Poemat Boga-Człowieka

Księga I – Przygotowanie

 1. «MARYJA MOŻE BYĆ NAZWANA DRUGORODNĄ [CÓRKĄ] OJCA»
 2. JOACHIM I ANNA SKŁADAJĄ ŚLUB PANU
 3. ANNA MODLI SIĘ W ŚWIĄTYNI I ZOSTAJE WYSŁUCHANA
 4. «JOACHIM POŚLUBIŁ MĄDROŚĆ BOŻĄ, ZAWARTĄ W SERCU SPRAWIEDLIWEJ NIEWIASTY
 5. ANNA PIEŚNIĄ OZNAJMIA, ŻE JEST MATKĄ
 6. «[BĘDĄC] BEZ SKAZY, NIE ZOSTAŁA NIGDY POZBAWIONA WSPOMNIENIA BOGA»
 7. NARODZENIE SIĘ MARYI DZIEWICY
 8. «JEJ DUSZA UKAZUJE SIĘ PIĘKNA I NIESKALANA, JAKĄ BYŁA W ZAMYŚLE OJCA»
 9. «ZA TRZY LATA BĘDZIESZ TAM, MOJA LILIO»
 10. «OTO DOSKONAŁA DZIECINA O GOŁĘBIM SERCU»
 11. «POCIECHO MOJA, SKĄD ZNASZ TE ŚWIĘTE SPRAWY? KTO CI O NICH MÓWI?»
 12. «CZY SYN NIE MÓGŁ WŁOŻYĆ W USTA MATKI WŁASNEJ MĄDROŚCI?»
 13. ODDANIE MARYI DO ŚWIĄTYNI
 14. «ODWIECZNA DZIEWICA MIAŁA TYLKO JEDNO PRAGNIENIE: ZWRACAĆ SWE SERCE DO BOGA»
 15. ŚMIERĆ JOACHIMA I ANNY
 16. «ZOSTANIESZ MATKĄ CHRYSTUSA»
 17. «WIDZIAŁA PONOWNIE TO, CO JEJ DUCH WIDZIAŁ W BOGU»
 18. «BÓG DA CI ŚWIĘTEGO MAŁŻONKA, BO MU ZAUFAŁAŚ. WYJAWISZ MU SWE ŚLUBOWANIE»
 19. JÓZEF ZOSTAJE WYZNACZONY NA MAŁŻONKA DZIEWICY
 20. ZAŚLUBINY DZIEWICY Z JÓZEFEM
 21. «JÓZEF ZOSTAŁ POSTAWIONY JAK “PIECZĘĆ NA PIECZĘCI”, JAK ARCHANIOŁ NA PROGU RAJU»
 22. MAŁŻONKOWIE PRZYBYWAJĄ DO NAZARETU
 23. ZWIASTOWANIE
 24. NIEPOSŁUSZEŃSTWO PIERWSZEJ EWY
 25. NOWA EWA BYŁA WE WSZYSTKIM POSŁUSZNA BOGU
 26. JESZCZE RAZ SŁOWO WYJAŚNIAJĄCE GRZECH PIERWORODNY
 27. JÓZEF DOWIADUJE SIĘ, ŻE ELŻBIETA JEST BRZEMIENNA
 28. «POWIERZ MI ZADANIE USPRAWIEDLIWIENIA CIĘ PRZED MAŁŻONKIEM»
 29. MARYJA I JÓZEF UDAJĄ SIĘ DO JEROZOLIMY
 30. Z JEROZOLIMY DO DOMU ZACHARIASZA
 31. «NIE POZBAWIAJCIE SIĘ NIGDY OBRONY, JAKĄ STANOWI MODLITWA»
 32. PRZYBYCIE DO DOMU ZACHARIASZA
 33. MARYJA WYJAWIA IMIĘ ELŻBIECIE
 34. MARYJA OPOWIADA O SWOIM DZIECIĘCIU
 35. «DAR BOGA POWINIEN NAS CZYNIĆ CORAZ LEPSZYMI»
