Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”- Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

"Dziś Mój Święty Duch dosięga was w waszej ciemności, lecz brak wam zrozumienia Jego Dzieł"

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]
Duch Święty

31.08.86 zeszyt 1

Anioł Stróż Daniel : Wkrótce Duch Święty cię poprowadzi.

5.09.86

JEZUS CHRYSTUS : Wielu zostanie nasyconych.

Vassula Ryden : – Proszę, wyjaśnij mi, co przez to rozumiesz?

JEZUS CHRYSTUS : Gdy zostaniesz napełniona Moim Świętym Duchem, wtedy będziesz umiała prowadzić do Mnie innych i będziecie coraz liczniejsi. To oznacza przyjęcie Mojego Świętego Ducha.

2.11.86

JAHWE : Ja, Bóg, pomogę ci. Czuj się szczęśliwa. Nie czuj się nigdy przygnębiona. Nie pozwolę ci zatonąć! Ja znajduję drogi, aby dawać Moje Orędzia, a więc nie niepokój się, Moja Vassulo, pokieruję twoimi krokami. Ja, Bóg, jestem w tobie. Nigdy nie czuj się opuszczona. Ja żyję w tobie. Umiłowana, napełnię cię Moim Świętym Duchem. Ciesz się! Ja, Jahwe, dałem ci znak, abyś poszła za Mną. Ze Mną odczujesz Mój Pokój. Napełni cię radość. Niech wszyscy rozweselą się i zrozumieją, że Ja, Bóg, jestem Bogiem Żyjącym. Udzielę ci Mojego wsparcia. Pozostań w Moim Świetle i pamiętaj: nie zniechęcaj się, bowiem Ja jestem z tobą. Idź w pokoju.

1.01.87

Mój Duch na nowo was zgromadzi.

10.01.87

Pragnę, abyś stała się doskonała w Moim Duchu.

31.01.87

JEZUS CHRYSTUS : Kocham was wszystkich, dlatego mówię ci: wzrastaj w Moim Duchu, wzrastaj, jak cedry, które szeroko rozciągają swoje gałęzie.

4.12.86

To Ja, Jezus. Moja córko, przypomnij sobie, ty jesteś duchem i Ja Nim jestem: Duchem i Świętym. Żyję w tobie, a ty we Mnie. Pozostań we Mnie. Ja, Jezus, przebywam zawsze z tobą, zrozum to. Trwaj w Moim Świetle, ponieważ Ja jestem Światłością i przeze Mnie otrzymujesz poznanie, postępujesz naprzód.

15.12.86

Napełniona Moim Duchem wzbudzisz wielu uczniów. Idź w pokoju.

16.12.86

Posłuchaj Mojego Głosu, Ja jestem Jezusem Chrystusem i twoim Nauczycielem. Nauczyłem cię współpracować z Duchem Świętym, nauczyłem cię kochać Mnie, wylałem na ciebie Moje Dzieła, abyś mogła Mnie zrozumieć.

16.02.87

JAHWE : Ja, który napełniłem cię Swoim Duchem, bardzo tego pragnąłem, bowiem, Vassulo, jestem twoim Bogiem Jahwe, który cię podniósł. Upewniłem się, aby więzy, jakie łączą cię ze Mną, trwały na Wieczność.

2.03.87

JEZUS CHRYSTUS : Duch Święty pochodzi ode Mnie, czy teraz rozumiesz? Wszystko w Jednym. Ponieważ Najświętsza Trójca jest Jednym,

26.03.87

Muszę was wszystkich ostrzec: nie dlatego, że to nie zostało powiedziane wcześniej, ale dlatego, że jeśli ktokolwiek zbluźni przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie dostąpi przebaczenia.[1] Takie jest Moje Prawo.

[1] Mr 3,29

27.03.87

Dałem wam tyle orędzi i znaków, które lekceważycie. Czy zapomnieliście Moje Słowa? Niech was nie zaskakują słabe narzędzia, jakimi się posługuję, aby poznano Moje Słowa. Mógłbym wziąć jakikolwiek kamień i zmienić go w jednego z Moich oddanych sług! Niektórzy z was będą szukać dowodów na to, że Ja, Jezus, daję to orędzie. Czyż nie powiedziałem, że wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało i że wasi synowie i wasze córki prorokować będą, że Ja dokonam znaków na Niebie i na ziemi? Moje Drogi nie są drogami waszymi, a Moje Znaki nie są waszymi znakami.

4.04.87

Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy trzej są Jednym.

5.08.87

Vassula, czy nie powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od Ducha? Filozofii nie da się porównywać z duchowością. Nigdy! Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których wszyscy ci którzy są u władzy i uważają się za mądrych będą kpić sobie z ciebie, pogardzać tobą, zniechęcać cię, badać.

20.08.87

Abel pochodzi ode Mnie, jest Moim Potomstwem.

Vassula Ryden : – Czy to znaczy, że on jest z Ducha i kocha Ciebie?

JEZUS CHRYSTUS : Tak, dokładnie to: również z powodu tej różnicy został znienawidzony przez Kaina. Powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od Ducha.

(…) Uświęciłem cię Moją Ręką, dlatego Mój Duch jest nad tobą. [1] Oblubienico, umiłowana Mojej Duszy, dałem ci darmo, dawaj i ty darmo. Pójdź, zatop się we Mnie i stań się jedno ze Mną! Kocham cię, Moja Vassulo.

[1] Iz 61,1

(…) Ja odnowię Moje Stworzenie.

25.08.87

Wielu z was ma tendencję do zapominania, że Ja jestem Duchem i że wy też jesteście duchami.

1.09.87

Jestem Bogiem Miłości, jestem Duchem Najwznioślejszej Miłości.

(…) Przyszedłem przypomnieć im, że Ja jestem Duchem Miłości i że oni też są duchami.

7.09.87

Pokój niech będzie z tobą, córko. Przypomnij sobie te Słowa, które powiem ci raz jeszcze, przypomnij sobie te Słowa szczególnie teraz: “Ja, Pan, stoję u twoich drzwi i kołaczę: jeśli ktoś z was usłyszy Moje wołanie i otworzy swoje drzwi, wejdę i będę z nim wieczerzał. Podzielę Mój Tron z tymi, którzy okażą się zwycięscy, jak Ja Sam byłem zwycięski i zająłem Moje miejsce z Moim Ojcem na Jego Tronie.

Niech ten, kto ma uszy słucha tego, co Duch mówi do Kościołów”.[1]

Córko, powiedz im, powiedz im, przypomnij im Moje Słowa, bo oni je zapomnieli.

[1] Ap 1,11 - 3,22

12.09.87

Wierność zawsze znajduje sposób, aby być ze Mną. Kochaj Mnie i bądź wierna. Dziecko, Moje Dzieła są zakryte przed oczami mądrych. Daję Moją ukrytą Mądrość dzieciom pokornym i prostym. Córko, Ja jestem Duchem i zbliżyłem się do ciebie pouczając cię: Duch ducha. Moje Pouczenia zostały ci dane w duchu, a nie w taki sposób, jak naucza się filozofii. Vassulo, zdaj sobie sprawę z tego, co wkrótce nadejdzie, bowiem żadna osoba nie-duchowa nie zaakceptuje tych Dzieł jako pochodzących od Ducha Bożego, lecz przeciwstawi się im, bowiem One są poza jej zrozumieniem. To może być zrozumiane jedynie środkami Ducha. Ja, Pan, wiem, co myślą mądrzy, i zaprawdę mówię ci: oni Mnie nie przekonują.

22.09.87

Kiedy widzę, jak usiłujesz uświadomić sobie Moją Obecność, otacza Mnie to chwałą. Módlmy się, córko, zacznij tak:

O, Ukochany Stworzycielu, Duchu Święty,

Błogosławię Cię za Dzieła, które zlałeś na mnie.

Błogosławię Cię za Światłość, którą zesłałeś na mnie.

Chwała Bogu Wszechmogącemu. Amen.

23.09.87

Córko, powiedz im, że nie jest trudno wierzyć w Moje Dzieła nadprzyrodzone. Czyż nie jestem Bogiem i Duchem? Bądźcie jak dzieci i wierzcie.

13.10.87

Moje stworzenie musi się zmienić, córko. Moje stworzenie musi się nauczyć i uwierzyć w Moje Duchowe Dzieła. Moje stworzenie będzie musiało uznać Mnie za Wszechmogącego. Moje dusze kapłańskie muszą zrozumieć, jak się mylą odrzucając Moje obecne Dzieła.

26.10.87

O, stworzenie, czy nie wzbudziłem świętych i proroków, aby was ostrzec o końcu Czasów? Czyż nie przepowiedziałem wam, że wyślę anioła z Mojego Niebieskiego Dworu ogłaszającego, że Mój tajemny zamiar ma się wypełnić? Niezmienność Moich Słów zostanie potwierdzona. Czyż nie przepowiedziałem, że misją Mojego posłańca będzie oznajmienie wam Mojego Objawienia? Moim świadectwem jest Duch proroctwa.[1]

(…) Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia Moim Kościołom. Stworzenie, nie pozostawajcie bierni, przekazujcie Moje ostrzeżenie. Stoję u drzwi i kołaczę. Do tego, kto usłyszy Mój Głos i otworzy, Ja, Pan, wejdę i będę z nim wieczerzał.

[1] Ap 19,10

27.10.87

Posłuchaj Mnie, posłuchaj, co Duch mówi do Kościołów.[1]

[1] Ap 1,11 - 3,22

25.11.87

Vassula Ryden : Proszę Cię, Ojcze, który jesteś Nieskończoną Dobrocią, oświeć ich i niech Twój Święty Duch zstąpi na nich. Mów przez nich, działaj przez nich i wylewaj na nich Twoje Nieskończone Bogactwa, potrzebną im siłę, odwagę, rozeznanie, mądrość.

Karm ich, aby mogli uwielbiać Twoje Imię, Panie. O to wszystko Cię proszę. Jeśli taka jest Twoja Wola, napełnij ich, aby mogli Cię uwielbić. Nie nasza, lecz Twoja Wola niech się stanie. Amen.

JEZUS CHRYSTUS : Umiłowana, posłuchaj Mnie, pomogę im.

10.01.88

Vassula Ryden : – Mój Boże, dobrze jest słyszeć czasem o duszach otrzymujących jak ja Twoje Dzieła, ale w inny sposób. Słyszałam już o dwóch osobach, które otrzymują od Ducha Świętego, prawie te same orędzia co ja, ale w ekstazie, tak jak św. Jan Apostoł!

JEZUS CHRYSTUS : Daję Moje Słowo darmo i będę to zawsze czynił. Zrób Mi radość, umiłowana, i módl się ze Mną. Moja Dusza cię wyróżniła.

18.01.88

Sanktuarium w Fatimie gorzko płacze z powodu zlekceważenia i odrzucenia Garabandal. Moja Dusza znowu pogrąża się w głębokim smutku: tym samym, jaki przeżywałem w Fatimie. Dlaczego wątpią, skoro mówią, że Mój Duch jest w nich, a oni są we Mnie? Moje Orędzie w Fatimie zostało zignorowane, nie przyjęli go na czas. Kocham was wszystkich.

10.02.88

Pismo mówi: «Matka mojego Pana». Elżbieta wypowiedziała te słowa, napełniona Duchem Świętym. Napisz: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

 

19.02.88

 

Nie śpijcie, bo czas się zbliża. Wzrastajcie w Moim Duchu. Zbliżajcie się do Mnie z ufnością i otwórzcie wasze serca, by Mnie przyjąć.

16.03.88

Córko, Ja jestem Bogiem i Władcą, Stworzycielem Wszystkiego, Duchem Najwyższej Miłości, Miłości Niezgłębionej.

26.03.88

Miłość do Mnie uwielbia Mnie, a ciebie oczyszcza. Idź Moimi Śladami, One poprowadzą cię tam, gdzie Ja chcę, abyś była.

