Nauczanie Kościoła

TR>
eKAIRadio WatykańskieOpokaNauczanie PapieżySpis PapieżyDokumenty KościołaKatechizm Kościoła KatolickiegoMały Katechizm
Strona WatykanuPrzykazania i główne prawdy wiaryZagadnienia wiary katolickiejSobór Watykański IIKKK - Indeks rzeczowy A -Z
Kodeks Prawa kanonicznegoDokumenty Kongregacji i innych instytucji Kurii RzymskiejDokumenty Episkopatu Polski i Biskupów diecezjalnych
Katechizm nauki katolickiej - Bp E.Likowski (1948r)
Przykazania Boże
Przykazania Boże 10 przykazań Bożych - Katechizm ułożony z rozkazu Papieża Klemensa VIII przez Kard. Bellarmina (1844r)
10 przykazań Bożych - Katechizm rzymski z rozkazu Papieża Piusa V, według soboru trydenckiego (1866r)
- DjVu 6.1.1 PL - program konieczny do przeglądania skanów Katechizmu Piusa V
10 przykazań Bożych - Katechizm zatwierdzony przez Papieża Jana Pawła II, owoc Episkopatu KK (1992r)
Tradycja kultu Najświętszego Serca Jezusa
Tradycja kultu Najświętszego Serca Jezusa Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusa - Episkopat Polski
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - Ks. Roman Kempny
Święto Najświętszego Serca Jezusa - Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Dlaczego kult Serca Jezusowego jest ważnym nabożeństwem w Kościele? - Ks. Józef Gaweł SCJ
Kult Najświętszego Serca Jezusowego dziś - OPOKA
List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach (1948r)
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego - Rozalia Celakówna - Imprimatur Ks. Bp Stefan Bareła
Kult Serca Bożego - Jezuici
Najświętsze Serce Jezusa - Historia kultu w Polsce i na Świecie
250 rocznica ustanowienia święta Serca Jezusowego - Ks. Leszek Poleszak SCJ
Tradycja kultu Niepokalanego Serca Maryi
Tradycja kultu Niepokalanego Serca Maryi Historia Kultu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - Episkopat Polski
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny - Historia - ks. Artur Stopka
NIEPOKALANE POCZĘCIE l ŚWIĘTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI - Ks. Michał Kaszowski
O Niepokalanym Poczęciu - s. Daniela SIC
Niepokalana - Immaculata - Ks. Stanisław Nabywaniec
treść dogmatu - Patrząc na wielowiekowy rozwój teologii - diakon Maciej Machalica
Od pierwszej chwili święta - KS. GRZEGORZ KUCZA
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - Episkopat
Kult Niepokalanego Poczęcia NMP - O. Krystian Zdzisław Olszewski OFM
Święto Niepokalanego Serca Maryi - Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Eucharystia - Komunia Święta
Eucharystia - Komunia Święta Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Kard. Robert Sarah wzywa wiernych do klękania do Komunii świętej. „Liturgiczne lenistwo pochodzi od szatana”. (2016)
O RZECZYWISTEJ OBECNOŚCI PANA JEZUSA W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] - PDF
Ks. Jacek Bałemba SDB - Zamawiajmy Msze św. w intencji: "O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce." (2012)
O przyjmowaniu Komunii św. -Prefekt Kard. Arinze 2004; Prymas Kard. Wyszyński i Episkopat Polski 1980r
Komunia święta po katolicku, na klęcząco - ks. prałat Roman Kneblewski (2012)
O Królewskim geście klękania przed Panem Bogiem - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Ujęcie czci Panu Jezusowi - współczesny grzech w Kościele - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Kilka wskazań praktycznych o Komunii Świętej w postawie klęczącej - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Ożywić ducha liturgii, Komunia na kolanach - prefekt Kongregacji Kard. Antonio Canizares Llovera (2010)
Eucharystia na klęcząco adoracją Boga - Ceremoniarz papieski Mons. Guido Marini (2010)
Cud Eucharystyczny w Buenos Aires 1996r - ks. M. Piotrowski TChr (2009)
Cud Eucharystyczny w Kościele Św Antoniego w Sokółce? - ks. Andrzej Dębski (2009)
Benedykt XVI - Papieski ceremoniarz - Eucharystia do ust i na klęcząco - Watykan (2009)
O właściwym sposobie przyjmowania Komunii Świętej - Arcybiskup Ranjith - Watykan (2008)
Papież wraca do tradycyjnych form udzielania Komunii Św. - Watykan (2008)(rozpowszechnić)
Przyjmowanie Komunii św. w postawie klęczącej, do ust - Prefekt Kard. Canizares Llovera (2008)(rozp.)
