Nauczanie Kościoła

eKAIRadio WatykańskieOpokaNauczanie PapieżySpis PapieżyDokumenty KościołaKatechizm Kościoła KatolickiegoMały Katechizm
Strona WatykanuPrzykazania i główne prawdy wiaryZagadnienia wiary katolickiejSobór Watykański IIKKK - Indeks rzeczowy A -Z
Kodeks Prawa kanonicznegoDokumenty Kongregacji i innych instytucji Kurii RzymskiejDokumenty Episkopatu Polski i Biskupów diecezjalnych
Katechizm nauki katolickiej - Bp E.Likowski (1948r)
Przykazania Boże
Przykazania Boże 10 przykazań Bożych - Katechizm ułożony z rozkazu Papieża Klemensa VIII przez Kard. Bellarmina (1844r)
10 przykazań Bożych - Katechizm rzymski z rozkazu Papieża Piusa V, według soboru trydenckiego (1866r)
- DjVu 6.1.1 PL - program konieczny do przeglądania skanów Katechizmu Piusa V
10 przykazań Bożych - Katechizm zatwierdzony przez Papieża Jana Pawła II, owoc Episkopatu KK (1992r)
 

Książka zawiera homilię wygłoszoną podczas Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat Papieża Franciszka!

Książka jest zbiorem wypowiedzi Papieża Franciszka oraz najważniejszych homilii i przemówień kardynała Jorge Mario Bergoglio SJ. Pozycja zawiera również życiorys i przedstawienie duchowej sylwetki Papieża. Całość zamykają interesujące wywiady na temat Ojca Świętego z kard. Zenonem Grocholewski prefektem Kongregacji ds. Edukacji katolickiej oraz ks. Andrzejem Koprowskim SJ - Dyrektorem programowym Radia Watykańskiego.
 

O SIEDMIU DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO to przede wszystkim publikacja dla wszystkich osób pragnących odkryć i pogłębić swoją wiedzę o Duchu Świętym, ponieważ nie ma wątpliwości, że stan wiedzy przeciętnego chrześcijanina na temat Ducha Świętego pozostawia wiele do życzenia.

Jest to także doskonały podręcznik dla osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, który – w przystępny i zwięzły sposób – dokonuje prezentacji teologii siedmiu darów Ducha Świętego i ich biblijne korzenia. W ostatniej części Autor – wybitne biblista – przytacza i szczegółowo wyjaśnia przebieg obrzędu bierzmowania, a także wynikające z tego sakramentu zadania na całe życie.
Tradycja kultu Najświętszego Serca Jezusa
Tradycja kultu Najświętszego Serca Jezusa Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusa - Episkopat Polski
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - Ks. Roman Kempny
Święto Najświętszego Serca Jezusa - Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Dlaczego kult Serca Jezusowego jest ważnym nabożeństwem w Kościele? - Ks. Józef Gaweł SCJ
Kult Najświętszego Serca Jezusowego dziś - OPOKA
List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach (1948r)
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego - Rozalia Celakówna - Imprimatur Ks. Bp Stefan Bareła
Kult Serca Bożego - Jezuici
Najświętsze Serce Jezusa - Historia kultu w Polsce i na Świecie
Tradycja kultu Niepokalanego Serca Maryi
Tradycja kultu Niepokalanego Serca Maryi Historia Kultu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - Episkopat Polski
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny - Historia - ks. Artur Stopka
NIEPOKALANE POCZĘCIE l ŚWIĘTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI - Ks. Michał Kaszowski
O Niepokalanym Poczęciu - s. Daniela SIC
Niepokalana - Immaculata - Ks. Stanisław Nabywaniec
