Biblia - Pismo Święte

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy: „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Aby wniknąć w głębię Mojego Słowa, potrzebujecie czegoś więcej: duchowego poznania, otrzymanego od Ducha Świętego, który wam naświetla Pisma.(13.09.2002)

Biblia Pismo Święte

1.06.86 zeszyt 1

Anioł Daniel: – Pokój z tobą. Bądź dobra. Przestań czytać te książki.[6] Biblia naucza o Prawdzie.

Przypisy:

[6] Czytałam niewłaściwe książki.

17.06.86

– Pokój niech będzie z tobą. Poznaj dobrą Nowinę Emmanuela. Czytaj każdego dnia Biblię, a twoja dusza będzie robiła postępy.

18.06.86

– Pokój niech będzie z tobą. Orędzia te są formą medytacji. Czytanie Biblii sprawia, że twoja dusza robi postępy. Odczuj, że jesteś kochana. Jahwe jest Miłością. Odczuj Jego Miłość. Jahwe kocha cię.

8.07.86

(…) JEZUS: – Nie lękaj się, bo jestem zawsze z tobą. Zawierz Biblii. Powiedz im, że Ja uzdrawiam chorych. Nie lękaj się, uleczę cię. Kwiaty odżywają...

Anioł Daniel: – Jezus jest twoim Uzdrowicielem. Ty jesteś Jego radością. Jezus sprawił, że zakwitłaś. (Później) – Módl się i kochaj Jahwe. Wychwalaj Jezusa i polegaj na Biblii. Rozmyślaj.

20.07.86

Anioł Daniel: – Zaufaj Biblii. Módl się. Wspominaj Jezusa w twoich modlitwach. Pragnij Jezusa.

Czy rozumiesz, że ja tego wszystkiego tak całkiem nie robię?

– Tak, ale pewnego dnia, będziesz to robić. Zaufaj Jezusowi.

29.07.86

(…) Anioł Daniel: – Pokój niech będzie z tobą. Jak doprowadziłaś twoją kuzynkę do czytania Biblii? Jakie są powody, które cię do tego wszystkiego skłoniły?

Pragnę, aby wszyscy ludzie czuli się tak jak ja, radośni z powodu miłowania Boga. Nauczyłam się też wielu rzeczy z tych zapisków.

– Miłość Boga do ciebie jest o wiele większa od tego, co jesteś w stanie zrozumieć. Wychwalaj Boga. (…)

31.08.86

Anioł Daniel: (…) Chwała bądź Bogu! Dla zdobycia wiedzy czytaj Pismo święte.

6.09.86

(…) Anioł Daniel: – Oto dzisiejsze orędzie: czytaj częściej Biblię.

Czy powinnam ją czytać przez cały dzień?

– Nie, Jezus nie działa w ten sposób. On nie pragnie od ciebie nie kończących się godzin pracy. Jezus pragnie, aby uczenie się stało się radością. On chce, abyś lubiła się uczyć.

 

5.10.86 zeszyt 2

(…) JEZUS: Vassulo, dziś w Biblii przeczytaj 1 List św. Piotra. Przeczytaj uważnie, potem ci to wyjaśnię. Przeczytaj pierwszy rozdział. Żyj z wiarą. Piotr naucza, aby mieć wiarę.

Jezus dał mi do zrozumienia, że wiarą możemy góry przenosić. Trzeba bezgranicznie zawierzyć.

 

18.11.86 zeszyt 3

(…) JAHWE: Zachęcę tych, którzy mają mało wiary, do zbudowania wiary we Mnie. To jest wezwanie do tych, którzy odłożyli na bok Moje Słowo, aby doprowadzić ich z powrotem do czytania Mojego Słowa. Jest to apel mający powiedzieć im, że Moje Słowo jest Żywe, Święte i Błogosławione. To jest wezwanie, które ma ich obudzić. To jest wołanie miłości i pokoju. Jest to wezwanie mające powiedzieć im, jakie są ich początki i że Ja, Bóg, jestem ich Stworzycielem. Chcę im przypomnieć, że nie są sierotami i że Ja wszystkich ich kocham.

 

1.01.87 zeszyt 4

(…) – Mamy rok 1987! Niektórzy ludzie tego nie przyjmą. Powiedzą, że mamy Pismo Święte, aby je studiować.

JAHWE: – Te Orędzia dotyczące Kościoła są przypomnieniem, bo nadszedł w Moim Sercu dzień miłosierdzia, nadeszła godzina Mojej zbawczej pomocy. Czyż nie jestem Ojcem? Czyż nie jestem Zbawieniem dla Mego potomstwa? Oczy Moje spoczywają na każdym z was. Nigdy nic nie umyka Mojemu spojrzeniu. Chcę wam przypomnieć, że powinniście czytać Moje Słowo. Ono jest błogosławione. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym i jestem wolny, by iść tam, gdzie Mi się podoba. Dlaczego myślisz, córko, że to powinno stanowić dla Mnie jakąś różnicę, że żyjesz w roku 1987? Dla Mnie twoja epoka nie stanowi żadnej różnicy. Posłuchaj: dla Mnie, tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień. Moje drzwi pozostaną zawsze otwarte... (…)