Jaka postawa przy przyjmowaniu Eucharystii ? - Papież Benedykt XVI (FILM 2008)
Komunia Św. nie dla zwolenników aborcji - prefekt abp Raymond Burke (2008)
Negatywne zjawiska związane ze sprawowaniem Eucharystii - Abp Jan Paweł Lenga (2005)
Eucharystia w życiu i nauce Bł. Stanisława Papczyńskiego MIC - TADEUSZ ROGALEWSKI MIC
Eucharystia - zwycięstwo ostateczne - Ks. M. Piotrowski TChr
Dokumenty o Eucharystii - Episkopat
Eucharystia - dar Miłości - "bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało Moje"
Komunia Święta z rąk Papieża na klęcząco! - Papież Benedykt XVI
Komunia Święta do ust na klęcząco! - ks. Tomasz Pirszel MIC
Katolicy powinni przyjmować Komunię św. na klęcząco i do ust - Bp Athanasius Schneider
Magisterium a postawa przy przyjmowaniu Eucharystii - Watykan
Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tradycja Kościoła Katolickiego
Nasze problemy poważne - ks.Jacek Bałemba SDB
Kard Carlo Caffarra abp Bolonii idąc za przykładem Papieża wydał dekret – Komunia św. tylko do ust i tylko od Kapłana (2009)
Bp Jan Bernard Szlaga - Komunię Świętą można przyjmować w postawie stojącej albo klęczącej (2012)
Kongregacja uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw - Prefekt Jorge A. Kard. Medina Estevez (2002)
Duch Święty - działanie i Dary
Duch Święty ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Charyzmaty w świetle Pisma Świętego
o. James Manjackal M.S.F.S - świadectwo
o. Raniero Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja papieski - świadectwo
Matka Boża
Matka Boża Maryja ukryta przez Ojca w Starym Testamencie i Znaku Astronomicznym na niebie 23 września 2017 - Ks. Dominik Chemielewski SDB [2016]
O MATCE DUCHOWEJ - MARYI - Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] - PDF
Maryja Pogromicielka szatana - O. Piotr Męczyński Carm.