treść dogmatu - Patrząc na wielowiekowy rozwój teologii - diakon Maciej Machalica
Od pierwszej chwili święta - KS. GRZEGORZ KUCZA
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - Episkopat
Kult Niepokalanego Poczęcia NMP - O. Krystian Zdzisław Olszewski OFM
Święto Niepokalanego Serca Maryi - Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Eucharystia - Komunia Święta
Eucharystia - Komunia Święta Ks. Jacek Bałemba SDB - Zamawiajmy Msze św. w intencji: "O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce." (2012)
O przyjmowaniu Komunii św. -Prefekt Kard. Arinze 2004; Prymas Kard. Wyszyński i Episkopat Polski 1980r
Komunia święta po katolicku, na klęcząco - ks. prałat Roman Kneblewski (2012)
O Królewskim geście klękania przed Panem Bogiem - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Ujęcie czci Panu Jezusowi - współczesny grzech w Kościele - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Kilka wskazań praktycznych o Komunii Świętej w postawie klęczącej - ks.Jacek Bałemba SDB (2012)
Ożywić ducha liturgii, Komunia na kolanach - prefekt Kongregacji Kard. Antonio Canizares Llovera (2010)
Eucharystia na klęcząco adoracją Boga - Ceremoniarz papieski Mons. Guido Marini (2010)
Cud Eucharystyczny w Buenos Aires 1996r - ks. M. Piotrowski TChr (2009)
Cud Eucharystyczny w Kościele Św Antoniego w Sokółce? - ks. Andrzej Dębski (2009)
Benedykt XVI - Papieski ceremoniarz - Eucharystia do ust i na klęcząco - Watykan (2009)
O właściwym sposobie przyjmowania Komunii Świętej - Arcybiskup Ranjith - Watykan (2008)
Papież wraca do tradycyjnych form udzielania Komunii Św. - Watykan (2008)(rozpowszechnić)
Przyjmowanie Komunii św. w postawie klęczącej, do ust - Prefekt Kard. Canizares Llovera (2008)(rozp.)
Jaka postawa przy przyjmowaniu Eucharystii ? - Papież Benedykt XVI (FILM 2008)
Komunia Św. nie dla zwolenników aborcji - prefekt abp Raymond Burke (2008)
Negatywne zjawiska związane ze sprawowaniem Eucharystii - Abp Jan Paweł Lenga (2005)
Eucharystia w życiu i nauce Bł. Stanisława Papczyńskiego MIC - TADEUSZ ROGALEWSKI MIC
Eucharystia - zwycięstwo ostateczne - Ks. M. Piotrowski TChr
Dokumenty o Eucharystii - Episkopat
Eucharystia - dar Miłości - "bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało Moje"
Komunia Święta z rąk Papieża na klęcząco! - Papież Benedykt XVI
Komunia Święta do ust na klęcząco! - ks. Tomasz Pirszel MIC
Katolicy powinni przyjmować Komunię św. na klęcząco i do ust - Bp Athanasius Schneider
Magisterium a postawa przy przyjmowaniu Eucharystii - Watykan
Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tradycja Kościoła Katolickiego
Nasze problemy poważne - ks.Jacek Bałemba SDB
Kard Carlo Caffarra abp Bolonii idąc za przykładem Papieża wydał dekret – Komunia św. tylko do ust i tylko od Kapłana (2009)
Bp Jan Bernard Szlaga - Komunię Świętą można przyjmować w postawie stojącej albo klęczącej (2012)
Kongregacja uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw - Prefekt Jorge A. Kard. Medina Estevez (2002)
Duch Święty - działanie i Dary
Duch Święty ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Charyzmaty w świetle Pisma Świętego
o. James Manjackal M.S.F.S - świadectwo
o. Raniero Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja papieski - świadectwo
Matka Boża
Matka Boża Maryja Pogromicielka szatana - O. Piotr Męczyński Carm.