 

7.03.87 zeszyt 8

(…) JEZUS: Nie jest mitem nic, co zostało napisane w Moich Świętych Pismach. Szatan istnieje i dąży do tego, aby zgubić wasze dusze. Cierpię, widząc was uśpionych i nieświadomych jego istnienia. Przychodzę dać wam ostrzeżenia, znaki, ale ilu z was będzie czytać Moje ostrzeżenia jak czarodziejskie baśnie? Umiłowana, jestem waszym Zbawicielem, nie zaprzeczajcie Mojemu Słowu. Powróćcie do Mnie i odczujcie niepokoje Miłości, jaką mam do was. (…)

 

30.10.87 zeszyt 17

(…) Bądź czujna, córko, daj im [16] Moje pouczenia. One wszystkie są zgodne z Moimi Świętymi Pismami. (…)

Przypisy:

[16] Kościołom.

 

2.01.88 zeszyt 20

(…) – Mój Boże, czytałam gdzieś, że jeśli Kościół nie przyjmował chętnie objawień prywatnych to dlatego, że wszystko, co należy wiedzieć, znajduje się już w Biblii. Kościół boi się, aby nie został zwiedziony...

– Vassulo, czy będę tylko siedział i patrzył, kiedy zauważam, że Moje stworzenie prawie wpada w zasadzkę Mego wroga? Czyż nie zapragnę pośpieszyć mu na ratunek? Czy przypominasz sobie, jak uzdrowiłem chorego na wodną puchlinę w dzień szabatu? O co zapytałem faryzeuszów?

Panie, muszę sprawdzić w Biblii.

– Idź więc po Moje Słowo.

Uczyniłam to i sprawdziłam.

– Tak, córko, zapytałem: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Powiedziałem: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?»[4] W owym dniu nie mogli znaleźć odpowiedzi.[5] Dziś stawiam to pytanie tym, którzy odrzucają to objawienie: Czy jest niezgodne z Moim Prawem wybawić – przez Moje dzisiejsze Opatrznościowe Dzieła – Moje stworzenie od upadku w waszej erze? Vassulo, Ja jestem Jezusem, a Jezus znaczy Zbawiciel.

Powiedz im, Panie, przypomnij im to wszystko, Panie.

– Umiłowana, oni nałożyli na Moje Serce koronę cierniową, Moje Najświętsze Serce krwawi.

Jezu, czy oni są tego świadomi?

– Podejdę cicho do ich drzwi i bez pukania wejdę do ich domu i ukażę im Moje Najświętsze Serce. Ci, którzy są szczerzy, uświadomią sobie swój Błąd. (…)

Przypisy:

[4] Łk 14,1-6. [5] Zdanie symboliczne dla naszej epoki.

6.01.88

(…) Moje Słowa potwierdza Pismo Święte. (…)

 

25.01.88 zeszyt 21

(…) Liczne są Moje Tajemnice. Większość Moich Tajemnic jest przed wami zakryta. Posłuchaj Mnie teraz dobrze. Każde zapowiedziane proroctwo się wypełni, każde słowo zapisane w Pismach zrealizuje się. (…)

10.02.88

(…) Pismo nigdy nie kłamie. (…)

 

16.05.88 zeszyt 24

(…) Módl się za te wszystkie dusze, które jeszcze nie pojęły Pisma Świętego; za dusze źle interpretujące tak wiele jego fragmentów, odrzucające całe części, które mogłyby was oświecić, i wykorzeniające liczne elementy, które mogłyby wlać w was światło. Posłuchaj i spróbuj zrozumieć. Był raz siewca, który przygotował ogromne pole. Do obsiania go wybrał najlepsze ziarno, aby otrzymać najlepszą pszenicę! A kiedy żniwo – o, jakże wielkie żniwo! – było gotowe do zbioru, jego nieprzyjaciel wysłał na jego pole gromadę kruków. Poleciały na to pole, na którym pracował i przygotował z tak wielką miłością i za cenę tak wielkich ofiar. Pole to – na którym żniwo było gotowe i obfite – mogłoby wyżywić cały kraj, nikogo nie pozostawiając o głodzie. Kruki posłane przez nieprzyjaciela zaczęły dziobać to tu, to tam, pożerając i pustosząc jak tylko to możliwe. Gdyby siewca, widząc to wszystko, nie posłał swych sług, aby przegonili kruki, zniszczyłyby cały plon.

Panie, czy zechcesz to teraz wyjaśnić?

– Pójdź! Siewcą jestem Ja, Pan. Zasiewem jest Moje Słowo,[34] Nieprzyjacielem – szatan. Kruki to dusze znajdujące się pod wpływem szatana, niszczące od czasu do czasu, przez wiele lat ważne elementy Moich Słów. Jednak Ja, Jezus Chrystus, Pan, będę się ukazywał wiele, wiele razy, aby przynieść wam te brakujące składniki. Upiększę i odnowię Mój Kościół. Kocham cię, stworzenie. Cały Mój Kościół zostanie odnowiony. Te elementy, które zostaną wam zwrócone, upiększą Go i uczynią doskonałym. (…)

Przypisy:

[34] Pismo Święte.