Módlmy się:

Duchu Święty, zstąp na nas, aby nas odnowić.

Napełnij nasze dusze Twoją Miłością.

Spocznij w naszych znękanych duszach i daj nam Pokój.

Okryj nas Twymi Skrzydłami i ochroń nas przed wszelkim złem. Uczyń nas pokornymi, prowadź nas w Twojej Światłości,

byśmy mogli dostrzec Twoje Pragnienia i wypełnić je. Amen.

29.03.88

Kwiecie, dam ci pewność, że Ja jestem Prawdą i że Moje Słowo jest Prawdą, lecz wielu spośród Moich zapomniało o Moich Słowach. Z zatwardziałym sercem szukają w ciemnościach. Jest napisane, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i że Moje dzieci będą znowu prorokować. Dam sny i wizje wielu spośród nich, udzielę ich nawet najmniejszym. Dam wam nadzieję i dodam wam odwagi, ukazując cuda na Niebie i na ziemi. To są Moje dzisiejsze Znaki! Powiedziałem, że z ust małych dzieci usłyszycie Prawdę! Tym więc, którzy potępiają Moje dzisiejsze Boskie Dzieła, mówię: Wasze odstępstwo was potępia!! Wy wszyscy, którzy nie wierzycie i którzy uczyniliście pustynię z Mojego Ogrodu, przyjdźcie do Mnie i nawróćcie się!

8.04.88

Vassula Ryden : Szukałam, gdzie w Piśmie Świętym są zapisane Słowa wypowiedziane przez Jezusa na początku Jego Orędzia z 29.03.88: «Moje dzieci będą znowu prorokować.» Znalazłam je w Dziejach Apostolskich (2,17-21). Wiedziałam jednak, że znajdują się jeszcze gdzie indziej w Biblii, bo raz Jezus pokazał mi to miejsce. Poprosiłam Jezusa, aby ponownie mi je pokazał. Szukałam przez chwilę, nie znajdując. Zdałam sobie sprawę z tego, że szukałam igły w stogu siana. Pomyślałam, że Jezus być może mnie nie usłyszał, powiedziałam więc głośniej: “O Jezu, być może nie usłyszałeś i powinnam mówić głośno!” Zanim skończyłam zdanie, spostrzegłam, że znajduję się na właściwej stronie. Miałam ją przed sobą: Jl 3,1-2. – Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : – Jestem. Dlaczego zwątpiłaś? Ach!... Wszystko, o co cię proszę, to miłość. Kochaj Mnie, a Moje pragnienie zostanie zaspokojone! Kochaj Mnie, a ulżysz Moim Ranom! Kochaj Mnie, a Mój Duch rozraduje się w tobie! Kochaj Mnie, a zwyciężysz Moich wrogów! Mój Duch jest nad tobą,[1] Moje dziecko.

[1] Iz 61,1

18.04.88

Módl się o to, co z natchnienia Mojego Świętego Ducha rozpoczął Mój umiłowany Jan.[1] Mój Kościół będzie tylko jeden. Odnowiony przeze Mnie, przyciągnie w Moje Ramiona wiele dusz.

[1] Papież Jan XXIII który zwołał Sobór Watykański II

1.05.88

Mój Święty Duch obudził cię. Córko, wszystko, co rozpoznałaś, jest prawdziwe.

Vassula Ryden : Kiedy Jezus mówił: «Mój Święty Duch obudził cię», widziałam gołębicę, która uderzała skrzydłami w kilka trupów, wśród których leżałam i ja. Potem spłynął na mnie promień Światła z Nieba i podniósł.

3.06.88

JEZUS CHRYSTUS : Kocham cię w twej słabości. Jesteś krucha. Pozwól Mojemu Duchowi prowadzić cię. Zatop się we Mnie, w Mojej Sile. Zanurz się we Mnie i Mnie pozwól wszystko uczynić, aby widziano, że całą tę pracę Ja wykonuję. Ty jesteś niczym. Pozostań niczym i zrób miejsce Mojemu Duchowi, aby w tobie wzrastał. Tak, pozwól Mi oddychać w twej nicości, pozwól Mi znajdować w tobie Moją rozkosz. Pozwól Mi posługiwać się tobą w taki sposób dla zbawienia i zjednoczenia was wszystkich.

(…) Posłuchajcie, co Duch mówi do kościołów.[1]

[1] Ap 1,11 - 3,22

4.06.88

Duch wzywa i mówi do kościołów: Zwalczajcie kłamstwo, naprawiajcie błędy, wzywajcie do posłuszeństwa, wszystko jednak niech dokonuje się z cierpliwością i w trosce o pouczenie... Nadeszła bowiem chwila, kiedy ludzie nie znoszą już zdrowej nauki, ale według własnych pożądań mnożą sobie nauczycieli, bo ich uszy świerzbią. Odwracają się od słuchania Prawdy i zwracają się ku zmyślonym opowiadaniom.

9.06.88

Mój Duch aby zmieszać mądrych będzie zawsze wybierał tych, których wy nazywacie «niczym» i «niegodnymi».

21.06.88

O, posłuchajcie, co Duch mówi do Kościoła!

11.07.88

Bądź zupełną nicością, aby dzięki temu pozwolić Memu Duchowi oddychać w tobie. Uniżaj się całkowicie, abym jedynie Ja stał się widoczny. Duszo, bądź Mi miła przez częste ofiarowywanie swej woli, oddawanie Mi siebie; zdajesz się wtedy na Miłość.

27.07.88

Pozwól Memu Duchowi oddychać w twojej nicości. Spraw Mi przez to radość. Wszystko, co ci dałem, należy do Mnie. Oderwij się zupełnie od tego świata, abyś Mnie odczuwała i należała w ten sposób całkowicie do Mnie.

29.07.88

(...) Umiłowani, rozkwitnijcie miłością, odczuwajcie Moją Obecność wśród was. Odczujcie głęboką Miłość, którą do was żywię. Wierzcie w tę Miłość. Ja jestem Źródłem Miłości. Mój Duch jest nad wami.[1] Przyjdźcie...

[1] Iz 61,1

6.08.88

MARYJA NASZA NAJŚWIĘTSZA MATKA : Kościół potrzebuje ożywienia i czas Jego oczyszczenia wkrótce się skończy. Zstąpi na was Duch Święty, aby dać wam nadzieję, miłość i wiarę, odnowić waszą wiarę i nakarmić wasze dusze. To będzie znane jako Wielki Powrót, jako Wytryśnięcie Żywego Źródła, jako Rozkwit Kwiatów. Oczyszczenie Kościoła przygotuje was wszystkich na spotkanie Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Ono przygotuje was do stanięcia w obliczu waszego Boga. Pojmijcie głęboką Miłość, jaką mam do was.

16.08.88

JEZUS CHRYSTUS : Ach, umiłowane dzieci, przygotowuję wam Nowe Niebiosa i Ziemię Nową, abyście na niej żyli, Ziemię wypełnioną owocami pochodzącymi z Drzewa Życia. Te owoce będą nazywać się: Pokój, Świętość i Miłość, bowiem ich Korzeniem jest Miłość. Potem staniecie przede Mną, waszym Bogiem, napełnieni Moim Świętym Duchem, jak w czasie pierwszego Zesłania Ducha Świętego. Mój Duch napełni was Miłością... Ja upiększę Mój Ogród, nawodnię Moje kwietniki, Moja Rosa Prawości zstąpi na was, umiłowani, i Moja Światłość wzmocni wasze łodygi sprawiając, że zabłyśnie nauka.

(…) Jestem Świętym Świętych. Jestem Duchem Miłości, przychodź więc do Mnie.

17.08.88

Najdroższe dusze, zbliża się czas waszego oczyszczenia. To, co zrobię, zostanie dokonane z Miłości. Wasze oczyszczenie nadejdzie, by ocalić was od bram piekielnych. Zstąpię na was jak błyskawica i odnowię was Moim Ogniem. Mój Duch Miłości wybawi was, przyciągając do Miłości, i pochłonie was w żywym płomieniu miłości. Wyleję z nieba Mojego Ducha i oczyszczę wasze splamione dusze, czyniąc z nich dusze święte i nieskalane, oczyszczając je, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Kiedy zstąpi Mój Duch Miłości, rozpoznacie Czas Zbawienia. Gdyby się to nie stało, nie ujrzelibyście Nowych Niebios i Nowej Ziemi, które wam przepowiedziałem. Moje dziecko, dzięki Mojemu Ogniowi, Miłości i Miłosierdziu, dzięki Mojej Sprawiedliwości Moje ziarna wykiełkują i otworzą się, jak nowe lilie zwrócone do słońca, szukając Mojej Światłości i Rosy. Wyleję z Moich Niebios Moje Światło, by was upiększyć, i Moją Rosę, by was nakarmić, abyście poznali nową erę Miłości. Wymiotę Moją Mocą wszelką nieprawość, zdeprawowanie i niegodziwość. Zstąpię na was jak gwałtowny potok oczyszczających wód, usuwając wszelkie zło. Pozostawię was stojących prosto jak kolumny z czystego złota. Moimi Potokami Płomiennej Miłości wypłuczę wszystko, co jest przewrotne i kłamliwe, całkiem tak, jak kilka kropel deszczu rozpuszcza glinę. W ten właśnie sposób Mój Duch Wzniosłej Miłości obmyje was z grzechów, które splamiły wasze dusze. Ja, wasz Zbawiciel, odnowię was, stworzenia, i ofiaruję wam Mój Dar. Mój Dar zstąpi z Nieba, Nowe, Promieniejące Jeruzalem, Kościół Odnowiony, Czysty i Święty, bo Ja, który byłem, który jestem i który przychodzę, będę żył w Jego wnętrzu i w samej Jego Duszy. Odczujecie Go, jak pulsuje i żyje, bowiem będzie w Nim biło Moje Najświętsze Serce.

20.08.88

Przeczytaj drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Mój Duch udzielany jest z Wysokości wielu osobom, lecz jak zawsze niektórzy, niezdolni do wyjaśnienia Jego Tajemnic, wyśmieją się z tego.

Powiedziałem wiele razy, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. Wtedy wasi synowie i córki prorokować będą, młodzi będą mieli wizje, a starcy śnić będą. Nawet na najmniejszych spośród was wyleję Mojego Ducha. Sprawię, że wysoko na niebie pojawią się cuda i znaki tu na ziemi. Stworzenie! Czy rzeczywiście zrozumieliście to proroctwo?

Proszę z powagą Moich nauczycieli, którzy nie wierzą w Dzieła Mądrości: niech szukają ukrytego znaczenia przysłów i mądrości wszystkich Przodków; niech proszą o napełnienie Duchem Rozumu, który doprowadzi ich do zrozumienia Wielkości Mego Imienia.

5.09.88

Uważają, że wierzą we Mnie, lecz odrzucają to, co pochodzi od Ducha. W ten sposób odrzucają Mnie na nowo. Ty przychodzisz ode Mnie, z Moim Orędziem, lecz żądają dowodów, mocnych dowodów, jak uczeni w Piśmie i faryzeusze.

(…) Ostrzegam tych, którzy wyśmiewają się z Ducha. Jeszcze raz mówię im: przez to świadczycie przeciw sobie, nikt z was się nie zmienił. Wasze dzieła pozostają takie same, wasz sposób myślenia świadczy przeciwko wam. Przewodnicy! Wy, którzy głosicie duchowe przesłania, a jednak ignorujecie to, co pochodzi od Ducha!

6.09.88

Wiem też, że mam w Rękach jedynie dziecko, nicość, w której jednak w przestrzeni pozostawionej Mi przez ciebie Mój Duch może swobodnie oddychać. Pozwól, aby Mój Duch ukształtował cię i uformował. Wszystko, czego się uczysz, pochodzi od Mądrości. To Ja jestem Mądrością.

