Poemat Boga-Człowieka

Księga II – Pierwszy rok życia publicznego

 1. POŻEGNANIE JEZUSA Z MATKĄ PRZED JEGO ODEJŚCIEM Z NAZARETU
 2. «PŁAKAŁA, BO BYŁA WSPÓŁODKUPICIELKĄ»
 3. CHRZEST JEZUSA W JORDANIE
 4. «JAN NIE POTRZEBOWAŁ ŻADNEGO ZNAKU»
 5. JEZUS KUSZONY PRZEZ DIABŁA NA PUSTYNI
 6. «SZATAN ZAWSZE UKAZUJE SIĘ W ŻYCZLIWEJ POWIERZCHOWNOŚCI»
 7. SPOTKANIE Z JANEM I JAKUBEM
 8. «KOCHAŁEM JANA ZE WZGLĘDU NA JEGO CZYSTOŚĆ»
 9. JAN I JAKUB MÓWIĄ PIOTROWI O MESJASZU
 10. PIERWSZE SPOTKANIE PIOTRA Z MESJASZEM
 11. «JAN BYŁ WIELKI TAKŻE DZIĘKI POKORZE»
 12. JEZUS SPOTYKA FILIPA I NATANAELA W BETSAIDZIE, W DOMU PIOTRA
 13. JUDA TADEUSZ PRZYBYWA DO BETSAIDY, ABY ZAPROSIĆ JEZUSA NA WESELE W KANIE
 14. JEZUS NA WESELU W KANIE
 15. «NIEWIASTO, CÓŻ NAM ODTĄD DO SIEBIE?
 16. JEZUS WYRZUCA KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI
 17. SPOTKANIE Z ISKARIOTĄ I TOMASZEM. CUD [UZDROWIENIA] SZYMONA ZELOTY
 18. TOMASZ ZOSTAJE UCZNIEM
 19. JUDA, SYN ALFEUSZA, ORAZ TOMASZ I SZYMON PRZYJĘCI [DO GRONA UCZNIÓW] NAD BRZEGIEM JORDANU
 20. POWRÓT PO ZAKOŃCZENIU PASCHY DO NAZARETU RAZEM Z SZEŚCIOMA UCZNIAMI
 21. UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO W KAFARNAUM
 22. UZDROWIENIE W SYNAGODZE OPĘTANEGO Z KAFARNAUM
 23. UZDROWIENIE TEŚCIOWEJ PIOTRA
 24. JEZUS NAUCZA I CZYNI CUDA W DOMU PIOTRA
 25. JEZUS MODLI SIĘ W NOCY
 26. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO NIEDALEKO KOROZAIN
 27. UZDROWIENIE PARALITYKA W DOMU PIOTRA W KAFARNAUM
 28. CUDOWNY POŁÓW
 29. ISKARIOTA ODNAJDUJE JEZUSA W GETSEMANI. JEZUS PRZYJMUJE GO DO [GRONA] UCZNIÓW
 30. JEZUS DOKONUJE CUDU ZŁAMANIA OSTRZY PRZY BRAMIE RYBNEJ
 31. JEZUS NAUCZA W ŚWIĄTYNI
 32. JEZUS POUCZA JUDASZA ISKARIOTĘ
 33. JEZUS SPOTYKA W GETSEMANI JANA, SYNA ZEBEDEUSZA
 34. «JAN – DOSKONAŁY WZÓR DLA TYCH, KTÓRZY STAJĄ SIĘ HOSTIĄ Z MIŁOŚCI DO MNIE»
 35. JEZUS I ISKARIOTA SPOTYKAJĄ SIĘ Z SZYMONEM I JANEM
 36. JEZUS, JAN, SZYMON I JUDASZ IDĄ DO BETLEJEM
 37. JEZUS W BETLEJEM. W DOMU WIEŚNIAKA I W GROCIE
 38. JEZUS W GOSPODZIE W BETLEJEM. NAUKA NA RUINACH DOMU ANNY
 39. SPOTKANIE JEZUSA Z PASTERZAMI: ELIASZEM, LEWIM I JÓZEFEM
 40. JEZUS W JUTCIE U PASTERZA IZAAKA
 41. JEZUS W HEBRONIE. [SPOTKANIE Z] AGLAE W DOMU ZACHARIASZA
 42. JEZUS W KARIOCIE. ŚMIERĆ STAREGO SAULA
 43. JEZUS W DRODZE POWROTNEJ Z PASTERZAMI, BLISKO HEBRONU
 44. JEZUS NA GÓRZE POSTU I PRZY SKALE KUSZENIA
 45. BRÓD NA JORDANIE. SPOTKANIE Z PASTERZAMI: JANEM, MACIEJEM I SYMEONEM
 46. ISKARIOTA SPRZEDAJE DIOMEDESOWI KLEJNOTY AGLAE
 47. JEZUS PŁACZE Z POWODU JUDASZA, A SZYMON ZELOTA GO POCIESZA
 48. «U WAS TEŻ DOBRZY SĄ W TAKIEJ SAMEJ PROPORCJI [DO ZŁYCH], JAKA BYŁA MIĘDZY DOBRYMI [UCZNIAMI] I JUDASZEM»
 49. SPOTKANIE JEZUSA Z ŁAZARZEM W BETANII
 50. JEZUS POWRACA DO JEROZOLIMY. [SZYMON] SŁUCHA ISKARIOTY W ŚWIĄTYNI
 51. JEZUS ROZMAWIA Z ŻOŁNIERZEM ALEKSANDREM PRZY BRAMIE RYBNEJ
 52. JEZUS I IZAAK W OKOLICY DOK. WYMARSZ DO EZDRELONU
 53. JEZUS U PASTERZA JONASZA NA RÓWNINIE EZDRELOŃSKIEJ
 54. POWRÓT DO NAZARETU PO SPOTKANIU Z JONASZEM
 55. NAZAJUTRZ W NAZARETAŃSKIM DOMU
 56. JEZUS NAUCZA UCZNIÓW W ZAGAJNIKU OLIWNYM
 57. JEZUS POUCZA UCZNIÓW W POBLIŻU DOMU
 58. POUCZENIE UCZNIÓW I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI W NAZARETAŃSKIM OGRODZIE
 59. UZDROWIENIE ‘PIĘKNEJ Z KROZAIN’. PRZEMOWA W SYNAGODZE W KAFARNAUM