 

2.06.88 zeszyt 25

(…) Zaskoczeni ubogim narzędziem, które wybrałem dla ukazania się, odrzucą cię twierdząc, że nie przychodzisz ode Mnie. Zapomnieli, co mówi Pismo: “Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć.”[9] Zatem Ja, Pan, mówię: Nie umysły, lecz wasze serca otwórzcie! (…)

Przypisy:

[9] Iz 65,1.

 

14.07.88 zeszyt 26

(…) Uczcie się, czytając Moje Święte Słowo. Wasz czas poświęcony na czytanie Mnie nie będzie stracony. Z pewnością możecie poświęcić swemu Zbawicielowi jedną godzinę dziennie. (…)

 

5.10.88 zeszyt 28

(…) Jak długo jeszcze nie będą rozumieli Pism? Jak długo jeszcze będą wykazywać brak zainteresowania Moimi Tajemnicami? Znajdźcie Moje Owoce w Przysłowiach. Rozeznawajcie, a jeśli macie trudność z rozeznaniem, proście Mego Świętego Ducha Rozeznania, aby na was zstąpił. Wiele z Moich Tajemnic pozostaje jeszcze ukrytych, a można je odkryć w Moich Księgach Mądrości.[11] (…)

Przypisy:

[11] W tym momencie znowu poczułam się jak wdowa i zawołałam do Pana: PRZYJDŹ, PANIE! Tęskniłam za Bogiem.

11.10.88

(…) Ci ludzie powinni powrócić do Pism i czytać, jak działa Mój Duch i jak Ja błogosławię dary, których udzielam wybranym przeze Mnie.[17] One wszystkie pochodzą ode Mnie. Moje dziecko, ty i Ja, Ja i ty, przemierzamy tę pustynię, tę śmiertelną pustynię utworzoną przez racjonalizm, brak wiary, brak miłości, zamieszanie, upodobanie w samym sobie, próżność, niechęć do wszystkiego, co pochodzi od Ducha Świętego. Ich opór wobec słuchania potępia ich. Kto odrzuca Dzieła Mojego Ducha Świętego, ten Mnie odrzuca, bo Duch Święty i Ja jesteśmy Jednym i Tym Samym!... (…)

Przypisy:

[17] Jezus poprosił mnie o zanotowanie: 1 Kor 12,1-11.

 

3.12.88 zeszyt 30

(…) Przypominam wam wszystkim, że żyjecie w Końcu Czasów i to dlatego Moje Znaki są liczniejsze... Pisma właśnie się wypełniają... (…)

7.12.88

(…) Małe kwiaty, dni są tak bliskie, te dni, o których wam mówiłem, dni Nowej Ziemi i Ery Miłości zstępującej z wysoka. Wszystko to nadejdzie, aby wypełniły się Pisma. (…)

20.12.88

(…) Pisma właśnie się wypełniają. Mądrość nie będzie zwlekać, będzie uprawiać Mój lud jak rolnik i siewca. Zajmie się jałowością tej ziemi i przekształci ją w pola. Ja będę pracował na nich i z tych pól uczynię pola Pokoju i Miłości. Jestem Światłością tego świata i za każdym razem, gdy zobaczę was pogrążonych w ciemności, zawsze będę na was zstępował.

Panie, jest kilku duchownych, którzy odmawiają słuchania i uwierzenia, że Ty możesz objawiać się w ten sposób, przeze mnie. Mówią, że Ty, Jezus, przyniosłeś nam wszystkim Prawdę i nie potrzebują już nic innego, jak tylko Pismo Święte. Inaczej mówiąc, według nich, wszystkie te Dzieła są fałszywe.

– Powiedziałem wam wszystkim, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, wszystkiego was nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Nie daję wam żadnej nowej nauki, lecz jedynie przypominam wam Prawdę, prowadząc do pełnej Prawdy tych wszystkich, którzy się zagubili. Ja, Pan, zadbam, abyście dzięki tym Przypomnieniom czuwali i Mój Święty Duch, Pocieszyciel, zawsze będzie wśród was jako Przypomnienie Mojego Słowa. Nie dziwcie się więc, kiedy Mój Święty Duch mówi do was. Te przypomnienia są wam dawane z Mojej Łaski, by was nawrócić i przypomnieć Moje Drogi. (…)

13.01.89

(…) Uznajcie Moje Dzieła! Rozeznawajcie duchy! Pismo mówi: “Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze”.[19] Moje Najświętsze Serce, tak bardzo niezrozumiane, jest Bezmiarem Miłości i Miłosierdzia. Wasza epoka jest martwa, ale Ja, który jestem Zmartwychwstaniem, ożywię ją. (…)

Przypisy:

[19] 1 Kor 14,3.

17.01.89

(…) – Panie, wskaż mi w Piśmie fragment zawierający uwielbienie Ciebie, abym Ci go przeczytała.

– Zrobię to. Otwórz Pismo Święte.

Otwarłam Je. To była Księga Daniela 3,52-90. Przeczytałam te wersety Panu. Sprawiło Mu to radość.