Przedziwny Sekret Różańca Świętego - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Tajemnica Maryi. Wielka tajemnica jak stać się świętym - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
MARYJNE TAJEMNICE - THEOTOKOS - OPOKA
Matka Kościoła - ks. Waldemar Graczyk (doc)
Maryja Współodkupicielka
Maryja Współodkupicielka "Z JEZUSEM" Dzieje Maryi Współodkupicielki - Mark Miravalle - Imprimatur - Ernesto Kardynał Corripio Ahumada
Maryja Królowa Polski i Patronka Polski
Maryja Królowa Polski i Patronka Polski W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. - Episkopat
Maryja Królowa Polski w objawieniach, Polska Narodem Wybranym - ks.Ksawery Wilczyński (2009)(9,6Mb-PDF)
Jezus Chrystus Król Polski - Intronizacja
Jezus Chrystus Król - Intronizacja INTRONIZACJA - Abp Andrzej Dzięga
Intronizacja Jezusa na Króla Polski - wypatrzenia - ks. Stanisław Małkowski 02/2012
Oddać Polskę Chrystusowi - Ks. prof. Jerzy Bajda
Co to znaczy ?: "Królestwo moje nie jest z tego świata" - Abp Adam Stefan Sapieha
Intronizacja - Ks. Tadeusz Kiersztyn
Msza Święta
Msza Święta 77 pożytków wynikających z pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej - NIHIL OBSTAT
Ks. Ludwik Chiavarino
Ofiara Mszy Świętej - Rozważania i modlitwy
Czyściec
Czyściec Św. Jan Vianney: O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących (fragmenty)
Adoracja
Adoracja Ważna część ciała.. (Adoracja w ciszy) - Ks. Roman Adam Kneblewski
Jedność Chrześcijan - Ekumenizm
Jedność Chrześcijan - Ekumenizm Lwów: ekumeniczna debata nad wspólną datą Wielkanocy dla wszystkich Chrześcijan 19/05/2009
WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI - Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego (17.08.2012)
Miłosierdzie Boże
Miłosierdzie Boże Jan Paweł II i Prefekt Kard. Medina Estevez - Dekret - Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego (2000r)
Modlitwa
Modlitwa Ważna część ciała.. (słuchaj) - Ks. Roman Adam Kneblewski
Chwycili za różaniec i przyszło odrodzenie - ks. Robert Dłubała SDS
Różaniec w nauczaniu Papieży - Salvatore M. Perrella OSM
Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie - Józef Witko OFM
Jak odmawiać Różaniec Św ? - O. Szymon Niezgoda OP, Ks. Tomasz Stroynowski
Historia Różańca - Episkopat
Różaniec - o. STANISŁAW GOŁĄB OP
Co to jest Nowenna ? - Episkopat
Czy modlitwa jest łaską czy obowiązkiem? - Bp Jan Szkodoń
Akatyst - wspólne dziedzictwo Kościoła - Ks. Tomasz Błaszczyk C.Or.
Lectio Divina - czytanie–medytacja–modlitwa–kontemplacja - KS. TOMASZ TRZASKAWKA
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 r. - Prymas Polski - Kardynał Stefan Wyszyński
Jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu ? - ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Obrona Kościołów i Kapłanów po "Ostrzeżeniu" - Ks. Adam Skwarczyński 17.06.2012
Biblia
Biblia Czyściec - Ks. Michał Kaszowski
Jak czytać Biblię ? - bp. Kazimierz Romaniuk
Kiedy narodził się Chrystus ? - Ks. Tadeusz Kasabuła
Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa - Biblia
Post
Post Wielki Post - 40 dni - Biblijna tradycja
Rachunek Sumienia i Spowiedź Święta
Rachunek Sumienia Spowiedź - podstawa uwolnienia - ks. Gabriele Amorth
Nie trwać w grzechu - stan Łaski Uświęcającej - Ks. Roman Adam Kneblewski
Sakrament Pokuty - porady różnych Księży
Dobre przygotowanie się do spowiedzi - Ks. Michał Kaszowski
Pochopne posądzanie bliźnich - Ks. Michał Kaszowski
RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM - Ks. Michał Kaszowski
Nie zabijaj - Aborcja, In Vitro