14.09.88

 

Przewodnicy którzy znacie Moje Słowo i dla Mnie posługujecie, którzy rozpoznajecie Koniec Czasów i uznajecie, że On jest w zasięgu ręki, lecz z czystego lenistwa przedkładacie cześć pochodzącą od ludzi nad cześć pochodzącą ode Mnie, waszego Boga, którzy trzymacie się z dala od wylewanych na was Łask usiłujcie zrozumieć i spójrzcie jeszcze raz na tajemnice ukryte w Moich Przysłowiach. Proszę was z powagą, abyście błagali Świętego Ducha Rozeznania o zstąpienie na was i udzielenie wam głębszego spojrzenia na Wiedzę.

15.09.88

Niestety! Pozostaje jedynie mała reszta spośród was, która przyjmuje Mojego Ducha. Czy oni zrozumieli, jak bardzo Mnie zawiedli swym duchem sprzeciwu? Zawodząc Mnie, stracili możność dostrzeżenia Prawdy. Czyż glina powie temu, kto ją modeluje: «Cóż robisz?» Przyjmujcie z pokorą to, co otrzymujecie od Ducha, uznając Moje Dzieła i Jego Tajemnice. Ja zapragnąłem pomnożyć Moje Znaki za waszych dni, przyjmujcie więc z radością to, co otrzymujecie od Ducha. Cieszcie się i przyjmujcie Mnie, bądźcie szczęśliwi zamiast odwracać się do Mnie plecami. Spójrzcie na Mnie i rozpoznajcie Mnie! Nie gaście Mojego Ducha! [1]

[1] 1 Tes 5,19

25.09.88

Człowiek pozbawiony ducha, nie jest zdolny pojąć Ducha przy pomocy rozumu ani nie potrafi wniknąć w Mądrość, by zrozumieć Ducha. Musi otworzyć serce i pozwolić Duchowi wejść w nie i spotkać jego ducha. Mój Duch będzie więc karmił jego ducha, a Mądrość oświeci go, by zobaczył, kim jest Duch, jak działa Duch i co Duch odczuwa. Ja jestem Bogiem. Jestem Źródłem Miłości, które stworzyło was wszystkich dzięki Nadobfitej Miłości, abyście Mnie kochali.

27.09.88

Kainowie żyjący w Moim Ciele ciernie Mojej Głowy, pełni próżności będą próbować zabić Moich Ablów, tych Ablów, którzy rozumieją Mojego Ducha i kochają Mnie szczerze. Zaprawdę jednak powiadam ci: ich próżność zamieni się w żałobę i Mój Ogień spali te niewierne sługi. Cóż bowiem mają Mi obecnie do zaofiarowania? Depczą Mego Ducha, kierowani własnymi pragnieniami i obłudą. Niewierność ich zgubiła i nie potrafią już widzieć jasno. Vassulo, napisz swe pytanie, bo wielu z was je stawia.

Vassula Ryden : – Panie, czy nie ma już dobrych sług? Sług szczerych, którzy naprawdę Cię kochają?

JEZUS CHRYSTUS : Pozostaje bardzo mało tych, którzy kochają Mnie naprawdę, i zaledwie garstka rozumiejących Mojego Ducha. Te dusze przynoszą ulgę Moim Ranom i Memu Najświętszemu Sercu będącemu ich Mieszkaniem.

(…) Umiłowane stworzenia, przeżywacie koniec Czasów. Ostrzegłem was, że w tych czasach będą ludzie, którzy wyśmieją się z religii, gasząc Ducha proroctwa, wyśmiewając mających wizje, aby z powodu niegodziwości móc iść za własnymi zwodniczymi doktrynami.

 

(…) Ja, Pan, ostrzegam was, abyście nie gasili Mojego Ducha Prawdy, który mówi poprzez to słabe narzędzie.

 

(…) Ja i Mój Dom dusimy się z powodu ich wiarołomstwa. Nie mam czym oddychać. Zamknęli wszystkie okna Mojego Domu i Moja Światłość nie może do Niego wniknąć ani Mój Duch nie może powiać w Jego wnętrzu, by oczyścić powietrze. Te dusze są jak sól, która utraciła smak, jak zabrudzone okno. Przeszkadzają Mojej Światłości w nie wejść, przeszkadzają Mojej Świętości je oczyścić.

5.10.88

Dziś Mój Święty Duch dosięga was w waszej ciemności, lecz brak wam zrozumienia Jego Dzieł, z powodu nieposłuszeństwa i upodobania do grzechu, który się w was nagromadził. Pustynia waszej epoki przewyższyła wszelkie inne pustkowie. Dlaczego są zaskoczeni, nawet znudzeni i zaniepokojeni z powodu Mojego Ducha zstępującego, aby was oświecić?

 

(…) Proszę was z powagą, abyście modlili się też o oświecenie was wszystkich przez Mojego Świętego Ducha Zrozumienia. Jak długo jeszcze nie będą rozumieli Pism? Jak długo jeszcze będą wykazywać brak zainteresowania Moimi Tajemnicami? Znajdźcie Moje Owoce w Przysłowiach. Rozeznawajcie, a jeśli macie trudność z rozeznaniem, proście Mego Świętego Ducha Rozeznania, aby na was zstąpił. Wiele z Moich Tajemnic pozostaje jeszcze ukrytych, a można je odkryć w Moich Księgach Mądrości.

 

(…) Kto Mnie szuka, znajdzie Mnie. Pozwólcie Memu Duchowi wzrastać w was. Weźcie Mnie za Rękę, dzieci, i bądźcie gotowe podążać za Mną. Ja, Jezus, daję wam Mój Pokój, ten Pokój, którego świat nie posiada. Nigdy was nie opuściłem.

11.10.88

Dziś, Moje dziecko, mam w Moim Kościele, sługi utrzymujące, że we Mnie wierzą, lecz odrzucające wszystkie Boskie Dzieła, które wam ofiarowuję w tych dniach i które pochodzą od Ducha Świętego. Potępia ich własna jałowość i w Dniu Sądu osądzę ich surowo! Ci ludzie powinni powrócić do Pism i czytać, jak działa Mój Duch i jak Ja błogosławię dary, których udzielam wybranym przeze Mnie. One wszystkie pochodzą ode Mnie. Moje dziecko, ty i Ja, Ja i ty, przemierzamy tę pustynię, tę śmiertelną pustynię utworzoną przez racjonalizm, brak wiary, brak miłości, zamieszanie, upodobanie w samym sobie, próżność, niechęć do wszystkiego, co pochodzi od Ducha Świętego. Ich opór wobec słuchania potępia ich. Kto odrzuca Dzieła Mojego Ducha Świętego, ten Mnie odrzuca, bo Duch Święty i Ja jesteśmy Jednym i Tym Samym!... Ci ludzie popierają tę pustynię i upewniają się, że nic na niej nie wyrośnie. Kiedy widzą kwiat, wtedy albo depczą go i rozgniatają, albo specjalnie go omijają i nigdy nie podlewają, by zwiędnął, i w ten sposób pozbywają się go... Mój Kielich Sprawiedliwości przelewa się i oni zaczynają już odczuwać na sobie pierwsze krople Mojej Sprawiedliwości. Wszystko, o co ich proszę szczególnie zaś te osoby, które Mi służą, a zupełnie odrzucają Dzieła Ducha Świętego to modlitwa, modlitwa, modlitwa, aby doznać Mojego Oświecenia i umocnienia wiary. Pójdź, Moje dziecko, ciesz się zawsze, przypominając sobie o Mojej Świętej Obecności.

13.10.88

Jestem Duchem Miłości. Pozwól twej duszy otworzyć się na Mnie, aby Moja Miłość odbiła się w tobie. Bądź jak zwierciadło przede Mną, pragnę odbijać w tobie Moją Miłość.

2.11.88

Ludzie mają skłonność do łatwego zapominania, że Mój Kościół zawsze będzie kierowany z wysokości, a nie z niskości. Zapominają, że wszelka moc dawana jest z wysoka. Mówię wam więc, że nie przetrwa żadna ziemska władza ani żadne królestwo tego świata, które przeniknęły do Mego Kościoła. Rozbiję je i zetrę na proch. Wiedzieliście o tym już wcześniej, a jednak nie posłuchaliście Mnie ani nie byliście Mi posłuszni. Odsunęliście Mnie. Ja jednak otworzę wszystkie drzwi i nawet okna, by Mój Duch mógł swobodnie oddychać w Mojej Posiadłości. Nikt nie będzie miał mocy zatarasowania otwartych przeze Mnie dróg. Przypomnę im jeszcze raz, że jestem Alfą i Omegą. Ja, Święty Świętych, Najświętsza Trójca-cała-w-Jednym, Władza, będę wkrótce z wami.

15.11.88

Ach, Vassulo... Dzięki litości i wielkiemu Miłosierdziu przyszedłem was ostrzec i wyzwolić od Śmierci. Zaprowadziłem cię do Moich, lecz stłumili Mój Głos bojąc się, że ukażą się w Świetle i że ujawni się ich wina. Ponieważ tłumią Mój Głos i nie przyjmują Mego Ducha Prawdy, sprawię, że ich grzechy zostaną ukazane przez obcych. Sprawię, że Mój Głos zabrzmi jak trąba na dachach waszych domów...

21.11.88

Przypomnę wam wszystkim, że jestem Święty, abyście i wy żyli w świętości. Jestem Miłością i z powodu Mojej Nieskończonej Miłości daję wam ostrzeżenia i znaki w różnych miejscach na całym globie. Czy nie powiedziałem, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem?

17.12.88

JEZUS CHRYSTUS : Pamiętaj o powiedzeniu Moim małym kwiatom, że to Ja, Pan, daję im Mój Pokój i że te Słowa pochodzą z Moich Ust. Potem wszyscy wezwiecie Ducha Świętego.

20.12.88

Vassula Ryden : – Panie, jest kilku duchownych, którzy odmawiają słuchania i uwierzenia, że Ty możesz objawiać się w ten sposób, przeze mnie. Mówią, że Ty, Jezus, przyniosłeś nam wszystkim Prawdę i nie potrzebują już nic innego, jak tylko Pismo Święte. Inaczej mówiąc, według nich, wszystkie te Dzieła są fałszywe.

JEZUS CHRYSTUS : Powiedziałem wam wszystkim, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, wszystkiego was nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Nie daję wam żadnej nowej nauki, lecz jedynie przypominam wam Prawdę, prowadząc do pełnej Prawdy tych wszystkich, którzy się zagubili. Ja, Pan, zadbam, abyście dzięki tym Przypomnieniom czuwali i Mój Święty Duch, Pocieszyciel, zawsze będzie wśród was jako Przypomnienie Mojego Słowa. Nie dziwcie się więc, kiedy Mój Święty Duch mówi do was. Te przypomnienia są wam dawane z Mojej Łaski, by was nawrócić i przypomnieć Moje Drogi. Chodź, uśmiechaj się do Mnie, kiedy Mnie widzisz, Mój kwiecie.

27.12.88

Vassula Ryden : – Panie, w jaki sposób mogę poznać różnicę między ‘natchnieniem’ a ‘subiektywizmem’? To trudne.

JEZUS CHRYSTUS : Umiłowana, powiem ci: zanim uczynisz zamierzany krok, przyjdź najpierw do Mnie; przyjdź i poradź się Mnie. Módl się do Świętego Ducha Rady i Roztropności. Mam tu na myśli każdy krok. Przed wszystkim, co chcesz przedsięwziąć, przyjdź najpierw do Mnie, Ja cię poprowadzę. Nigdy nie planuj sama, Vassulo. Módl się o rozeznanie, nie śpiesz się. Ustanowiłem Moje Plany na długo przed twoim narodzeniem. Córko, zleciłem ci głoszenie i przekazanie Mego Orędzia światu. Pamiętaj jednak, że nie proszę cię, abyś ich przekonywała. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają. Pamiętaj więc, kwiecie, o wszystkich Moich pouczeniach.