 

17.02.89 zeszyt 31

Dziś odbędzie się nasze modlitewne spotkanie z czytaniem Pisma Świętego i orędzi Jezusa oraz Maryi. – Jezu?

– Jestem, umiłowana. Postępuj zgodnie z Moim programem. Jestem cały czas z tobą. Pójdź, będziemy razem pracować. My.

20.02.89

(…) Widzicie? Otworzyłem Moje Niebieskie Zapasy dla tego zgłodniałego pokolenia. Będziecie mogli się najeść w pełni, nakarmicie się do sytości.[10] Pisma właśnie się wypełniają. Daję wam Znaki Końca Czasów, jednak wielu Moich odmawia rozpoznania tych Znaków... Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? Chociaż większa część Moich dzieci odwróciła się do Mnie plecami, choć Mnie opuściła, Ja jednak – z powodu odwiecznej miłości, nigdy nie znużony – będę je dziś poszukiwał. Nigdy nie ustanę w wołaniu i przywoływaniu każdego. Powróćcie do Mnie całym sercem. Pośćcie i nawracajcie się. Otwórzcie przede Mną wasze serca, a Ja was uleczę. Zwróćcie się do Mnie, waszego Ojca. Jak ojciec czule traktuje swoje dzieci, tak i Ja podobnie potraktuję nawracających się i powracających do Mnie. Jestem bowiem Najczulszy wobec słabych i Najbardziej Współczujący nędznym. Jestem pełen Litości i bogaty w Dobroć. (…)

Przypisy:

[10] Por. Jl 2,26.

26.02.89

(…) Chodź, szepnę ci do ucha, który fragment z Pisma powinnaś przeczytać podczas najbliższego spotkania. Wesprzyj się na Mnie, a Ja cię podtrzymam. (…)

 

1.05.89 zeszyt 33

(…) Ja, Pan, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pisma właśnie się wypełniają. Zatem dlaczego tylu z was jest zaskoczonych wylaniem Mojego Ducha? Dlaczego dziwicie się, gdy wasi młodzi mają wizje? [8] Przychodzę do was sprawdzić waszą znajomość Mego Słowa; przychodzę z wielką miłością ożywić zwłoki Moich synów i córek. Przychodzę was nawrócić i przypomnieć wam Moje Prawa; przychodzę wezwać grzesznika do wyznania grzechów. (…)

Przypisy:

[8] Por. Dz 2,17-18; Jl 3,1-5.

 

14.06.89 zeszyt 34

(…) – Moja Vassulo, pozwól, że ci przeczytam fragment Mego Słowa.

Jezus kazał mi otworzyć Pismo Święte w przypadkowym miejscu. Natknęłam się na następujący fragment Księgi Syracha, czyli Eklezjastyka: Mądrość Wychowawcza, Syr 4,11-22.

 – Widzisz? Ja jestem Mądrością i Ja jestem twoim Wychowawcą. (…)

 

13.09.89 zeszyt 36

(…) – Panie, ci, którzy odrzucają wszelkie objawienia prywatne szafują argumentem, że jedynym Prawdziwym Objawieniem jest Pismo Święte. Wszyscy o tym wiemy, ale co Ty powiesz na to, Panie?

Biblia Święta jest rzeczywiście Prawdą, Prawdziwym Objawieniem, ale Ja nie przestałem istnieć. Popatrz, Ja jestem Słowem i Mój Duch działa. Mój Pocieszyciel jest z wami wszystkimi, Duch Prawdy, o którym wielu z was zapomina lub Go ignoruje. Wszystko, co mówi wam Duch, pochodzi z tego, co należy do Mnie. On jest Przypomnieniem Mojego Słowa, Natchnieniem waszego ducha. To dlatego, Moje dziecko, przypominam wam nieustannie te same Prawdy. Zrozumcie przyczyny, dla których nieustannie pobudzam was Przypomnieniem. Przyjmijcie Mojego Świętego Ducha Prawdy. Przychodzę przypomnieć wam Moje Słowo. Przychodzę wezwać was do skruchy, zanim nadejdzie Mój Dzień. Dziecko, ewangelizuj z miłością dla Miłości. Jestem blisko ciebie, nigdy się nie lękaj. Kościół ożyje. Miłość jest Korzeniem Drzewa Życia i znajduje się między wami. Odżywię to umierające pokolenie Owocem z Mojego Drzewa, wkładając Go bezpośrednio do waszych ust. Pozwól Mi używać cię jako Mojej tabliczki do pisania. Odżywiaj się Mną. (…)

21.09.89

(…) – Ja jestem Korzeniem Drzewa Życia i ze Mnie promieniuje Życie Wieczne. Mój kwiecie, przeczytaj Pismo Święte.

Jezus pragnął, abym przypadkowo otwarła Pismo Święte. Trafiłam na fragment z Izajasza 40,9.