Przedziwny Sekret Różańca Świętego - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Tajemnica Maryi. Wielka tajemnica jak stać się świętym - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
MARYJNE TAJEMNICE - THEOTOKOS - OPOKA
Matka Kościoła - ks. Waldemar Graczyk (doc)
Maryja Współodkupicielka
Maryja Współodkupicielka "Z JEZUSEM" Dzieje Maryi Współodkupicielki - Mark Miravalle - Imprimatur - Ernesto Kardynał Corripio Ahumada
Maryja Królowa Polski i Patronka Polski
Maryja Królowa Polski i Patronka Polski W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. - Episkopat
Maryja Królowa Polski w objawieniach, Polska Narodem Wybranym - ks.Ksawery Wilczyński (2009)(9,6Mb-PDF)
Jezus Chrystus Król Polski - Intronizacja
Jezus Chrystus Król - Intronizacja INTRONIZACJA - Abp Andrzej Dzięga
Intronizacja Jezusa na Króla Polski - wypatrzenia - ks. Stanisław Małkowski 02/2012
Oddać Polskę Chrystusowi - Ks. prof. Jerzy Bajda
Co to znaczy ?: "Królestwo moje nie jest z tego świata" - Abp Adam Stefan Sapieha
Intronizacja - Ks. Tadeusz Kiersztyn
Msza Święta
Msza Święta 77 pożytków wynikających z pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej - NIHIL OBSTAT
Ks. Ludwik Chiavarino
Ofiara Mszy Świętej - Rozważania i modlitwy
Adoracja
Adoracja Ważna część ciała.. (Adoracja w ciszy) - Ks. Roman Adam Kneblewski
Jedność Chrześcijan - Ekumenizm
Jedność Chrześcijan - Ekumenizm Lwów: ekumeniczna debata nad wspólną datą Wielkanocy dla wszystkich Chrześcijan 19/05/2009
WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI - Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego (17.08.2012)
Miłosierdzie Boże
Miłosierdzie Boże Jan Paweł II i Prefekt Kard. Medina Estevez - Dekret - Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego (2000r)
Modlitwa
Modlitwa Ważna część ciała.. (słuchaj) - Ks. Roman Adam Kneblewski
Chwycili za różaniec i przyszło odrodzenie - ks. Robert Dłubała SDS
Różaniec w nauczaniu Papieży - Salvatore M. Perrella OSM
Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie - Józef Witko OFM
Jak odmawiać Różaniec Św ? - O. Szymon Niezgoda OP, Ks. Tomasz Stroynowski
Historia Różańca - Episkopat
Różaniec - o. STANISŁAW GOŁĄB OP
Co to jest Nowenna ? - Episkopat
Czy modlitwa jest łaską czy obowiązkiem? - Bp Jan Szkodoń
Akatyst - wspólne dziedzictwo Kościoła - Ks. Tomasz Błaszczyk C.Or.
Lectio Divina - czytanie–medytacja–modlitwa–kontemplacja - KS. TOMASZ TRZASKAWKA
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 r. - Prymas Polski - Kardynał Stefan Wyszyński
Jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu ? - ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Obrona Kościołów i Kapłanów po "Ostrzeżeniu" - Ks. Adam Skwarczyński 17.06.2012
Biblia
Biblia Czyściec - Ks. Michał Kaszowski
Jak czytać Biblię ? - bp. Kazimierz Romaniuk
Kiedy narodził się Chrystus ? - Ks. Tadeusz Kasabuła
Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa - Biblia
Post
Post Wielki Post - 40 dni - Biblijna tradycja
Rachunek Sumienia i Spowiedź Święta
Rachunek Sumienia Spowiedź - podstawa uwolnienia - ks. Gabriele Amorth
Nie trwać w grzechu - stan Łaski Uświęcającej - Ks. Roman Adam Kneblewski
Sakrament Pokuty - porady różnych Księży
Dobre przygotowanie się do spowiedzi - Ks. Michał Kaszowski
Pochopne posądzanie bliźnich - Ks. Michał Kaszowski
RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM - Ks. Michał Kaszowski
Nie zabijaj - Aborcja, In Vitro
Ochrona Życia Abp Dzięga - kto popiera in vitro niech nie prosi Kościoła o dar Komunii (18/11/2012r)
Popierający in vitro nie mogą przystępować do Komunii Świętej - Episkopat Polski (21/05/2010r)
SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE - Konferencja Episkopatu Polski (25.08.2009r)
Ekskomunika za zabijanie poczętych dzieci - Watykan
IN VITRO wyrafinowaną aborcją - Episkopat Polski
Komunia Święta nie dla zwolenników aborcji - prefekt abp Raymond Burke (2008)
"Humanae vitae". Apel do władz publicznych - Ks. prof. Jerzy Bajda
Moratorium dla aborcji? - Ks. prof. Jerzy Bajda
Audycje Radia Maryja na temat In Vitro
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych - Kongregacja Nauki Wiary
Wyjaśnienie Kongregacji Nauki Wiary o aborcji
Homoseksualizm
homoseksualizm Joseph Kard. Ratzinger Prefekt(2003)
Antykoncepcja
antykoncepcja Benedykt XVI obnażył „ideologiczne kłamstwo” ws. prezerwatyw
W krajach Afryki o przewadze katolików mniej zachorowań na AIDS - KAI
Nie nastąpi zmiana stosunku Kościoła do prezerwatyw - ks. Federico Lombardi SJ Rzecznik Watykański
Patriarchat Moskiewski solidarny ze stanowiskiem Papieża ws. prezerwatyw
Chrześcijańskie korzenie Europy
Chrześcijańskie korzenie Europy Musimy bronić chrześcijańskich wartości! - Ks. bp Ignacy Dec
"Godność"- termin zapomniany - Ks. prof. Jerzy Bajda
Starożytne podstawy chrześcijańskiej wizji Europy Jana Pawła II - Ks. dr Stanisław Koczwara
Państwo świeckie nie znaczy państwo ateistyczne - Ks. Walerian Słomka
Twarz Unii Europejskiej bez makijażu - Ks. prof. Czesław Bartnik
Biskupi przestrzegają przed neopogaństwem - Episkopat Węgier
Anioły
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Anioły - Jan Paweł II
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Teksty wybrane z objawień prywatnych - Ks.Prałat Don Ottavio Michelini
Objawienia prywatne
Świętych obcowanie i dusze czyśćcowe Emocje wokół objawień prywatnych - Ks. dr Michał Kaszowski
Czy Bóg mówi dzisiaj ? - Ks. dr Michał Kaszowski
Ks.Adam Lenik - interpretacja orędzi Maryi danych ks Gobbiemu "Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej" - Polska, Kościół, współczesne zagrożenia nie tylko duchowe, sprawa Polska w orędziach Maryi i wypowiedziach ks. Stefana Gobbiego - Kraków 21 luty 2011r
Wiara
Wiara Czy wiara jest prywatną sprawą ? - Abp Stanisław Gądecki
Krzyż
Krzyż Sługa Boży Ks.Jerzy Popiełuszko
Egzorcyzmy - Walka ze złem
Walka ze złem Sposoby działania szatana - Andrzej Brzeziński OFM
Wyznania Egzorcysty- ks. Gabriele Amorth
Egzorcyzm - Posługa miłości - KS. ROMAN KEMPNY
Walczymy z Szatanem - Ks. Marian Polak CSMA
Zagrożenia związane z okultyzmem - Ks.dr.Bogusław Jaworowski MSF (wykład mp3)(inne audycje)
Szatan i jego działanie - ks. prałat Don Ottavio Michelini
Niezamierzone pouczenia złego ducha podczas egzorcyzmów - ks Francesco Bamonte
Obrona Kościołów i Kapłanów po "Ostrzeżeniu" - Ks. Adam Skwarczyński 17.06.2012

Zagrożenia Wiary
Zagrozenia Wiary „święta Halloween” - Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź
Liberalizm
Wywoływanie duchów i wróżbiarstwo zakazane - Katechizm Kościoła Katolickiego
Po śmierci nie ma "reinkarnacji" - Katechizm Kościoła Katolickiego
Szatan istnieje naprawdę - masoni i ich plan zniszczenia Kościoła Świętego - O. P.Bonifacius Gunther
