GERGESIE. POWRÓT DO KAFARNAUM
 151. «BĄDŹCIE ROZTROPNI JAK WĘŻE, A PROŚCI JAK GOŁĘBIE»
 152. SZABAT W KAFARNAUM
 153. U JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY. LIST Z ANTIOCHII
 154. W TERMACH TYBERIADZKIEGO EMMAUS
 155. W TARICHEI
 156. W WIEJSKIM DOMU CHUZY, ZA JORDANEM
 157. JEZUS MÓWI O UMIŁOWANYM
 158. W BETSAIDZIE I W KAFARNAUM. UDANIE SIĘ W NOWĄ PODRÓŻ
 159. U JUDY I ANNY W POBLIŻU JEZIORA MERON
 160. JEZUS OPOWIADA PRZYPOWIEŚĆ O PODZIELENIU WODY
 161. «NIE MAM LEPSZEGO WYPOCZYNKU NIŻ POWIEDZIEĆ: ‘OCALIŁEM KOGOŚ, KTO GINĄŁ’»
 162. «WSZELKI UPADEK MA SWE PRZYGOTOWANIE W CZASIE»
 163. POŻEGNANIE Z NIELICZNYMI WIERNYMI Z KOROZAIN
 164. JEZUS MÓWI O OBOWIĄZKACH TEŚCIOWEJ I SYNOWEJ
 165. JEZUS MÓWI O SWOIM KRÓLESTWIE I O SWOIM PRAWIE
 166. OSĄD JEZUSA
 167. JEZUS UZDRAWIA W SYDONIE DZIECKO NIEWIDOME OD URODZENIA
 168. «WIERNOŚĆ WSPÓŁMAŁŻONKOWI – POUCZENIEM TEJ WIZJI»
 169. W DRODZE POWROTNEJ Z GRANIC SYROFENICKICH
 170. W DRODZE DO SEFORII
 171. JEZUS U TRĘDOWATYCH GRZESZNIKÓW Z BETLEJEM GALILEJSKIEGO
 172. JEZUS I MATKA W LESIE MATATIASZA
 173. JEZUS ROZMAWIA Z JÓZEFEM, SYNEM ALFEUSZA
 174. W OCZEKIWANIU NA WIEŚNIAKÓW GIOKANY W POBLIŻU WIEŻY W JIZREEL
 175. W DRODZE DO ENGANNIM
 176. PRZYBYCIE JEZUSA I JANA DO ENGANNIM
 177. JEZUS I SAMARYTAŃSKI PASTERZ
 178. DZIESIĘCIU TRĘDOWATYCH W POBLIŻU EFRAIM
 179. JEZUS W EFRAIM. PRZYPOWIEŚĆ O OWOCU GRANATU
 180. JEZUS W BETANII NA ŚWIĘTO NAMIOTÓW
 181. JEZUS W ŚWIĄTYNI NA ŚWIĘTO NAMIOTÓW. «KRÓLESTWO BOŻE NIE PRZYJDZIE W ZEWNĘTRZNYM BLASKU»
 182. W ŚWIĄTYNI. «CZY WIECIE, KIM JESTEM I SKĄD PRZYCHODZĘ?»
 183. W ŚWIĄTYNI. «JESZCZE KRÓTKI CZAS BĘDĘ Z WAMI»
 184. W NOBE. CUD UCISZENIA WIATRU
 185. JEZUS W OBOZIE GALILEJCZYKÓW ZE SWYMI KUZYNAMI-APOSTOŁAMI
 186. OSTATNI WIELKI DZIEŃ ŚWIĘTA NAMIOTÓW. «KTO JEST SPRAGNIONY, NIECH PRZYJDZIE DO MNIE»
 187. W BETANII. «ZABIJA SIĘ NA WIELE SPOSOBÓW»
 188. W POBLIŻU ŹRÓDŁA EN-ROGEL
 189. JEZUS, FARYZEUSZE, JAWNOGRZESZNICA
 190. «WINNEJ WSKAZUJĘ DROGĘ, KTÓRĄ MA PODĄŻAĆ, ABY SIĘ ZBAWIĆ»
 191. POUCZENIA APOSTOŁÓW I UCZNIÓW
 192. W WIOSCE I W DOMU SALOMONA
 193. JEZUS I SZYMON, SYN JONY
 194. JEZUS DO TADEUSZA I JAKUBA, SYNA ZEBEDEUSZA
 195. JEZUS I MĘŻCZYZNA Z PETRY W POBLIŻU CHESZBONU
 196. SCHODZĄC Z NEBO
 197. «CIEMNOŚCI NIE CHCĄ ŚWIATŁA»
 198. JEZUS POCIESZA APOSTOŁÓW
 199. MAŁŻONKA SADUCEUSZA WYWOŁUJĄCEGO ZMARŁYCH
 200. «NIE MAGICZNA FORMUŁA, LECZ MODLITWA MOŻE WAS ZJEDNOCZYĆ Z BOGIEM»
 201. «CI, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ, ODCHODZĄ»
 202. PRZYPOWIEŚĆ O NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIM
 203. «JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA»
 204. «JESTEŚMY POTOMSTWEM ABRAHAMA»
 205. W DOMU JÓZEFA Z SEFORII
 206. STARY KAPŁAN NATAN
 207. UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO OD URODZENIA
 208. JEZUS W NOBE. JUDASZ Z KARIOTU KŁAMIE
 209. JEZUS W RUINACH ZNISZCZONEJ WIOSKI
 210. JEZUS PRZEMAWIA W EMAUS GÓRSKIM
 211. W BETERONIE
 212. W KIERUNKU GABAONU
 213. W GABAONIE
 214. W DRODZE POWROTNEJ DO JEROZOLIMY
 215. «JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM»
 216. IDĄC W STRONĘ BETANII DO ŁAZARZA
 217. W DRODZE DO TEKOA. STARY ELIANNASZ
 218. JEZUS PRZEMAWIA W TEKOA
 219. W JERYCHU
 220. PRZEMOWA W JERYCHU. PRZYPOWIEŚĆ O FARYZEUSZU I CELNIKU
 221. W DOMU ZACHEUSZA Z NAWRÓCONYMI
 222. JEZUS WYPOWIADA SIĘ O SABEI Z BETLEI
 223. W BETABARA
 224. W DRODZE POWROTNEJ DO NOBE
 225. JUDASZ Z KARIOTU JUŻ NIE JEST POSŁUSZNY
 226. W NOBE W NASTĘPNYCH DNIACH
 227. JEZUS CZEKA NA ROZWIĄZŁEGO JUDASZA Z KARIOTU
 228. JEZUS I WALERIA. CUD UZDROWIENIA MAŁEGO LEWIEGO W NOBE
 229. JEZUS I GRZESZNICA WYSŁANA PO TO, ŻEBY GO KUSIĆ
 230. JEZUS I JUDASZ Z KARIOTU IDĄ DO JEROZOLIMY
 231. JEZUS W SYNAGODZE RZYMSKICH WYZWOLEŃCÓW
 232. JUDASZ I NIEPRZYJACIELE JEZUSA
 233. SIEDMIORO UZDROWIONYCH TRĘDOWATYCH. JEZUS MÓWI DO APOSTOŁÓW ORAZ DO MARTY I MARII
 234. JEZUS W CZASIE ŚWIĘTA POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI
 235. JEZUS IDZIE DO GROTY NARODZENIA, ABY SIĘ ODOSOBNIĆ
 236. JEZUS I JAN, SYN ZEBEDEUSZA
 237. JEZUS, JAN I MANAEN

Strona główna