28.12.88

Kwiaty, kiedy jakaś dusza pozwala się napełnić materializmem i przywiązuje się do wszystkiego, co ofiarowuje jej świat, wtedy pozwala się napełnić Ciemnością, nie pozostawiając w ten sposób miejsca dla Świętości, miejsca, by wzrastał w niej Mój Duch, miejsca dla Prawdy ani miejsca dla Mojego Światła. Żyje w ciemnościach.

10.01.89

Niech świat widzi, że jesteście Moi, że jesteście dziećmi Miłości; gdzie bowiem jest Duch Pana, tam jest Świętość i Miłość, Światłość i jasność.

13.01.89

Oświadczam wszystkim pokoleniom, że Moje Dzieła nigdy się nie skończą. Mój Duch jest naprawdę wśród was. Kocham was wszystkich miłością wieczną i z powodu tej miłości Moje Najświętsze Serce nie chce widzieć, jak upadacie. Uznajcie Moje Dzieła! Rozeznawajcie duchy! Pismo mówi: “Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze”.

17.01.89

Jestem. Kwiecie, przypomnę ci, jak rozmyślać i jak Mnie słyszeć. Ja, który jestem Słowem, natchnę cię i będę pouczał z Mądrością. Otwórz, otwórz się i pozwól Mojemu Duchowi cię napełnić. Tak, rozmyślaj, jak bowiem inaczej mogłabyś Mnie dosięgnąć? Wznieś duszę do Mnie, w ciszy, z wiarą. Ofiaruj Mnie, twemu Ojcu, swoją wolę, a Ja, który znam twoje potrzeby, poprowadzę cię i nakarmię.

22.01.89

Módl się, aby Duch Rozeznania i Prawdy zawsze zstępował na ciebie. (…) Jesteś teraz Moją córką, bo ożywia cię Mój Święty Duch.

30.01.89

Jestem, kwiecie, kocham cię. Mój Duch jest nad tobą, odczuj Moją Obecność. Beze Mnie spoczywałabyś jeszcze pomiędzy umarłymi!

(…) O, Kainie! Kainie? Gdzie jest Duch, którym cię obdarzyłem? Czy znowu dążysz do zniszczenia samego siebie?

(…) Uwielbiaj Mnie, przyprowadzając do Mnie dusze dla ich zbawienia. Moje Oczy patrzą szczególnie na młodzież tej mrocznej epoki. Pójdź, módlmy się do Ojca:

O, Ojcze, miej litość nad Swoimi dziećmi, szczególnie nad młodymi. Weź te dusze i umieść je pod Twoimi skrzydłami.

Wyzwól je od szatana, uratuj od Letargu, który je otacza,

napełnij je Twoim Świętym Duchem Prawdy

i wprowadź je na zawsze do Twojego Światła. Amen.

9.02.89

Zstępuję w te ciemności z powodu Mojej Nieskończonej Miłości i Przeobfitego Miłosierdzia. Zstępuję w te ciemności, na tę pustynię i jałowość wylać na was Mego Ducha. Stworzenie! Przychodzę nawodnić tę wyschłą ziemię i sprawić, by popłynęły rzeki po tej spragnionej ziemi.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Bądźcie Jego dziećmi Światłości. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

15.02.89

JEZUS CHRYSTUS : Mój Duch nadal będzie się wylewał na ludzkość i żaden człowiek, jakakolwiek by nie była jego zaciekłość w pragnieniu usunięcia Go, żaden człowiek nie zdoła Go zniszczyć. Biada tym, którzy depczą Mego Ducha! Moje Tchnienie zmiecie niewiernych i obłudników. Gdyby tylko wiedzieli, jak powstrzymuję Moją Sprawiedliwość, aby na nich nie spadła, nigdy nie przestaliby modlić się i pokutować. Gdyby tylko wiedzieli, co Ja im ofiarowuję, i Kim jest Ten, który mówi im: “Zjednoczcie się! Zjednoczcie się! Bądźcie teraz jedno, jak Ja i Ojciec Jedno jesteśmy!”

20.02.89

Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu i Mojej wielkiej litości napełniłem niebo znakami. Wylewam nieustannie Mego Ducha na całą ludzkość. Daję wizje waszym dzieciom, zsyłam na was deszcz Znaków i Łask.

Widzicie? Otworzyłem Moje Niebieskie Zapasy dla tego zgłodniałego pokolenia. Będziecie mogli się najeść w pełni, nakarmicie się do sytości. Pisma właśnie się wypełniają. Daję wam Znaki Końca Czasów, jednak wielu Moich odmawia rozpoznania tych Znaków...

(…) Ja jestem Święty i pragnę, abyście wy, którzy zostaliście ukształtowani na Moje Podobieństwo, żyli w Świętości. Od początku czasów wzbudzałem świętych i proroków, aby przypomnieć wam, że jestem Święty. Wszystkich was przygotowałem na ten Dzień, Dzień Mojego Oczyszczenia, w którym Mój Duch Ognia zostanie zesłany z mocą na was i zmyje wszelkie niegodziwości. Mój Duch Ognia obmyje wszystko, co nie jest święte. Bądźcie przygotowani na ten Dzień i usłyszcie Mój Krzyk, usłyszcie Moją Skargę. Niech człowiek roztropny zrozumie te Słowa: Powróćcie do Mnie, powróćcie, Ja jestem waszym Schronieniem. Rozpoznajcie Znaki. Rozpoznajcie Znaki Końca Czasów!

26.02.89

Vassula Ryden : Wylałeś na mnie Twego Ducha, czy nie wylejesz Go na moich braci? Szukałeś mnie między umarłymi i wskrzesiłeś. Czy nie wskrzesisz reszty umarłych?

JEZUS CHRYSTUS : Moja Vassulo, ożywię umarłych. Jestem już w pobliżu tych zwłok. Zobaczą wokół siebie coś, o czym nigdy się nie mówiło, i zaświadczą o czymś, czego jeszcze nie słyszano. Ci, którzy nigdy nie słyszeli o Moim Pięknie, ujrzą Mnie Światłość, a ci, którzy nigdy nie słyszeli o Mojej Miłości, zrozumieją i zostaną nawróceni. Staną się nowymi naczyniami Mojego Słowa, aby doprowadzić do Mnie młodzież. Tak, to obcy odbudują Mój Kościół. Odbudują dawne ruiny, wzniosą to, co teraz jest zniszczone. Odbudują to, co leży w ruinie, czy nie zauważyłaś?

Vassula Ryden : – Są tak nieliczni wobec rozmiaru ruin Twego Kościoła, Panie.

JEZUS CHRYSTUS : Sprawię, że będzie ich więcej. Poczekaj tylko, a zobaczysz. Miłość powróci jako Miłość. Jestem zawsze z wami.

1.03.89

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

3.03.89

JEZUS CHRYSTUS : Pozwól Memu Duchowi oddychać w tobie swobodnie. Nauczę cię, jak być usłużną; nauczę cię, jak się nie wynosić; nauczę cię, jak pozostać małą. Mój Duch jest nad tobą. Pragnę miłości, miłości dla starcia niesprawiedliwości; miłości dla naprawienia szkód zadanych Mojemu Kościołowi; miłości dla nakarmienia Moich zagłodzonych baranków; miłości dla odkupienia zła; miłości dla ugaszenia Mojego niezaspokojonego pragnienia. (…) Gdzie jest Duch, którego wam dałem? Niech wasze serca zachowują Moje zasady, spuszczajcie przede Mną oczy, uklęknijcie w Mojej Świętej Obecności i odwracajcie się od waszej niegodziwości. Ja, Pan, wywyższę pokornych. Przyjdźcie do Mnie, aby słuchać Mojego Głosu; przyjdźcie i odkryjcie Mądrość w pokorze i szczerości.

8.03.89

Vassula Ryden : – Jak możemy uświadomić każdemu, że jesteśmy na skraju nieszczęścia? Większość nawet tego nie podejrzewa!

JEZUS CHRYSTUS : Ponieważ Mój Duch jest niszczony i tylu Moich tłumi Moje ostrzeżenia gasząc Mojego Ducha, traktując proroctwa z lekceważeniem i prawie z przyjemnością ogłaszając, że objawienia Naszej Obecności są fałszywe nie będę znosił tego dłużej. Moja Sprawiedliwość zwycięży... Dziś jeszcze przychodzę do was jak Bardzo-Miłosierny Przyjaciel, lecz jutro zstąpię na was jako surowy Sędzia. Ci, którzy zabijają Mojego Ducha, ośmieszają Moje błogosławieństwa, są Kainami dzisiejszych czasów. Kocham was wszystkich do szaleństwa. Złagodzę Moją Sprawiedliwość tylko wtedy, jeśli zostaną podjęte ogromne akty wynagrodzenia.

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : (…) Módl się, Moje dziecko, i bądź posłuszna Panu. Uwielbiaj Pana za wylanie Jego Ducha na was wszystkich.


JEZUS CHRYSTUS : (…) Jak Moi mogą odmawiać w spokoju Skład Apostolski i mówić: “Wierzę w Ducha Świętego”, kiedy większość z nich odrzuca Dzieła Mego Ducha, zaprzecza Mu i gasi Go? Zaprawdę powiadam wam, nie znajduję w nich żadnej świętości. Kiedy w tych ciemnościach zauważają z daleka maleńki płomień, rzucają się na niego jak huragan, by go zgasić i nadal czynić w ciemnościach złe dzieła i nie znajdować się w świetle. Nie, Vassulo, wydaje się, że oni nie chcą żyć w Świetle.

22.03.89

Pójdź, umiłowana, pragnę inspirować cię we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Mój Duch jest nad tobą, Vassulo, kochaj Mnie, nauczaj z miłością.

26.03.89

Nauczyłem cię całkowicie Mi zawierzać i pozostawiać miejsce dla Mojego Ducha, aby mógł oddychać w tobie. Widzisz? Nigdy cię nie opuszczę.

27.03.89

Moje Królestwo przyjdzie. Pozwól Mi posługiwać się tobą dla Mojej Chwały. Nigdy cię nie opuszczę, nawet jeśli twój duch wydaje się być daleko ode Mnie, twojego Boga. Zaufaj Mi i licz na Mnie, bardzo drogie dziecko. Pozwól Memu Duchowi w pełni i swobodnie oddychać w tobie. Wynagradzaj Mi teraz, Moje dziecko, posłuszeństwem i szukaniem jedynie Moich spraw. Zawsze idę przed tobą, zatem nie bój się przechodząc przez tę dolinę bez schronienia, bez pastwiska, jałową i suchą.

(…) Moje dziecko, przypomnij im, jak bardzo Mój Duch oburza się na pysznych i że Mądrość została dana prostym i pokornym.

29.03.89

Krwawe Łzy przepełniają Moje Oczy. Dniem i nocą, godzina po godzinie, nieustannie czekam na was. Czy na zawsze odrzuciliście Mojego Ducha?

(…) Mojego Ducha miażdży brak miłości, brak wiary, brak pokoju.

5.04.89

Jak czuły ojciec podniosę was i pouczę o Moich przykazaniach. Ubogacę was Moim Duchem Miłości. Ja, który jestem Nauczycielem Miłości, nauczę was kochać Mnie w pełni i kochać się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. To będzie wasz pierwszy krok ku Mnie.

(…) Mój kwiecie, daję ci Mój Pokój. Mój Duch jest nad tobą.