– Czytaj i pisz: “Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!” Wasze Nowe Jeruzalem znajduje się w zasięgu ręki... (…)

 

25.10.89 zeszyt 37

MATKA BOŻA: (…) Niech Nasze Orędzia odżywiają wasze biedne dusze i doprowadzą je do Poznania. Niech doprowadzą was do Pisma Świętego, do Prawdy, do Życia. Pragnę wyrwać was z sieci demona. Pragnę wznieść wasze dusze na wyższy poziom modlitwy. (…)

 

31.01.90 zeszyt 40

(…) Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana. Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana. (…)

9.02.90

JEZUS: (…) Moim pragnieniem jest, abyście czytali codziennie fragment Pisma Świętego. (…)

 

12.04.90 zeszyt 42

(…) Powiedziano, że Mój Duch Łaski zostanie wylany na wszelkie ciało, a wasi synowie i córki prorokować będą.[2] Wszystko, o czym mówi Pismo, właśnie się wypełnia. Przygotowuję was z Nieba na rozpoznanie Prawdy. (…)

Przypisy:

[2] Por. Dz 2,17.

 

Sierpień 1990 zeszyt 44

Jezus prosił mnie o przypadkowe otwarcie Pisma Świętego i o napisanie tego, co mi pokazał.

– “Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.”[16]

Przypisy:

[16] Mt 26,41

 

10.10.90 zeszyt 46

(…) Posłuchajcie Mnie, Moi umiłowani. Pismo mówi: “Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych spośród was, którzy dostępują zbawienia.”[14] To tego Języka przychodzę was nauczyć, ten właśnie Język Miłości usłyszycie w Mojej szkole i wy, wy, którzy pragniecie się uczyć, bądźcie błogosławieni, silni i szczęśliwi. Jakiekolwiek przeszkody nadejdą, nie lękajcie się, miejcie ufność we Mnie. Ale biada temu, kto je wznosi, będzie musiał odpowiedzieć przede Mną w Dniu Sądu! (…)

 

24.01.91 zeszyt 49

(…) Pisma właśnie się wypełniają, istotnie bowiem zapowiedziały One, iż w dniach ostatnich pojawią się ludzie, którzy wyśmieją się z Mojej Obietnicy.[13] Ponieważ wiedziałem, że ludzie mają nieskończoną zdolność grzeszenia i że na końcu Czasów Nieprzyjaciel zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni, dlatego zachowałem dla Siebie resztę, aby stała się budowniczym Mojego Nowego Sanktuarium, Pierwocinami Mojego Ducha. (…)

Przypisy:

[13] Por. 2 P 3,3.

7.02.91

(…) Wy jesteście świadkami, bo uwierzyliście, że to, co czytacie w Pismach, urzeczywistnia się: wylanie Mojego Ducha w tych ostatnich dniach ciemności udzielane jest obficie ludzkości. Wy jesteście świadkami rzeczy, które wcześniej stanowiły tajemnice i o których mówiło się w przypowieściach. Jesteście świadkami okrucieństwa szatana. Obiecuję wam jednak, dzieci, że zaraz po waszych boleściach – które się nasilą – przyjdzie Radość; po waszych bólach rodzenia zrodzi się Miłość między wami! (…)

 

14.04.91 zeszyt 51

(…) Błogosławieni wierni, którzy zachowują Moje Przykazania i którzy nie zmieniają w Pismach ani jednej kreski z tego, co zostało napisane: do nich należy Królestwo Niebieskie. (…)

 

27.06.91 zeszyt 52

(…) Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? Przyjdźcie teraz i porównajcie. (…)

 

2.08.91 zeszyt 53

(…) Powinniście przyswajać Moje Słowo jak wasz codzienny pokarm. Ono jest waszym Niebieskim Chlebem, ono jest waszym Życiem. (…)

30.08.91

(…) Moje Święte Imię jest codziennie znieważane i gardzi się Moimi przykazaniami. Wszystkie słowa zapisane w Pismach spełnią się. Napisz: “W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i Bogu nieba oddali chwałę.”[30] Pozostało już bardzo niewiele czasu.

Przypisy:

[30] Ap 11,13. Siedem tysięcy oznacza bardzo wielką liczbę. Zob. też: Mt 24,22.29-30.

 

14.10.91 zeszyt 55

(…) Powinnaś być znakiem dla nich, a zrozumieją, że skoro Ja Jestem jest Jeden, wy również będziecie jedno, jak My Jedno jesteśmy. Pisma wypełnią się, gdyż Moja Modlitwa Arcykapłańska do Ojca zostanie wysłuchana. (…)

24.10.91

(…) – Nie musisz się obawiać: na koniec Nasze Serca zwyciężą. Pokażę wkrótce każdemu, jak potrafię ocalać. Pisma muszą się wypełnić. Widzisz, jest napisane, że Bestia, która wychodzi z Czeluści,[22] przygotowuje się do wydania wojny Dwom Świecznikom stojącym przed Panem świata, Dwom Świadkom, którzy przedstawiają Moje Ciało i są Moim Ciałem; tym, którzy udowodnili – przez swą wielką siłę duszy w chwilach cierpienia, doświadczeń i prześladowań – że są Moimi sługami; tym, którzy rozgłaszają Moje Słowo i są Moimi rzecznikami; tym, którym Prawda została dana, by byli jak aniołowie i echo Słowa, bo pozwolili Mojemu Duchowi być ich Przewodnikiem dającym każdemu z nich posługę Eliasza. (…)

Przypisy:

[22] Por. Ap 11,7.