Ochrona Życia Abp Dzięga - kto popiera in vitro niech nie prosi Kościoła o dar Komunii (18/11/2012r)
Popierający in vitro nie mogą przystępować do Komunii Świętej - Episkopat Polski (21/05/2010r)
SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE - Konferencja Episkopatu Polski (25.08.2009r)
Ekskomunika za zabijanie poczętych dzieci - Watykan
IN VITRO wyrafinowaną aborcją - Episkopat Polski
Komunia Święta nie dla zwolenników aborcji - prefekt abp Raymond Burke (2008)
"Humanae vitae". Apel do władz publicznych - Ks. prof. Jerzy Bajda
Moratorium dla aborcji? - Ks. prof. Jerzy Bajda
Audycje Radia Maryja na temat In Vitro
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych - Kongregacja Nauki Wiary
Wyjaśnienie Kongregacji Nauki Wiary o aborcji
Homoseksualizm
homoseksualizm Joseph Kard. Ratzinger Prefekt(2003)
Antykoncepcja
antykoncepcja Benedykt XVI obnażył „ideologiczne kłamstwo” ws. prezerwatyw
W krajach Afryki o przewadze katolików mniej zachorowań na AIDS - KAI
Nie nastąpi zmiana stosunku Kościoła do prezerwatyw - ks. Federico Lombardi SJ Rzecznik Watykański
Patriarchat Moskiewski solidarny ze stanowiskiem Papieża ws. prezerwatyw
Chrześcijańskie korzenie Europy
Chrześcijańskie korzenie Europy Musimy bronić chrześcijańskich wartości! - Ks. bp Ignacy Dec
"Godność"- termin zapomniany - Ks. prof. Jerzy Bajda
Starożytne podstawy chrześcijańskiej wizji Europy Jana Pawła II - Ks. dr Stanisław Koczwara
Państwo świeckie nie znaczy państwo ateistyczne - Ks. Walerian Słomka
Twarz Unii Europejskiej bez makijażu - Ks. prof. Czesław Bartnik
Biskupi przestrzegają przed neopogaństwem - Episkopat Węgier
Anioły
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Anioły - Jan Paweł II
O BRACIACH DUCHOWNYCH —ANIOŁACH I ŚWIĘTYCH - Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] [PDF]
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Teksty wybrane z objawień prywatnych - Ks.Prałat Don Ottavio Michelini
Objawienia prywatne
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Emocje wokół objawień prywatnych - Ks. dr Michał Kaszowski
Czy Bóg mówi dzisiaj ? - Ks. dr Michał Kaszowski
Ks.Adam Lenik - interpretacja orędzi Maryi danych ks Gobbiemu "Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej" - Polska, Kościół, współczesne zagrożenia nie tylko duchowe, sprawa Polska w orędziach Maryi i wypowiedziach ks. Stefana Gobbiego - Kraków 21 luty 2011r
Wiara
Wiara Czy wiara jest prywatną sprawą ? - Abp Stanisław Gądecki
Duch Pokory i Wiary - Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] - PDF
Czystość
Czystość O CZYSTOŚCI - Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] - PDF
CAŁE DZIEŁO:
Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 1 [Kraków 1886] - PDF
Bp Pelczar – Życie duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska. T. 2 [Kraków 1886] - PDF
Krzyż
Krzyż Sługa Boży Ks.Jerzy Popiełuszko
Egzorcyzmy - Walka ze złem
Walka ze złem Sposoby działania szatana - Andrzej Brzeziński OFM
Wyznania Egzorcysty- ks. Gabriele Amorth
Egzorcyzm - Posługa miłości - KS. ROMAN KEMPNY
Walczymy z Szatanem - Ks. Marian Polak CSMA
Zagrożenia związane z okultyzmem - Ks.dr.Bogusław Jaworowski MSF (wykład mp3)(inne audycje)
Szatan i jego działanie - ks. prałat Don Ottavio Michelini
Niezamierzone pouczenia złego ducha podczas egzorcyzmów - ks Francesco Bamonte
Obrona Kościołów i Kapłanów po "Ostrzeżeniu" - Ks. Adam Skwarczyński 17.06.2012

Zagrożenia Wiary
Zagrozenia Wiary „święta Halloween” - Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź
Liberalizm
Wywoływanie duchów i wróżbiarstwo zakazane - Katechizm Kościoła Katolickiego