1.05.89

Mój Duch jest nieustannie wylewany na was hojniej niż kiedykolwiek jednakże tylu z was jeszcze nie zrozumiało... Od czasu stworzenia was Ja, Pan, formowałem proroków, ale Moi powtarzają to, co zawsze robili... nadal prześladują Moich proroków, ścigając ich od miasta do miasta. Święta Krew Abla przelewana jest bez przerwy. Ci ludzie żądają ode Mnie sprawiedliwych praw, tęsknią za Mną, abym był blisko nich, lecz kiedy wysyłam im Mojego Świętego Ducha Łaski, zamykają swe oczy i odmawiają słuchania; pozwalają, by ich serce zamieniało się w granit. Zbierają się, by wygonić daleko Mego Świętego Ducha Łaski, jakby wyganiali zwiastuna nieszczęścia. Moje Najświętsze Serce cierpi... Otwórzcie się! Otwórzcie się! Nie tarasujcie Mojej Drogi! Odsuńcie te bloki skalne, one przeszkadzają dojść do Mnie Mojemu Ludowi, który zagłodziliście. Przyszedłem uleczyć was i pocieszyć. Przyszedłem przynieść wam Pokój i Miłość. Przyszedłem uczynić urodzajną Moją ziemię i uprawiać ją. Moje Imię jest Święte i Moje przykazania oraz prawa są święte. Tak, Ja nawodnię Swoją Miłością tę spragnioną glebę i Ja, Pan, nadal wylewać będę Ducha Mego na Moje dzieci, błogosławiąc je. Czy nie zauważyliście? Nie zauważyliście, że przygotowuję was na otrzymanie Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które od tak dawna wam zapowiedziałem? Czy jeszcze nie zrozumieliście? Czy nie widzieliście, jak działam? Dałem wam wszystkim znak, w każdym zakątku tej ziemi, abyście słuchali Mego Głosu.

(…)  Dopóty nie zamilknę, dopóki nie zostanie uwielbione Moje Ciało i całkowicie odnowiony Mój Kościół. Dowiedzcie się, wy wszyscy, którzy chcecie zgasić Mojego Ducha Łaski i stłumić Mój Głos, że próżne są wasze nieprzychylne wysiłki i wasze złe zamiary.

Będę nadal wyciągał Moją Rękę do każdego, nawet do buntowników, nawet do tych, którzy prowokują Mnie dniem i nocą. Widzicie? Jesteście wszyscy Moim Ludem. Bez względu na waszą rasę lub religię przypomnijcie sobie, że Ja jestem MIŁOŚCIĄ i że Ja wszystkich was stworzyłem. Dziś Mój Plan Zbawienia ogarnia cały świat. Wysłałem i jeszcze wyślę posłańców do wszystkich narodów, aby przyczynić się do waszego postępu w wierze, nawrócić was, ustanowić pokój i miłość, zjednoczyć was. Zatem nie próbujcie zagłuszać Mego Głosu ani Wołania Mojej Matki. Aż do Dnia Mojej Chwały Nasze Głosy nadal będą spadać na was jak młot rozbijający skały.

(…)  Ja, Pan, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pisma właśnie się wypełniają. Zatem dlaczego tylu z was jest zaskoczonych wylaniem Mojego Ducha? Dlaczego dziwicie się, gdy wasi młodzi mają wizje? Przychodzę do was sprawdzić waszą znajomość Mego Słowa; przychodzę z wielką miłością ożywić zwłoki Moich synów i córek. Przychodzę was nawrócić i przypomnieć wam Moje Prawa; przychodzę wezwać grzesznika do wyznania grzechów. Przychodzę wezwać do nawrócenia tych kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy tak okrutnie zranili Moje Najświętsze Serce i zdradzili Mnie: Mnie, ich Przyjaciela i Boga. Nie przychodzę jako Sędzia jeszcze nie. Przychodzę do was jak Żebrak w łachmanach i boso, z wargami wysuszonymi, błagając i jęcząc o odrobinę miłości, o powrót do miłości.

(…)  Szczęśliwi ci, którzy we Mnie pokładają nadzieję i którzy przyjmują Mego Ducha Łaski tak hojnie wylewanego przeze Mnie teraz na całą ludzkość bowiem ujrzą Mnie, waszego Boga. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy mają uszy, aby słuchać i błogosławieni prostego serca, przyjmujący Mojego Ducha Łaski z wiarą dziecka, bowiem w tych małych sercach Moje Słowo zakorzeni się. Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo Niebieskie.

3.06.89

Proszę was wszystkich z powagą, abyście wyznawali winy i pragnęli Mnie. Mój Duch Łaski został wylany na was wszystkich, aby wydobyć was z tego stanu otępienia, który tak mocno na was wszystkich ciąży, i aby przywrócić wam życie, nim wasze ciała rozpadną się. Otwórzcie zatem uszy i słuchajcie Mnie

(…)  Przyjdźcie Mnie uwielbiać, Mnie, waszego Pana, który ze Swego Niebieskiego Tronu pochyla się ku wam, aby was przyciągnąć do Siebie i wskrzesić. Wychwalajcie Mnie wy wszyscy, którzy oczekujecie zstąpienia na was Mojego Ducha Łaski. Idźcie ogłaszać Moją Prawość wszystkim narodom i niech Moje posłanie dotrze do wszystkich zakątków tej ziemi. Niech słuchają Moich Wezwań Miłości. Rozradujcie się i bądźcie teraz szczęśliwi wy wszyscy, którzy Mnie pragniecie, bo Ja was napełnię. Otrzyjcie wasze łzy wy, którzy doznajecie prześladowań we dnie i w nocy, bowiem jestem tutaj, aby was pocieszyć i aby was obronić.

19.06.89

Moi umiłowani, bliski jest Dzień, kiedy każde proroctwo się urzeczywistni, każde objawienie zostanie spełnione wkrótce, za waszego życia. Zatem otwórzcie serca i spróbujcie zrozumieć, dlaczego Mój Duch Łaski tak hojnie jest wylewany na to pokolenie. Bliski jest dzień, w którym wszystkie pokolenia stanowić będą jedno pod jednym Pasterzem, wokół jednego Świętego Tabernakulum, a Ja, Pan, będę dla nich Jedynym. Zatem módlcie się, Moi ukochani, módlcie się o tę Jedność, do której Ja, Pan, w pełni się przygotowuję.

(…)  Przyjdźcie do Mnie... Nie odrzucajcie tego, co Duch wam w tych dniach ofiarowuje. Wytrwajcie w Mojej Miłości i przyjmijcie Moje Miłosierdzie. Przypomnijcie sobie, że wszystko zniknie i nic się nie ostanie, że wszystko się wyczerpie pewnego dnia, ale wasza dusza będzie istnieć na zawsze. Ja, Pan, błogosławię każdego z was i daję wam Mój Pokój, abyście umieli go dawać innym.

29.06.89

Pozostań mała i wzrastaj jedynie w Moim Duchu. Nigdy nie będziesz opuszczona.

4.07.89

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : Pozwólcie Duchowi Miłości rozszerzać Wezwania Łaski. Słuchajcie Ducha Łaski, słuchajcie Ducha, bo Jego Miłosierdzie jest Wielkie. Nie zagłuszajcie tych, którzy otrzymują Orędzia od Najwyższego, jak to czynili wasi przodkowie. Mówili oni widzącym: “Nie miejcie wizji” i prorokom: “Nie prorokujcie, bo to my, my znamy Prawdę”. Podnieście raczej oczy i rozejrzyjcie się wokół siebie. Wszyscy gromadzą się i powracają do Boga. Wasi synowie przychodzą z daleka i wasze córki noszone czule, Pan bowiem ogłosił: “Choć noc panuje w waszej epoce, Moje Światło przeniknie ją i okryje tę ziemię. Wszystkie narody powrócą do Mnie, a Ja zbiorę Moje stado na nowo w jedną Jedyną Owczarnię pod Moim Świętym Imieniem.” O, dzieci Pana, módlcie się i pozwólcie Panu odnowić Swój Lud, przyjmując to, co pochodzi z ust dzieci i pokornych. Nie bójcie się, Zbawienie jest blisko, w zasięgu waszych rąk. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

9.07.89

JEZUS CHRYSTUS : Tak, Mury Mojej Świątyni zostaną odbudowane, warstwa po warstwie, cegła po cegle, wszystko zostanie odbudowane Moją Własną Ręką. Pójdę na każdy róg ulic szukając martwych i wskrzeszę ich, jednego po drugim, aby stali się Moimi nowymi posłańcami. I dzięki Mojemu Duchowi wyślę ich, aby nauczali przed wami. A kiedy ich zapytacie: “Kto daje wam tę władzę?”, odpowiedzą wam, że władza została im dana przez Samą Władzę. A wy, Moi umiłowani, wy, którzy cierpicie na tej pustyni, staniecie się jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego zasoby nigdy się nie wyczerpią. Miłość zamieszka między wami.

17.07.89

Moja Vassulo, teraz jest Czas Miłosierdzia. Czy nie zauważyłaś, jak Mój Duch Łaski został na was wylany? To właśnie teraz powinniście się nawrócić. Teraz macie czas na zmianę swego życia. Módlcie się bez przerwy, módlcie się z miłością. Nie trwajcie w buncie, bo straszna Godzina Sprawiedliwości wkrótce nadejdzie. Bądźcie więc gotowi stanąć przede Mną jako Sędzią. Moje córki i Moi synowie, wyzwoliłem was z łańcuchów, które łączyły was ze śmiercią, i z wielkim Współczuciem poprowadziłem was, wyzwoliłem od zła. Ukazałem wam Moje Serce oraz to, jak zostało przeszyte przez waszych przodków. Złożyłem Siebie w ofierze, aby was wybawić. Wasza epoka prowokuje Mnie nieustannie, a jednak Ja z wielkiej Litości pozwalam Mojemu Duchowi Łaski przypominać wam Moje zasady. Moje Miłosierdzie rozciąga się dziś z jednego krańca ziemi na drugi. Słuchajcie dziś Mego Głosu, przyjmijcie dziś Moje Miłosierdzie. Proszę was uroczyście, abyście modlili się sercem, pościli, okazywali skruchę, abyście kochali się wzajemnie, przemieniali się w żniwo całkowicie nowe, abym mógł ukazać Swą Chwałę poprzez wasze przemienienie.

28.07.89

Pozwól Mojemu Duchowi oddychać w tobie.

(…)  Jestem Najświętszą Trójcą, wszystkim w Jednym, jestem Duchem Łaski. Chociaż wasze pokolenie samo nazywa siebie Bez-Ojca, jestem gotów wam przebaczyć, zapomnieć i przyjąć na nowo tych wszystkich, którzy odeszli. Mój Święty Duch Łaski jest gotów was podnieść i odnowić.

(…)  Pójdź, pragnę przypomnieć im, jak Ja mogę ukazywać się na różne sposoby w pobożnych duszach, ujawniając Moje tajemnice, ujawniając Moją Mądrość. Pragnę, aby nauczyli się rozeznawać to, co pochodzi od Ducha, i to, co pochodzi od ich subiektywności. Od początku nigdy nie przestałem im radzić, aby śledzili Moje Wargi. Brak rozeznania wydaje owoce niedojrzałe, szaleńcze, pełne zarozumiałości. Może jedynie pogorszyć ich serca. Wyrwałem ich z letargu, aby mogli żyć. Czekałem na tę Godzinę z taką niecierpliwością. Oni nauczą się dzięki Mnie. Zrozumcie, jak działa Mój Duch. Kocham was wszystkich i nie chcę widzieć was pogrążonych w szaleństwie. Nie chcę, abyście się zagubili z powodu waszego subiektywizmu. Bądźcie pokorni, pozostańcie mali i pozwólcie Mi karmić was w taki sposób, jaki Ja wybrałem. Nigdy nie przestanę czuwać nad wami. Ja, Pan, daję wam Moje Błogosławieństwa, Moją Miłość i Mój Pokój.

29.07.89

Pozostań mała, aby Mój Duch mógł w tobie wzrastać. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Uwielbiaj Mnie, kochając Mnie.