 

4.03.92 zeszyt 58

(…) Będą nadal nauczać według mody świata, jak naucza się filozofii. Poza tym, czy nie czytałaś, że dary duchowe Mojego Świętego Ducha będą dla nich dopóty trudne do zrozumienia, dopóki będą myśleć i przychodzić do Mnie jako filozofowie? Czy nie czytałaś, że są to dary, które ci ludzie zniekształcają, jeśli sami nie są w Duchu, podobnie jak przekręcają resztę Pisma? Pismo Święte wszystkich was przed tymi ludźmi ostrzegło. Wierzcie i wzrastajcie w łasce, którą wam dałem. (…)

 

6.05.92 zeszyt 59

(…) Mój Powrót jest bardzo bliski. Zaprawdę mówię wam: kto zachowuje Moje Słowo, nigdy nie zazna śmierci. A ty, który się wahasz, nie wątp już dłużej, lecz wierz. Jeśli nie udało ci się pojąć pouczeń Pisma, niech niepokój nie ogarnia twego serca. Przyjdź dzisiaj powierzyć Mi siebie, serce – Sercu. Który ojciec mógłby słuchać skarg swego dziecka i nie czuć, jak rozrywa się każde włókno jego serca? Ja jestem waszym Odwiecznym Ojcem, tym który kocha was Miłością Odwieczną. Jak ojciec zaprasza swe dzieci do dzielenia i dziedziczenia jego własności, tak Ja wzywam was, byście stali się dziedzicami Mojego Królestwa. Ach! Gdybyście te Moje Słowa zapisali w swoich sercach i wchłonęli... (…)

 

20.07.92 zeszyt 60

(…) Nie lękajcie się więc, gdy przeciw wam powstaną burze: Pisma właśnie się wypełniają. Błogosławieni jesteście wy, którzy umieracie we Mnie, Panu! Z pewnością was wynagrodzę. Moje dziecko, Miłość jest blisko ciebie i Mój Duch jest nad tobą. (…)

 

2.03.93 zeszyt 65

(…) Przybyłem też powiedzieć każdemu, co napisane jest w Księdze Prawdy [4] i wyjaśnić wam w prostych słowach to, czego nie zrozumieliście. (…)

Przypisy:

[4] Zrozumiałam, że chodzi o Pismo Święte.

 

30.06.93 zeszyt 67

(…) Nigdy nie przestałem wam przypominać prawd, które Ja Sam wam dałem. Czyż teraz nie będę czuwał nad tym, aby postępowano sprawiedliwie z Moimi owcami: z owcami, które właśnie umierają z powodu złego pokarmu? Pismo nie może zostać odrzucone, a Moje słowo żyje i działa. (…)

 

6.10.93 zeszyt 68

(…) Dziś gałązki figowca są soczyste i rozwijają się jego liście. Czy wciąż nie rozpoznajecie czasów? Jak to się dzieje, że tylu spośród was nie potrafi czytać i zrozumieć Pism? Jak to się dzieje, że większość z was straciła zdolność spostrzegania? Czy nie powiedziałem: «Czuwajcie»? Dzieci, dziś jest wam ofiarowywane Moje Królestwo. Nie przechodźcie bez zauważenia tego. Nie pozwólcie też, aby Moje Królestwo was ominęło. Nie lekceważcie Mojej Miłości. Ja jestem zawsze z wami.

 

19.07.94 zeszyt 72

(…) Teraz, proszę Cię, umocnij mnie przez jakiś fragment Biblii.

– Bardzo dobrze, otwórz więc Biblię...[32] Tak, pragnij otrzymywać Moje Słowo. Ono jest twoim pokarmem i zachowa cię przy życiu.

Przypisy:

[32] Otworzyłam Biblię i przeczytałam przypadkowy fragment.

 

10.12.95 zeszyt 81

(…) Powiedziałem, że powierzyłem ci to Orędzie. Ono nie dodaje nic nowego do Pisma Świętego. Wszystko, co powiedziałem w tym Orędziu, jest zapisane w Piśmie Świętym, jednak wy nie zrozumieliście w pełni tego, co jest napisane. Słyszeliście, że powiedziałem: Ześlę wam Pocieszyciela, aby był na zawsze z wami oraz w tych, którzy Mnie kochają, aby was pouczyć. Mój Duch stanie się waszym Doradcą i Nauczycielem. Bez Niego nawet Moi uczniowie nigdy w pełni nie zrozumieliby ani Mnie, ani Moich pouczeń. Jednak w dniu, w którym powróciłem do Ojca, zesłałem im Pocieszyciela, aby im przypomniał wszystko, co im powiedziałem, kiedy byłem z nimi. Teraz jestem już gotowy przyjść do was, lecz wy wciąż nie rozumiecie, jak i w jaki sposób. A przecież nie mówiłem w metaforach. Mówię wam uroczyście: Ześlę wam Mojego Świętego Ducha w pełni mocy, na całą ludzkość. Znakiem zapowiadającym będą cuda, jakie ukażę na niebie jak nigdy przedtem. To będzie druga Pięćdziesiątnica. Tak Moje Królestwo [18] na ziemi zostanie odnowione. (…)

Przypisy:

18] Jezus rozumie przez to Kościół.