 60. JAKUB, SYN ALFEUSZA, PRZYJĘTY DO GRONA UCZNIÓW. JEZUS NAUCZA PRZY KOMORZE CELNEJ MATEUSZA
 61. JEZUS NAUCZA TŁUM W BETSAIDZIE
 62. POWOŁANIE MATEUSZA DO GRONA UCZNIÓW
 63. JEZUS NA JEZIORZE W TYBERIADZIE. POUCZENIE UCZNIÓW W POBLIŻU MIASTA
 64. JEZUS SZUKA JONATANA W TYBERIADZIE, W DOMU CHUZY
 65. JEZUS W DOMU ALFEUSZA I W SWOIM DOMU
 66. JEZUS PYTA MATKĘ O SWOICH UCZNIÓW
 67. «NATURA LUDZKA APOSTOŁÓW – JAKŻE ONA CIĄŻYŁA!»
 68. UZDROWIENIE JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY, W POBLIŻU KANY
 69. JEZUS NA LIBANIE U PASTERZY BENIAMINA I DANIELA
 70. JEZUS ODBIERA W MIEJSCOWOŚCI NADMORSKIEJ LISTY DOTYCZĄCE JONASZA
 71. JEZUS W DOMU MARII ALFEUSZOWEJ ZAWIERA POKÓJ Z KUZYNEM SZYMONEM
 72. «ŁASKA DZIAŁA ZAWSZE TAM, GDZIE JEST PRAGNIENIE BYCIA SPRAWIEDLIWYM»
 73. ZŁE PRZYJĘCIE JEZUSA W NAZARECIE
 74. JEZUS ZE SWOJĄ MATKĄ W DOMU JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY
 75. JEZUS W CZASIE WINOBRANIA W DOMU ANNY. CUD UZDROWIENIA SPARALIŻOWANEGO DZIECKA
 76. JEZUS U DORASA. ŚMIERĆ JONASZA
 77. JEZUS W DOMU WIEŚNIAKA JAKUBA, W POBLIŻU JEZIORA
 78. POWRÓT DO BRODU NA JORDANIE, W POBLIŻU JERYCHA
 79. JEZUS W DOMU ŁAZARZA. MARTA MÓWI O MAGDALENIE
 80. W DOMU ŁAZARZA PO ŚWIĘCIE NAMIOTÓW. ZAPROSZENIE JÓZEFA Z ARYMATEI
 81. JEZUS SPOTYKA GAMALIELA NA UCZCIE U JÓZEFA Z ARYMATEI
 82. UZDROWIENIE UMIERAJĄCEGO DZIECKA. UPOMNIENIE JEZUSA
 83. JEZUS ROZMAWIA Z NIKODEMEM W NOCY W GETSEMANI
 84. JEZUS U ŁAZARZA PRZED PÓJŚCIEM DO DOLINY “PIĘKNEJ RZEKI”
 85. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. POCZĄTKI ŻYCIA WSPÓLNEGO Z UCZNIAMI
 86. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. «JA JESTEM PANEM, TWOIM BOGIEM»
 87. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ MIAŁ CUDZYCH BOGÓW OBOK MNIE»
 88. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ BRAŁ MOJEGO IMIENIA NADAREMNIE»
 89. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. «CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ»
 90. JEZUS W [DOLINIE]“PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ POPEŁNIAŁ NIECZYSTOŚCI»
 91. ZASŁONIĘTA NIEWIASTA Z “PIĘKNEJ RZEKI”
 92. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «ŚWIĘĆ DNI ŚWIĘTE»
 93. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE ZABIJAJ». ŚMIERĆ DORASA
 94. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. TRZECH UCZNIÓW CHRZCICIELA. «NIE BĘDZIECIE WYSTAWIALI NA PRÓBĘ PANA, BOGA WASZEGO»
 95. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO»
 96. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. UZDRAWIA SZALONEGO RZYMIANINA I MÓWI DO RZYMIAN
 97. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA»
 98. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE POŻĄDAJ RZECZY BLIŹNIEGO»
 99. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. ZAKOŃCZENIE. KOMENTARZ DO PSALMU: «Z GŁĘBOKOŚCI» I «ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE»
 100. JEZUS OPUSZCZA [DOLINĘ] “PIĘKNEJ RZEKI” I IDZIE W KIERUNKU BETANII
 101. UZDROWIENIE CHOREJ NA RAKA JERUZY Z DOK
 102. W BETANII, W DOMU SZYMONA ZELOTY
 103. DZIEŃ POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI W DOMU ŁAZARZA Z PASTERZAMI
 104. POWRÓT DO [DOLINY] “PIĘKNEJ RZEKI”
 105. NOWY UCZEŃ. WYMARSZ DO GALILEI
 106. NA WZGÓRZACH W POBLIŻU EMAUS
 107. W DOMU KLEOFASA, PRZEWODNICZĄCEGO SYNAGOGI

Strona główna