4.08.89

Vassula Ryden : Po powrocie do Szwajcarii. Gdy przebudziłam się w środku poprzedniej nocy, uświadomiłam sobie, że Duch Święty odmawiał Credo za mnie. Wsłuchiwałam się w Głos, który był w połowie modlitwy i skończył ją. Później jeszcze raz przebudziłam się w nocy i uświadomiłam sobie, że Głos Ducha Świętego odmawiał modlitwę do św. Michała. Obudziłam się w środku modlitwy... dokończyłam ją razem z Duchem Świętym. On modli się we mnie bez przerwy, nawet gdy śpię.

JEZUS CHRYSTUS : (…) Powierzyłem ci coś cennego, strzeż tego z pomocą Ducha Świętego żyjącego w każdym z was.

(…)  Troszcz się o tych, którzy lekceważą Dzieła Ducha, bo na nich wyleję Mój gniew. Oni są przyczyną upadku Moich dzieci.

9.08.89

Czy wasze serca są gotowe przyjąć Mnie dzisiaj? Czy wasze usta są gotowe mówić i rozpoznać Mojego Ducha Łaski, którego wylewam na was w tych dniach? Czy wasze oczy chcą zobaczyć? Czy wasze uszy są przygotowane do rozpoznania Mojego wołania Miłości? Czy wasze serca pragną się otworzyć i rozpoznać dziś Moje Łaski? Czy wasze stopy są gotowe iść i upaść na twarz, w godzinie Adoracji, jak pierwsi pasterze, którzy przyszli Mnie adorować i uwielbiać po Moim Narodzeniu? Czy jesteście gotowi uwielbić Mnie teraz waszym sercem i ukazać Mojej trzodzie waszą miłość i wierność wobec Mnie?

13.08.89

Moje dziecko, Mój Duch jest nad tobą, Moja Ręka na twojej ręce, a Moje Słowo na twoich wargach. Moje Przysłowia są lampą prowadzącą twoje kroki. Jeśli zachowasz na zawsze dla Mnie swoją miłość, jeśli pójdziesz za Moimi pouczeniami, jeśli będziesz posłuszna Moim Przykazaniom, Miłość i Wierność nie sprawią ci zawodu. Ja pozostanę twoją Nadzieją, a ty staniesz się Moją dziedziczką. Zwyciężę wszelkie otaczające cię zło, Moje dziecko. W chwilach przynoszących ci nieszczęście nie pozostanę na uboczu. Moje dziecko, ogłosisz Moją Prawość i Moją Moc ocalającą nawet rozkładające się trupy. Ja jestem Zmartwychwstaniem, każdy naród będzie Mnie wychwalał i uwielbiał. Będę z tobą aż do końca.

Wigilia Wniebowzięcia Matki Bożej, 14.08.89

Święć jutrzejszy dzień i bądź Moim kadzidłem, napełniaj wonnością otoczenie. Mój Duch spoczywa na tobie. Odwagi! Nie opuszczę cię, Moje błogosławieństwa są nad tobą, Moje dziecko.

29.08.89

Dziś zstępuję na was pełen Miłosierdzia odkupić was ze względu na Moją Miłość. Mój Święty Duch Łaski stanie się jak mgła i okryje całą ziemię. Mówię wam bardzo uroczyście, że pomnożę Moje Łaski nad wami. Moje Słowo będzie objawione i usłyszane przez wielu i pomnożę wasze wizje. Tak więc osoby lekceważące Mojego Świętego Ducha Łaski i próbujące Go ugasić będą jedynie wierzgać przeciw ościeniowi. Wszystkie ich wysiłki staną się daremne, bowiem Ja, Pan, pragnę waszego zmartwychwstania i uprawiania tej pustyni, na której żyjecie. Pragnę z mylących was złud uczynić oazy.

Ja, wasz Bóg, stoję przed wami i pytam wszystkich tych, którzy nadal gaszą Mojego Świętego Ducha: “Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? Jak to się dzieje, że postanowiliście, by Moje Znaki i Moje Cuda pozostały nierozpoznane? Dlaczego nie przestajecie tłumić Mojego Głosu i prześladować Moich proroków? Dlaczego boicie się i bardziej niż kiedykolwiek śpieszycie się, aby zgasić dostrzegany przez was maleńki płomyk oświetlający wasze ciemności? Dlaczego śpieszycie się zdeptać i unicestwić każdy kwiat, który wyrasta dzięki Mojej Łasce na waszej pustyni i na waszej jałowości? Jak to się dzieje, że pragniecie, abym Ja, wasz Bóg, był milczący i martwy? Pozwólcie Mi powiedzieć i przypomnieć wam, Kim Ja Jestem:

Ja Jestem Słowem i Żyjącym, Ja będę działał.

Kiedy byłem na ziemi, rozmnożyłem Mój Chleb i Moje Ryby i nakarmiłem rzesze. Kiedy Mojżesz przechodził przez pustynię z tysiącami ludzi nie mającymi nic do jedzenia, Niebieskie Spichlerze zostały otwarte i wszyscy zostali nasyceni manną. Tak samo jest dzisiaj. Ziemia jest spustoszona i nie może wytworzyć dość chleba, aby nakarmić was, zagłodzonych i zaniedbanych, dlatego Ja, przez Mojego Ducha Łaski, pomnożę Mój Chleb, aby was nakarmić, Moi umiłowani. W tych dniach nazywa się to Wylaniem Mojego Świętego Ducha.

Zostaniecie nakarmieni bezpośrednio przeze Mnie, bo pragnę nadal pomnażać Mój Chleb i nie pozostawić nikogo głodnym. Biada tym, którzy próbują przeszkodzić Moim dzieciom przychodzić do Mnie w tym czasie Łaski! Zatem wy, którzy jeszcze wątpicie, nie otwierajcie waszego rozumu, lecz wasze serca. Moje pouczenia są zdrowe i niosą zbawienie. Nie bójcie się, wierzcie w prostocie serca, nie sądźcie ani nie przeklinajcie Moich aniołów wysłanych przeze Mnie z Moim Duchem.

4.09.89

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Moje umiłowane dzieci, módlcie się sercem i przyjmijcie Ducha wylewanego właśnie na wiele narodów. Odczujcie zbliżające się dni Powrotu Miłości. Odczujcie, jak Łaska obficie wylewa się na tylu z was. Zakończę Moje Orędzie przypominając, że zostaliście stworzeni z miłości dla Miłości, aby kochać waszego Stworzyciela. Wszystko, co zostało powołane do istnienia, powstało dzięki Niemu i dla Niego. Uwielbiajcie Go więc i oddajcie chwałę Temu, który was stworzył. Zróbcie przyjemność Mnie, waszej Mamie, rozmyślając nad Naszymi Orędziami, żyjąc Naszymi Orędziami.

6.09.89

JEZUS CHRYSTUS : Słuchaj i usłysz. Czy słyszałaś kiedykolwiek o kimś, kto próbowałby żyć w Mojej pobożności, a kto nigdy nie byłby atakowany lub prześladowany?

Vassula Ryden : – Nie, Panie, niektórzy nawet umarli jako męczennicy.

JEZUS CHRYSTUS : Tak. Widzisz więc, Moja maleńka, mamy potwierdzenie tego, co ogłosili prorocy. Dziś także jeśli ktoś mówiąc w Moim Imieniu podnosi głos, by ogłosić Moje Orędzie, ma pewność, że będzie prześladowany przez Kainów. Wzywam ich, ale oni odmawiają słuchania. Daję im znak, ale nie zwracają na niego uwagi, odrzucają z pogardą wszystkie Moje ostrzeżenia, kpią sobie z obietnicy. Czyż nie zapowiedziałem, że w tym czasie wyleję Ducha Mego na ludzkość, że włożę Moje Prawa bezpośrednio w wasze serca i wyryję Je w waszych umysłach? Żadne proroctwo nie pochodzi z ludzkiej inicjatywy. Jakże mogłoby tak być? Moje Słowo udzielone zostało przez Mojego Świętego Ducha uczącego ludzi mówienia o Mnie. Ja, Pan, obiecałem wam Nowe Niebo i Nową Ziemię i, Moja Vassulo, właśnie Je przygotowuję! Ale dziś ludzie skierowani są na samych siebie, niereligijni, bez serca, wolą własną przyjemność niż Boga. Dni jednak uciekają i wkrótce zło osiągnie kres, zmiecione i oczyszczone Moim Ogniem Miłości. Zatem odwagi, maleńka, zawsze będą doświadczenia, ale Moja Siła zawsze cię podtrzyma. Wkrótce zobaczycie Moje Nowe Niebo i będziecie żyć na Nowej Ziemi, bowiem Moja obietnica wkrótce się wypełni. Przygotowuje się odnowienie Mojego Kościoła. Przeżywacie już właśnie pierwsze bóle jego rodzenia, zatem odwagi, Moi umiłowani. Miejcie odwagę wy, którzy nosicie Moje Imię i jesteście Moim potomstwem. Nie traćcie nadziei, Moje Słowo zaczyna się właśnie wypełniać. Powiedziałem, że Ja-Będę-Z-Wami i że będę żył z wami. Będziecie karmić się bezpośrednio Mną. Darmo ofiarowuję wam każdemu spragnionemu wodę ze Źródeł Życia. Mój Ogień zstępuje już na was z Nieba i ogarnia was Moją Wielką Miłością. Rozszerzę ten pożerający Ogień na wszystkie narody, przekształcając w miłość waszą niegodziwość, zdobywając wasze skamieniałe serca pozostawiając je rozpalone i zmieniając wasz letarg w gorliwość dla Mnie, waszego Boga. Ta Święta Godzina Mojego Ognia rozszerzy się jak rozpalony żar i zostaniecie napełnieni Moim Ogniem Miłości, Ogniem Mojego Świętego Ducha, podobnym do Płomienia z pierwszych Zielonych Świąt. Odnowię was, rozszerzając Moje Królestwo Prawdy, Jedności, Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Zatem radujcie się! Radujcie się z całego waszego serca, Moi umiłowani! Przyjdę usunąć wszystkich waszych pysznych zarozumialców, którzy byli jedną z przyczyn waszego rozproszenia i upadku. Ci, którzy tłumią Mojego Ducha, zostaną zwyciężeni Moim Tchnieniem. Zostaniecie oczyszczeni Moim Ogniem Miłości. Córko, kochaj Mnie, adoruj, sprawiaj Mi przyjemność. Miłość cię kocha. Błogosławię cię, Moje dziecko.

13.09.89

Vassula Ryden : – Panie, ci, którzy odrzucają wszelkie objawienia prywatne szafują argumentem, że jedynym Prawdziwym Objawieniem jest Pismo Święte. Wszyscy o tym wiemy, ale co Ty powiesz na to, Panie?

JEZUS CHRYSTUS : Biblia Święta jest rzeczywiście Prawdą, Prawdziwym Objawieniem, ale Ja nie przestałem istnieć. Popatrz, Ja jestem Słowem i Mój Duch działa. Mój Pocieszyciel jest z wami wszystkimi, Duch Prawdy, o którym wielu z was zapomina lub Go ignoruje. Wszystko, co mówi wam Duch, pochodzi z tego, co należy do Mnie. On jest Przypomnieniem Mojego Słowa, Natchnieniem waszego ducha. To dlatego, Moje dziecko, przypominam wam nieustannie te same Prawdy. Zrozumcie przyczyny, dla których nieustannie pobudzam was Przypomnieniem. Przyjmijcie Mojego Świętego Ducha Prawdy. Przychodzę przypomnieć wam Moje Słowo. Przychodzę wezwać was do skruchy, zanim nadejdzie Mój Dzień. Dziecko, ewangelizuj z miłością dla Miłości. Jestem blisko ciebie, nigdy się nie lękaj. Kościół ożyje. Miłość jest Korzeniem Drzewa Życia i znajduje się między wami. Odżywię to umierające pokolenie Owocem z Mojego Drzewa, wkładając Go bezpośrednio do waszych ust. Pozwól Mi używać cię jako Mojej tabliczki do pisania. Odżywiaj się Mną. Pójdź.