 36. NARODZINY CHRZCICIELA
 37. «NADZIEJA ROZKWITA JAK KWIAT W TYM, KTO WSPIERA GŁOWĘ NA MOIM MACIERZYŃSKIM ŁONIE»
 38. OBRZEZANIE CHRZCICIELA
 39. «OTWÓRZCIE WASZEGO DUCHA NA PRZYJĘCIE ŚWIATŁOŚCI»
 40. OFIAROWANIE CHRZCICIELA W ŚWIĄTYNI
 41. «GDYBY JÓZEF BYŁ MNIEJ ŚWIĘTY, BÓG NIE UDZIELIŁBY MU SWOJEGO ŚWIATŁA»
 42. MARYJA Z NAZARETU DOCHODZI DO POROZUMIENIA Z JÓZEFEM
 43. «POZOSTAWCIE PANU ZATROSZCZENIE SIĘ O OGŁOSZENIE WAS JEGO SŁUGAMI»
 44. ZARZĄDZENIE SPISU LUDNOŚCI
 45. «KOCHAĆ TO ZADOWALAĆ TEGO, KOGO SIĘ KOCHA, PONAD ZMYSŁAMI I WŁASNĄ KORZYŚCIĄ»
 46. PODRÓŻ DO BETLEJEM
 47. NARODZINY JEZUSA, NASZEGO PANA
 48. «JA, MARYJA, [MIAŁAM UDZIAŁ W] ODKUPIENIU NIEWIASTY DZIĘKI MOJEMU BOSKIEMU MACIERZYŃSTWU»
 49. POKŁON PASTERZY
 50. «W PASTERZACH SĄ WSZYSTKIE CECHY POTRZEBNE, ABY BYĆ CZCICIELEM SŁOWA»
 51. ODWIEDZINY ZACHARIASZA
 52. «JÓZEF JEST TAKŻE OPIEKUNEM POŚWIĘCONYCH [BOGU]»
 53. OFIAROWANIE JEZUSA BOGU W ŚWIĄTYNI
 54. POUCZENIA WYNIKAJĄCE Z POPRZEDNIEJ WIZJI
 55. KOŁYSANKA DZIEWICY
 56. POKŁON TRZECH MAGÓW
 57. UWAGI NA TEMAT WIARY MAGÓW
 58. UCIECZKA DO EGIPTU
 59. «BÓL BYŁ ICH WIERNYM PRZYJACIELEM I PRZYBIERAŁ NAJROZMAITSZE FORMY I IMIONA»
 60. ŚWIĘTA RODZINA W EGIPCIE
 61. «W TYM DOMU SZANUJE SIĘ PORZĄDEK»
 62. PIERWSZA LEKCJA PRACY JEZUSA
 63. «NIE CHCIAŁEM W SPOSÓB WYWOŁUJĄCY ROZGŁOS WYŁAMYWAĆ SIĘ SPOD PRAW WIEKU»
 64. MARYJA ZOSTAJE NAUCZYCIELKĄ JEZUSA, JUDY I JAKUBA
 65. PRZYGOTOWANIE STROJU NA PEŁNOLETNOŚĆ JEZUSA
 66. WYMARSZ Z NAZARETU NA EGZAMIN PEŁNOLETNOŚCI JEZUSA
 67. EGZAMIN PEŁNOLETNOŚCI JEZUSA W ŚWIĄTYNI
 68. ROZMOWA JEZUSA Z UCZONYMI W ŚWIĄTYNI
 69. CIERPIENIE MARYI Z POWODU ZGUBIENIA SIĘ JEZUSA
 70. ŚMIERĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
 71. «MARYJA PRZY ŚMIERCI JÓZEFA DOTKLIWIE CIERPIAŁA»
 72. NA ZAKOŃCZENIE ŻYCIA UKRYTEGO

Strona główna