Zagrożenia związane z okultyzmem - Ks.dr.Bogusław Jaworowski MSF (wykład mp3)
O niebezpieczeństwach Wschodu, New Age, ezoteryzmu, radiestezji, magnetyzmu, hipnozy - świadectwa o. Jacques'a Verlinde'a, «Pan Bóg mnie ocalił» (zip)
Czy świeckość musi być diaboliczna? - Ks. prof. Czesław S. Bartnik
Masoneria - mit czy rzeczywistość - o. dr hab. Jan Mazur
«Kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej» - Z.Suchecki OFMConv
Masoneria, czyli wolnomularstwo w oczach Kościoła - ks. Andrzej Zwoliński
Dziś już szatan wdarł się na najwyższe stanowiska świeckie i kościelne - ks. kan. Eugeniusz Miłoś (2011)

Wolne Media Katolickie
Wolne Media Katolickie Ataki na Radio Maryja i Kościół - Biskup Kaliski Stanisław Napierała
Apel o solidarność - dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk
Ład w mediach ? - bp Adam Lepa
O Radiu Maryja i Tv Trwam - o. Zdzisław Klafka CSsR
Homilia z okazji 10-lecia "Naszego Dziennika" - Chrystus - Prawda znakiem sprzeciwu - bp Ignacy Dec
Dziennikarz katolicki musi kochać prawdę - ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w Stolicy Apostolskiej
Odpusty
Wolne Media Katolickie WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ZATWIERDZONY DEKRETEM PAPIEŻA PAWŁA VI ( 1968-06-29 )
Zyskiwanie odpustów - Ks. dr Piotr Gajda
Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego - Penitencjara Apostolska (12 stycznia 2002r)
DEKRET o odpustach dla uczczenia Bożego Miłosierdzia - Penitencjara Apostolska (29 czerwca 2002r)
Inne zagadnienia
Inne zagadnienia Episkopat: Polska pilnie potrzebuje w polityce ludzi prawych, koment.W.Cejrowski 26/08/2009
Życie po śmierci, nieśmiertelność duszy - Ks.dr M. Kaszowski
Kazania, homilie MP3 - o.Augustyn Pelanowski paulin
Negacja Boga negacją Prawdy - ks. dr. Piotr Prieto
Co to jest Celibat ? - Ks. Adam
BIBLIOTEKA WYBRANYCH TEKSTÓW - KS. PROF. DR. HAB. JERZY BAJDA
Ideologia zniszczenia Kościoła - ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Ludzie często krytykują Kościół i duchowieństwo po to, żeby usprawiedliwić swoje grzechy - Ks. prof. Czesław S. Bartnik
Pożytki płynące ze Mszy Świętej - o.Paul O'Sullivan
Osiem błogosławieństw - Ks. Zygmunt Podlejski
Wielcy Polscy Kapłani
Zasłużeni Polscy Kapłani S.B.Kardynał Stefan WyszyńskiABC Społecznej Krucjaty Miłości
S.B.Ks.Jerzy Popiełuszko - męczennikKazania - teksty i audio
Ks.Stanisław Suchowolec - męczennik
S.B.ks.Franciszek Blachnicki
Ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski - świadek Katynia
Ks.Sylwester Zych - męczennik
Ks.Roman Kotlarz - męczennik
Ks.Stefan Niedzielak - męczennik(2)
Księża niezłomni(2)
Lista kapłanów zamordowanych w Polsce
Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989
O.Tadeusz Rydzyk CSsR - założyciel i dyrektor Radia Maryja - rozmowa (2008r)
Refleksje o Janie Pawle II
Refleksje o Janie Pawle II Jan Paweł II mówi z wiarą o autentycznosci Całunu Turyńskiego (24.05.1998)!
Ostatnie URBI ET ORBI Wielkanoc 2005
Współodkupieńcze cierpienia - J. E. Biskup Hnilica
Świat osłupiał...! - o. prof. Jan Mazur OSPPE
Jan Paweł II o Medziugorju
Medziugorje w spojrzeniu Jana Pawła II - wywiad z ks. biskupem Pavlem Hnilicą
Jan Paweł II i Matka Boża z Civitavecchia
Ef 4:14-15
[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową -ku Chrystusowi.
Kol 2:6-8
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!