 

4.04.97 zeszyt 89

– Kwiecie-Mego-Serca, posłuchaj Moich Słów. Pytam cię: czy wierzysz w to, co jest zapisane w Pismach?

Ależ oczywiście, Panie!

– Wierzysz, że Bóg może mówić do człowieka?

Przemówiłeś do mnie i dzięki temu rozkwitłam. Jakże mogłabym nie wierzyć w to, że Ty do mnie mówisz?

– Dziś wielu Moich, w Moim własnym Domu, podnosi miecz przeciw Mnie... Nadęci pychą mówią: «My jesteśmy bogami». Uważają, że są o wiele więksi niż wszystko, co ludzie nazywają «bogiem», o wiele więksi od wszystkiego, co otacza się czcią; oni sami zasiadają na tronie w Moim Sanktuarium i twierdzą, że są Bogiem. Każde wypowiadane przeze Mnie słowo odrzucają, lecz wielki ogień jest już gotowy ich pochłonąć... Twierdzą, że pojęli tajemnicę Mnie samego. (…)

 

6.06.2000 zeszyt 100

(…) Jak mówi Pismo, tak się stanie. (…) Pismo nigdy nie kłamie. (…)

 

28.09.2000 zeszyt 101

(…) Niszczyciel pustoszy Nasze Winnice, grabiąc Pisma i wy o tym wiecie. Czyż nie zadziałam? Spójrzcie, Moi Ablowie uskarżają się na pustyni. Moi posłańcy pokoju płaczą gorzko nad zatwardziałością waszych serc, jak Mój Syn płakał gorzko nad twardością serca Jerozolimy, która prześladowała każdego proroka...

Jak długo jeszcze, Panie?

– Aż się nauczą wołać: „Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie!” (…)

 

20.01.2001 zeszyt 102

(…) Pisma nigdy nie kłamią i nie mogą być odrzucone, wy jednak odrzucacie ich części, dokonując grabieży także w ten sposób. Dałem Mojemu Kościołowi, aby go wzbogacić, apostołów. Wzbudziłem i dałem mu proroków, nauczycieli, a także cuda, dar uzdrawiania i liczne inne dary. Wy jednak okradacie Mój Dom, dziś go ogołacacie. Moje Oczy są zbyt czyste, aby patrzeć na ten bunt. Nie bądźcie więc zaskoczeni, kiedy wzywam. Nie bądźcie zaskoczeni, kiedy – w Mojej Łaskawości i nieskończonym Miłosierdziu – zstępuję do was, stworzenia, aby popatrzeć przez okna waszych serc. (…)

 

13.11.2001 zeszyt 104

(…) Uroczyście pytam was wszystkich: co uczyniliście z Pismami? Pisma są zwierciadłem, które Mnie ukazuje. Jak to się dzieje – skoro mówicie, że znacie Pisma – że nie rozpoznajecie Mojej przemowy? Jak to się dzieje, że tak łatwo zaprzeczacie prawdzie? Ja wam to mówię: jeśli Mnie teraz nie rozpoznajecie w Moich słowach, to po prostu dlatego, że ani nie znacie, ani nie rozumiecie Pism, które są kluczem Ducha Świętego. Niektórzy z was mówią: „Nie potrzebujemy tego prorockiego objawienia, nie jesteśmy zobowiązani ani go słuchać, ani czytać, gdyż Pisma nam wystarczą i z nich możemy posiąść wszelką wiedzę”. Pytam was zatem w waszym niedowiarstwie: „Czy wiecie, dlaczego nie wierzycie, i czy wiecie, dlaczego jesteście tak obojętni i zdecydowani zamknąć serce? Czy wiecie, dlaczego nie szukacie nic poza nimi?” To dlatego, że nie macie Ducha Świętego, który mógłby was unieść z mroków ku Swemu Światłu, oświecając waszą duszę, aby widziała Syna z Ojcem, ukazujących się wam. Duch Święty tchnąłby w was tchnienie zmartwychwstania, ożywiając was, dając wam życie we Mnie. Czy dusza, która jest martwa, może pojąć Pisma i praktykować je, skoro nie jest żyjąca? Gdybyście pojęli Pisma, które są zwierciadłem odbijającym Mój Obraz, nie mówilibyście „Pisma mi wystarczą.” Nie, Mój przyjacielu, Pisma nie wystarczą, jeśli nie posiadasz Ducha Świętego. To dzięki Światłu Ducha Świętego można pojąć Objawienie. A wszystkie tajemnice w Pismach, które się wydawały nieprzeniknione i zapieczętowane, staną się poznawalne i jasne, gdyż klucz poznania zostanie ci udzielony przez Ducha. Zaprawdę powiadam ci: kto Mnie dobrowolnie przyjął – nawet dopiero teraz, kiedy mówię – jest błogosławiony, gdyż przeze Mnie otrzyma poznanie i Mądrość w sposób tak cudowny, jakby przeczytał wszystkie Pisma! On sam będzie jak brzmiąca księga, niosąca w sobie Boskie natchnienia, które się otrzymuje przez łaskę. Wtedy, Moja córko, kiedy będzie czytał Pisma, ujrzy nie tylko słowa, lecz swym duchowym okiem – tak jak ty tego doświadczyłaś, Vassulo – dostrzeże też głęboki sens ich kontekstu. Nie sprzeciwiajcie się więc Moim wysłańcom, którzy są jak dźwięczna księga i jak urząd prorocki. Oni pochodzą ode Mnie. Nie ujawniają więcej, niż zawierają Pisma, lecz są waszymi przewodnikami. Prowadzą wasze życie w nowy sposób, abyście rzeczywiście żyli we Mnie, poprawiają wasze życie, dają wam ufność i pociechę. Ja mogę przemienić każdą nędzną istotę w Katedrę. Nie osądzaj, a Ja przyjdę do ciebie, aby Moje słowa stały się rzeczywistością. Pisma są obrazem Mnie, twego Boga. Ceń je, ale nie mów, że je znasz, kiedy daleko ci do poznania Mnie. Zachowuj Przykazania i wypełniaj ich słowa, abyś miał wizję Mnie. Wypełnienie Mojego Słowa doprowadzi twą duszę do poznania Mnie. Wtedy i tylko wtedy staniesz się bogiem przez uczestnictwo, a nie tylko z nazwy. Czy nie pojąłeś znaczenia polecenia: „Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego od Boga”? Czy słuchałeś? (…)