20.09.89

Rozleję Pokój i Miłość na ziemiach waszych zmarłych. Pragnę wszędzie, wśród wszystkich narodów Pozbawionych-Miłości, rozszerzyć Mój Pokój i Miłość. Pragnę zburzyć wszelką Niesprawiedliwość. Ta martwa epoka zostanie wskrzeszona i podąży za Mną do Nowej Ziemi, którą dla niej przygotowałem. Pod Nowym Niebem uwielbi Mnie, dniem i nocą będzie wyśpiewywać Moją Chwałę. Czy jeszcze nie zrozumieliście, że Mój Duch Łaski przygotowuje wam jedną Winnicę po drugiej, rozciągając je z łagodnością i z tak wielką Miłością na każdy naród? Czy jeszcze nie zrozumieliście, że wasza Najświętsza Mama i Ja wyciągamy Nasze Ramiona nad wami, okrywając was Naszymi Błogosławieństwami, przygotowując wam Winnice? Winnice, które My będziemy mnożyć, Winnice, które wydadzą wystarczająco dużo owoców, aby odżywić wielu.

Mój Duch Łaski jest jak Winnica wydająca wdzięczne winorośle, Moje kwiaty przynoszą owoc Pokoju i Miłości. Zbliżcie się do Mnie wy, którzy Mnie pragniecie, i nasyćcie się Moimi owocami, bo wspomnienie Mnie słodsze jest niż miód, a Moje dziedzictwo słodsze niż plaster miodu. Ci, którzy Mnie spożywają, będą Mnie łaknąć, a ci, którzy Mnie piją, będą Mnie pragnąć. Kto Mnie słucha, nie zawstydzi się i kto postępuje zgodnie z Moją Wolą, nigdy nie zgrzeszy. Czyż nie powiedziałem wam, że w nadchodzących dniach sprawię, że wyrosną i rozkwitną pączki i napełnią cały świat owocami? Ten owoc powiększy się w Mojej Światłości, a Niebo wyleje na was Swoją Rosę, aby odświeżyć wasze wysuszone usta. Udzielam wszystkich tych Błogosławieństw Memu Ludowi. Czujcie, że Ja was kocham, Moi mali, Miłość kocha was i błogosławi każdego z was, pozostawiając Swoje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Bądźcie jedno.

2.10.89

Duch Prawdy jest z wami wszystkimi, Moje małe dzieci. Przypominam wam, że jestem Bogiem, którego przychodzicie spotykać i prosić. Czuję, gdy przychodzicie do Mnie modląc się jedynie wargami, bo jestem Bogiem Żyjącym. Chcę, abyście Mnie pragnęli...

(…) W tych ostatecznych dniach rozlewam Mego Ducha Łaski na całą ludzkość. Czy nie zauważyliście, że Ja obdarowuję nawet najmniejszych z was? Mój Duch Łaski wylewa się właśnie na wasze pokolenie, żeby nauczyć was Mnie kochać. Przychodzę jako Przypomnienie Mojego Słowa. Przychodzę rozproszyć ciemności Moim Światłem. Przychodzę was ostrzec i obudzić z głębokiego snu. Nie przychodzę w gniewie, przychodzę z Miłością, Pokojem i Miłosierdziem, aby zdjąć śmiertelny całun spowijający wasze narody. Przychodzę przypomnieć wam, że Ja jestem Święty i że wy powinniście żyć w świętości. Przychodzę wam przypomnieć i nauczyć was, jak się modlić. Wszystko wam dałem, aby wznieść wasze dusze aż do Mnie i dzielić z wami Moje Królestwo. Przychodzę do was jak błagający Żebrak, przychodzę do was jako Mądrość, aby dać wam na nowo Poznanie Świętości. Z większym niż kiedykolwiek żarem ofiarowuję wam Moje Serce. Bardziej pokornie niż kiedykolwiek daję codziennie Siebie jako powszedni Chleb. Daję wam Pokarm aż do zaspokojenia głodu, do sytości. Przyjdźcie zatem do Mnie, powróćcie do Mnie i uwielbiajcie Mnie, waszego Boga. Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was wszystkich. Bądźcie jedno.

10.10.89

Poszerzcie przestrzeń waszego serca dla Mnie samego, aby Mi pozwolić uczynić w was Moje Mieszkanie. Nie tłumcie w sobie Mojego Ducha niemoralnością, racjonalizmem, egoizmem i innymi grzechami. Nie zabijajcie Mnie, pozwólcie Mojemu Duchowi oddychać w was. Wznieście oczy ku niebu i módlcie się w ciszy, jak Ja modliłem się do Mojego Ojca. Módlcie się sercem... a On was wysłucha. Módlcie się z miłością... a On was nie odrzuci. Módlcie się z wiarą... a On nie odepchnie waszego błagania... Wszystko, co robicie, czyńcie z miłością dla Miłości, a Ja nie pozostanę milczący, nieczuły ani niewrażliwy na waszą modlitwę, bo jestem pełen Miłosierdzia i Czułości.

Ja jestem Dobrym Pasterzem szukającym pomiędzy ruinami Moich owiec i Moich baranków. Przychodzę szukać was, z Moim Sercem w Dłoni, ażeby wam Je ofiarować. Przychodzę odszukać was w waszej nędzy, ażeby wam przypomnieć, że nie jesteście pozbawieni ojca i że wszyscy do Mnie należycie.

Przychodzę przypomnieć ci, że w Domu Mego Ojca jest dla ciebie mieszkanie, Moje dziecko... Mieszkanie należące do ciebie... Moja Dusza tęskni za tobą... Moja Dusza znajduje się w niewypowiedzianym smutku za każdym razem, kiedy jedno mieszkanie pozostaje puste na wieczność... Ja, Pan, przynoszę ci w Moich Rękach Niebo jako prezent dla ciebie, aby ci Je ofiarować, ale Mój nieprzyjaciel pragnie przeszkodzić ci w Jego przyjęciu. Posługuje się on wiele razy nędznymi duszami, chcąc zmusić Mój Głos do milczenia, potępiając Łaski, których udziela Mój Święty Duch, a przez to raniąc Moje Ciało i sprawiając, że jest nie do poznania. Ukrywając się za obłokiem ciemności, dusze te stają się Mistrzami Zła i Próżności, odmawiają zrozumienia Moich Dróg. Ludzie ci są ciężarem dla Mojego Serca. Bez obawy przychodzą do Mnie, próżni, z pustymi rękami. Kpią sobie z Obietnicy. Jeszcze jeden raz wkładają w Moją Prawicę trzcinę, wyśmiewając Mnie, potem biorą Mi ją z Ręki, żeby Mnie nią bić po Głowie. Następnie upadają na kolana, oddając Mi cześć, żeby ludzie mówili o nich dobrze poza kościołem. Te świętokradztwa krzyżują Mnie ponownie każdego dnia. Wiele razy ciągną Mnie na Kalwarię. Nienawidzą Mnie bez powodu. Ach! Moje dzieci... Ci ludzie zamienili Moje Oczy i Oczy Mojej Matki w wieczne źródło. Posłuchajcie Mojego Krzyku z Krzyża, bo niezliczone tłumy idą stale w ogień wieczny. Słuchajcie Ducha dającego Życie. Wasze narody zatwardziły swe serca i porzuciły źródło Poznania. Skierujcie wasze spojrzenia na Mnie! Zwróćcie ku Mnie głowy! Przyjdźcie wchłonąć Moje Światło. Pozwólcie Mi zerwać całun spowijający wasz naród. Ja jestem Stróżem waszej duszy i waszego serca, błagającym was o powrót miłości, o miłość bez osobistej korzyści. Umierajcie dla siebie samych, pozwólcie Duchowi prowadzić wasze serca, a Duch ten doprowadzi was do Prawdy, abyście Mnie rozpoznali. Posłuchajcie Mojego Głosu, Głosu Mojego Ducha.

22.10.89

Mój Duch może mówić i działać w tobie. Mój Duch nie powinien znajdować w tobie żadnego rywala. Niczego się nie obawiaj, nawet jeśli Mój Duch spotka rywala, będę czuwał nad tym, by go wykorzenić. Zdaj się na Mnie każdego dnia, pragnij wypełniać Moją Wolę i pozwól Mi zrobić resztę, Mnie, twojemu Bogu.

26.10.89

Proś często Ducha Świętego tą modlitwą:

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu

Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Amen.

Dzięki tej modlitwie Mój Święty Duch pośpieszy, żeby zstąpić na was. Módl się o nadejście wylania Mojego Świętego Ducha na was.

8.11.89

Spróbujcie zrozumieć, usiłujcie rozpoznać Czasy. Mówię wam z powagą, że jeśli nie nawrócicie się, jeśli nie będziecie pościć i modlić się bez przerwy, nie będziecie zdolni zobaczyć Mojego Światła. Spożywajcie Moje Owoce, kiedy jest jeszcze czas. Nawracajcie się i prowadźcie święte życie, nigdy nie przestawajcie się modlić. Mój Święty Duch będzie się nadal wylewał na ludzkość. Odczytujcie Znaki Czasów, Ja jestem Obecny w każdym czasie.

22.11.89

Vassula Ryden : – Proszę Cię, Panie, przemów do mnie przez Pismo Święte.

Otworzyłam przypadkowo Biblię i przeczytałam: “Duch Święty zstąpi na ciebie...” (Łk 1,35).

JEZUS CHRYSTUS : Córko, przypomnij światu Moją Obecność. Głoś Moje Orędzie aż po krańce ziemi. Módl się, słucham... Pomogę ci:

Ojcze, proszę Cię, ukaż mi Twoją Miłość, bo objawiając mi Swoją Miłość odkrywasz przede mną Swoje Święte Oblicze.

Oświeć mnie, nie pozwól nikomu mnie zwieść.

Bądź moim Przewodnikiem, moim Mistrzem i moim Wychowawcą. Pozwól mi uczyć się z Ust Mądrości. Amen.

Widzisz? Proście po prostu o Moją pomoc, a Ja nie będę zwlekał. Pójdźcie, dopiero się uczycie. Pozostańcie blisko Mnie. Przypominajcie sobie o Mojej Obecności; tak nalegam, aby każdy z was się tego nauczył. Moja Obecność także jest Tajemnicą. Nie lekceważcie Mnie, a Ja was nie zlekceważę... Jeszcze ciągle mówię. Pozwólcie Mi być waszym Pocieszycielem. Ja, Pan, poprowadzę was aż do końca, nawet jeśli nie uświadamiacie sobie, jakich w rzeczywistości udzielam wam Łask. Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu będę was napełniał bez przerwy Moim Duchem, będę wlewał w was Moje Słowa i Moje Prawo i wzniosę was do Siebie. Ja, Pan Panów, strzegę was czujnym okiem. Miejcie Mój Pokój i Moją Miłość. Błogosławię każdego z was. Bądźcie dobrzy.

29.11.89

Mój Duch wylewa się obficie na wasze pokolenie. Wszystko to dzieje się z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia. Ja Jestem Wszechmogący, dlatego nie powinno wydawać się wam niewiarygodnym to, że Ja mogę mówić do was w ten sposób. Moje Orędzia dane są po to, by doprowadzić do rozsądku wielu z tych, którzy się oddalili, i aby przypomnieć wam Prawdę. Tym zaś, którzy nie wierzą jeszcze w te Boskie Dzieła Miłosierdzia, postawię to samo pytanie, które zadałem kiedyś faryzeuszom: “Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?”

30.11.89

Vassula Ryden : Znowu usłyszałam Ducha Świętego modlącego się bez przerwy za mnie przez całą noc. Na koniec, o świtaniu, Duch Święty poprosił mnie o powtórzenie za Nim następującej modlitwy przekazanej mi po francusku:

Ojcze, pomóż mi, ponieważ Miłość jest Twoją Potęgą.