Po śmierci nie ma "reinkarnacji" - Katechizm Kościoła Katolickiego
Szatan istnieje naprawdę - masoni i ich plan zniszczenia Kościoła Świętego - O. P.Bonifacius Gunther
Zagrożenia związane z okultyzmem - Ks.dr.Bogusław Jaworowski MSF (wykład mp3)
O niebezpieczeństwach Wschodu, New Age, ezoteryzmu, radiestezji, magnetyzmu, hipnozy - świadectwa o. Jacques'a Verlinde'a, «Pan Bóg mnie ocalił» (zip)
Czy świeckość musi być diaboliczna? - Ks. prof. Czesław S. Bartnik
Masoneria - mit czy rzeczywistość - o. dr hab. Jan Mazur
«Kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej» - Z.Suchecki OFMConv
Masoneria, czyli wolnomularstwo w oczach Kościoła - ks. Andrzej Zwoliński
Dziś już szatan wdarł się na najwyższe stanowiska świeckie i kościelne - ks. kan. Eugeniusz Miłoś (2011)

Wolne Media Katolickie
Wolne Media Katolickie Ataki na Radio Maryja i Kościół - Biskup Kaliski Stanisław Napierała
Apel o solidarność - dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk
Ład w mediach ? - bp Adam Lepa
O Radiu Maryja i Tv Trwam - o. Zdzisław Klafka CSsR
Homilia z okazji 10-lecia "Naszego Dziennika" - Chrystus - Prawda znakiem sprzeciwu - bp Ignacy Dec
Dziennikarz katolicki musi kochać prawdę - ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w Stolicy Apostolskiej
Odpusty
Wolne Media Katolickie WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ZATWIERDZONY DEKRETEM PAPIEŻA PAWŁA VI ( 1968-06-29 )
Zyskiwanie odpustów - Ks. dr Piotr Gajda
Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego - Penitencjara Apostolska (12 stycznia 2002r)
DEKRET o odpustach dla uczczenia Bożego Miłosierdzia - Penitencjara Apostolska (29 czerwca 2002r)
Inne zagadnienia
Inne zagadnienia Episkopat: Polska pilnie potrzebuje w polityce ludzi prawych, koment.W.Cejrowski 26/08/2009
Życie po śmierci, nieśmiertelność duszy - Ks.dr M. Kaszowski
Kazania, homilie MP3 - o.Augustyn Pelanowski paulin
Negacja Boga negacją Prawdy - ks. dr. Piotr Prieto
Co to jest Celibat ? - Ks. Adam
BIBLIOTEKA WYBRANYCH TEKSTÓW - KS. PROF. DR. HAB. JERZY BAJDA
Ideologia zniszczenia Kościoła - ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Ludzie często krytykują Kościół i duchowieństwo po to, żeby usprawiedliwić swoje grzechy - Ks. prof. Czesław S. Bartnik
Pożytki płynące ze Mszy Świętej - o.Paul O'Sullivan
Osiem błogosławieństw - Ks. Zygmunt Podlejski
Wielcy Polscy Kapłani
Zasłużeni Polscy Kapłani Bp Pelczar
S.B.Kardynał Stefan WyszyńskiABC Społecznej Krucjaty Miłości
S.B.Ks.Jerzy Popiełuszko - męczennikKazania - teksty i audio
Ks.Stanisław Suchowolec - męczennik
S.B.ks.Franciszek Blachnicki
Ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski - świadek Katynia
Ks.Sylwester Zych - męczennik
Ks.Roman Kotlarz - męczennik
Ks.Stefan Niedzielak - męczennik(2)
Księża niezłomni(2)
Lista kapłanów zamordowanych w Polsce
Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989
O.Tadeusz Rydzyk CSsR - założyciel i dyrektor Radia Maryja - rozmowa (2008r)
Refleksje o Janie Pawle II
Refleksje o Janie Pawle II Jan Paweł II mówi z wiarą o autentycznosci Całunu Turyńskiego (24.05.1998)!
Ostatnie URBI ET ORBI Wielkanoc 2005
Współodkupieńcze cierpienia - J. E. Biskup Hnilica
Świat osłupiał...! - o. prof. Jan Mazur OSPPE
Jan Paweł II o Medziugorju
Medziugorje w spojrzeniu Jana Pawła II - wywiad z ks. biskupem Pavlem Hnilicą
Jan Paweł II i Matka Boża z Civitavecchia
Ef 4:14-15
[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową -ku Chrystusowi.
Kol 2:6-8
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!