 

13.09.2002 zeszyt 106

Poznać Boga i pojąć Go tylko na podstawie Pisma nie wystarczy. Trzeba wniknąć w Boga, aby być zdolnym rozumieć i znać Go. To nazywamy „kosztowaniem Boga”.

JAHWE: – Tak, Ja muszę się ukształtować w największej głębi twego serca, jak i ty musisz się przekształcić w Moich głębinach. Dziecko, Ja jestem Jahwe i rozkoszuję się, nawiedzając cię w twym ubóstwie. (…) Moje Słowa są zgodne z pouczeniami Pisma Świętego. Błogosławieni, którzy przyjmują tę rzeczywistość bez wystawiania Mnie na próbę i nie potraktowali Mojej wysłanniczki lekkomyślnie. Otrzymają zapłatę proroka. Z pewnością już słyszeliście, że Moi wysłańcy przemawiają w Moim Imieniu. Ci zaś, którzy im nie wierzą – traktując ich jak oszustów lub nawet potępiając ich misję – grzeszą przeciw Mnie, który mówię przez nich. Jak podkreśliłem wcześniej, nie powiedziałem nic, co by przeczyło Pismu Świętemu, lecz wszystkie wypowiedziane przeze Mnie Moje Słowa są zgodne z tym, co wam już dałem. Wydaje się jednak, że wielu nie przykłada się w pełni do poznania Mojego Słowa.[21] Gdyby to uczynili, rozpoznaliby Moje dzisiejsze Pieśni.[22] Ujrzeliby Mój Obraz w Moich Pieśniach, które się nie różnią od danego wam Mojego Słowa. W rzeczywistości nikt nie może – przez samo tylko czytanie Pisma Świętego – wniknąć w tę tajemnicę ani pojąć tajemnicy waszego Boga, który mówi i żyje, i jest pośród was za waszych dni. Aby wniknąć w głębię Mojego Słowa, potrzebujecie czegoś więcej: duchowego poznania, otrzymanego od Ducha Świętego, który wam naświetla Pisma. Czy słyszeliście, żeby ktoś czytał nocą, kiedy są zgaszone światła? To tylko wtedy, gdy światła są zapalone, można widzieć słowa i czytać je. Bez światła nic nie ujrzycie. Bez Ducha Świętego, który przekracza myśl i przewyższa wszelkie konstelacje świetlne razem wzięte, oświadczenia i wyrażenia Mądrości w Moim Słowie będą przed wami ukryte. Jedynie Duch Święty daje waszym duchom światło konieczne do zrozumienia niebieskich wyrażeń. Inaczej Moje Słowa pozostaną zapieczętowane i zamknięte. Oto przyczyna, dla której tak wielu nie rozpoznaje Mnie w tej Pieśni Miłości. Pisma, jak powiedziałem, odzwierciedlają Mój Boski Obraz. (…) Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Miłosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszelkimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Namaściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czytaliście o „proroku, następcy po nim”? [23] Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu. (…)

Przypisy:

[21] Pismo Święte. [22] Ang. My Odes. Oda to utwór poetycki o charakterze uroczysto-patetycznym, opiewający zwykle wielkie idee, symbole, znakomitych ludzi, ważne wydarzenia. Z gr. aoide, oide znaczy pieśń; śpiew; poemat. Ponieważ oda jest słowem rzadziej używanym, w tłumaczeniu przyjęto słowo pieśń. [23] Syr 48,8nn.
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!