6.12.89

JEZUS CHRYSTUS : Wniknij teraz w Moją trzecią tajemnicę, mówiącą o Moim Świętym Duchu, który zstąpił pod postaciami języków Ognia. Módl się o Zesłanie Ducha, które ma nadejść. Wasze pokolenie odczuwa już boleści Jego rodzenia. Noc już prawie minęła, wkrótce pojawi się jutrzenka, a kiedy to się stanie, zło wałęsające się swobodnie nocą, ucieknie z nastaniem dnia. Tak, zaprawdę, Mój Duch Łaski zostanie wylany na całą ludzkość i wasze pokolenie zostanie nakarmione bezpośrednio przeze Mnie. Zostaniecie pouczeni i poprowadzeni przeze Mnie, a na każdym rogu ulic spotkacie Moich świętych i aniołów z Wysoka. Spuszczę na was Mój Chleb, rozradujcie się więc i bądźcie szczęśliwi! Ja, Pan, jestem Światłością świata. Niech słuchają ci, którzy mają uszy! Odwagi! Wkrótce pojawi się jutrzenka. Pójdźmy, medytuj...

(…) Kwiecie, gdy ci przypomnę, jak Ja znosiłem Mój Krzyż nie zważając na wstyd, wtedy ty nie odrzucisz Go z powodu braku odwagi. Prowadzi cię Mój Duch. Moim celem jest położenie kresu ateizmowi. Ach! Moje dziecko! Niewielu posłucha Mojego Głosu, bo twemu pokoleniu brakuje pokory. Za każdym razem, gdy przychodziłem do Moich dzieci poprzez słabe narzędzia, Moi wielu spośród Moich tłumiło Mój Głos. Córko, ich ostrożność staje się nieostrożnością, bo nie rozpoznają owoców Moich Boskich Dzieł i odrzucają wiarę w Nie. Ale, jak powiedziałem to już wcześniej, oni nie wierzą, bo nie są Moimi owcami. Moje owce słuchają Mojego Głosu. Znam je, a one Mnie znają i idą za Mną. I tak właśnie w ich przypadku spełniają się proroctwa: “W ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych pożądliwości. Oni to powodują podziały”; oraz: “Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć.” Nie tylko sami są umarli, ale w swoim upadku chcą też pozbawić Moje dzieci spożywania Mojego Niebieskiego Chleba. Zapominają, że Ja panuję nad nimi i udzielam Mojego Ducha Łaski, komu Mi się podoba i że wywyższam najmniejszego z wszystkich ludzi. W swej niegodziwości zamykają przede Mną drzwi. Pełni niechęci do Moich aniołów, pozbawiają to pokolenie wszelkiej nadziei. Wcale nie traktują Mojego Świętego Ducha Łaski lepiej, niż traktowali Mnie faryzeusze na ziemi.

23.12.89

Mój Święty Duch Łaski jest dziś odrzucony przez niewierzących, ale oni nie wiedzą, co odrzucają. To tak, jak mówi Pismo: “Kamień, który odrzucili budowniczy, to on właśnie stał się podstawą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia.” Ci niewierzący potykają się o kamień węgielny, bo nie wierzą w Dzieła Mojego Świętego Ducha. Tak, dziś Mój Święty Duch Łaski który zstępuje, aby ukazać wam Drogę, Prawdę i Życie jest rzeczywiście Głowicą Węgła, Kamieniem Węgielnym, którego nie rozpoznajecie i całkowicie odrzucacie.

29.12.89

Vassula Ryden : – O, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawco,(…) Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego, udziel nam Ducha Mądrości i Wiary, Odwagi i Cierpliwości, Pokory i Wytrwałości, Miłości i Nawrócenia, za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen.

5.01.90

JEZUS CHRYSTUS : Moje Imię jest Jezus, a Jezus jest Miłością. Wzrastaj w Moim Duchu, jakże inaczej mogłabyś dawać świadectwo?

10.01.90

Przygotowuję was do życia pod Nowym Niebem i na Nowej Ziemi, bo zbliża się już czas, kiedy Miłość będzie żyć z wami. Wkrótce usłyszycie kroki powracającej Miłości, a to dlatego, że Mój Głos słyszany jest już wszędzie, na całej ziemi i dlatego, że wasze dzieci mają widzenia. Powiedziałem, że wyleję Mojego Ducha na całą ludzkość i że wasi synowie i wasze córki prorokować będą, i że Moich Błogosławieństw udzielę nawet najmniejszemu z was. Tak, Mój Głos woła dziś na pustyni. Wzywam każdego z was, choć niektórzy nie zrozumieli zamiaru Mojego Ducha i nie pojęli ani Moich Znaków, ani widzeń waszej młodzieży. Nie cenią już owoców Naszych Serc i traktują Moje wybrane dusze jak oszustów.

(…) Ja Sam dam wam wymowę zgodną z tym, co Duch mówi do kościołów, zatem nie przygotowujcie waszej obrony... Figowiec dojrzał, a Moje Królestwo znajduje się już blisko was...

(…) Nie żądajcie znaków, zadowólcie się tym, co Duch daje wam obecnie.

(…) Jestem Duchem i nie chcę, abyście adorowali Mnie martwymi słowami, lecz w duchu i w prawdzie. Nauczcie się więc modlić sercem. Módlcie się za cały Kościół, bądźcie kadzidłem Mego Kościoła. Rozumiem przez to, że będziecie się modlić za tych wszystkich, którzy głoszą Moje Słowo: za Namiestnika, który Mnie reprezentuje; za apostołów i proroków dzisiejszych czasów, zarówno za kapłanów, osoby zakonne jak i świeckich, aby gotowi byli zrozumieć, że wy wszyscy, których wymieniłem, jesteście częścią Jednego Ciała, Mojego Ciała. Tak, wy wszyscy stanowicie jedno ciało we Mnie. Módlcie się za tych, którzy odmawiają słuchania, by zamiast zachowywać powściągliwość byli gotowi słuchać nauczania lub objawienia natchnionego przez Ducha. Módlcie się, aby mogli zrozumieć, jak Mój Duch działa na różne sposoby i jak Mój Duch was naucza, przypomina, ostrzega. Módlcie się, aby pozwolili Mojemu Duchowi swobodnie wypowiadać się. Nie objawiam nic nowego.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Moje małe dzieci, Winnica Pana rozszerza się w waszych czasach na liczne części globu, a Jego Głos słychać coraz bardziej na waszej pustyni. On będzie nadal pomnażał te małe oazy Swego Królestwa, aby Jego Królowanie na ziemi stało się takie, jakie jest w Niebie. Nie bądźcie zdziwieni ani zaskoczeni. Przeciwnie, radujcie się! Radujcie się, że Jego Święty Duch tak hojnie wylewany jest na wszystkie narody, wzbudzając w nich nowych uczniów. Obyście tylko dziś posłuchali i nie zatwardzali waszych serc, jak w czasie Buntu... Czas ucieka, a Ja błagam was, abyście Nas słuchali, bo za niedługo już Mnie nie zobaczycie.

15.01.90

JEZUS CHRYSTUS : Zdaj się całkowicie na Mnie i wzrastaj w Moim Duchu. Stawiaj Mnie na pierwszym miejscu.

17.01.90

Moi umiłowani, powinniście wszyscy zgiąć głowy, wszyscy bowiem macie udział w Moim Duchu.

22.01.90

Pokój wam. Jestem Duchem Miłości, Pokoju, Pojednania. Jestem Tym, który kocha was najbardziej. Ja jestem waszym Stworzycielem. Zaprawdę powiadam wam, że będę nadal wylewał Mojego Świętego Ducha na waszych synów i córki tak, jak nie zdarzyło się to nigdy od wielu pokoleń, aby karmić was bezpośrednio Moją Własną Ręką i złożyć w waszych sercach całe Moje Prawo.

Właśnie w tych dniach objawiam Moje Święte Oblicze wam wszystkim. Tak, Moje Święte Oblicze zabłyśnie nad wami, Moi umiłowani. Ukażę wam Moją Chwałę i przyjdę również do ciebie, który mógłbyś Mnie jeszcze nie rozpoznać. Wezmę twoją rękę w Moją Rękę i położę ją na Moim Najświętszym Sercu. Pozwolę ci odczuwać Uderzenia Mojego Serca i jeśli Mi pozwolisz, zdobędę twoje serduszko, ogarnę je Moją gorącą Miłością i uczynię je całkowicie Moim.

Jeśli zdacie się na Mnie, ukształtuję was na Mój Boski Obraz. Ponownie udzielę wam daru przebóstwienia i sprawię, że będziecie święci, jak Ja jestem Święty.

(…) Odnowię cię całkowicie, jeśli zdasz się na Mnie. Przyszedłem aż do twoich drzwi. Jeśli jesteście tu dziś zgromadzeni, aby posłuchać tego, co mówi do was Mój Duch, to dlatego, że Ja tego pragnąłem. Przyszedłem dać ci Nadzieję, przyszedłem dać ci Światło. Nie przyszedłem cię potępić, lecz obudzić, Moje dziecko, i pokazać ci Moje Najświętsze Serce oraz to, Kto jest przed tobą.

Jesteście Moi, choćbyście nie wszyscy to uznawali, przedkładając zaszczyty doznawane od ludzi ponad zaszczyty pochodzące od Boga. Mówię wam z powagą: Przyjmijcie dziś Mojego Świętego Ducha...

Przyjmijcie dziś Mojego Świętego Ducha...

Przyjmijcie dziś Mojego Świętego Ducha...

Powróć do Mnie. Pragnę cię uwolnić od zła i wzbudzić twoją miłość do Mnie. Pragnę ukazać się tobie i dać ci znak Mojej Świętej Obecności, jak udzielam go innym, otaczając cię Moim delikatnym zapachem kadzidła. Przyjdź zatem porozmawiać ze Mną. Mówić do Mnie to modlić się, modlić się sercem.

29.01.90

Ach! Czego jeszcze może żądać moja dusza?

Twój Duch obdarzył mnie życiem

i Ty, który jesteś żyjącym Chlebem, przywróciłeś mi życie.

9.02.90

Wzrastajcie w Mądrości, wzrastajcie w Duchu Pana, abyście mogli trwać w pokoju i doskonałej jedności z Panem.

19.02.90

Mój Duch Miłości ogarnie całą twoją istotę. Pozwól Mojemu Duchowi spocząć na tobie, a doświadczysz wielkich cudów. Miłość kocha cię.

2.03.90

Vassula Ryden : Jezus spotkał się ze mną jeszcze raz w Swojej Męce i na Krzyżu.

JEZUS CHRYSTUS : Dzielimy Moją Mękę z następujących powodów, Moje dziecko: (…) z powodu tych, którzy zagłuszają Głos Mego Świętego Ducha (…) Moja umiłowana, wynagradzaj za wszystkie dusze prowadzące Mnie, godzina po godzinie, drogą na Kalwarię. Żadne z tych wynagrodzeń nie jest daremne. Miłość będzie ci towarzyszyć. Pójdź.

3.03.90

Pogardzaj wszystkim, co nie pochodzi ode Mnie. Ja jestem Czysty i Święty. W przeciwnym razie jak Mój Duch będzie mógł pracować w tobie tak, jak Ja tego pragnę? Vassulo, beze Mnie niczego nie możesz uczynić. To Ja uwielbię wkrótce na nowo Moje Imię. Grzesznicy powrócą do Mnie. Świętość Mojego Imienia zostanie zachowana, a to, co powiedziałem, wypełnię. Moje dziecko, Ja jestem Objawieniem Tajemnic i przed wieloma odkrywam to, co musi nadejść. Ty jesteś jedną z Moich wybranych dusz, którym objawiłem Moje Święte Oblicze i Moje zamiary.

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - dalszy ciąg


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!