Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

fragmenty objawienia Maryi i Jezusa – Adam Człowiek (2005-2014)

Nihil obstat: ks.Abp Andrzej Dzięga - 5 maja 2015 r.

 

[1] 5 marzec 2005

MATKA BOŻA: (…) Drogie dziecko, ta róża, którą trzymam w ręku to symbol modlitwy, o którą proszę Moje dzieci. Odnówcie wasze akty zawierzenie i jak najczęściej adorujcie Mojego Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie. W ciszy adoracji usłyszycie bicie Jego Najświętszego Serca. Trwajcie tak na modlitwie, aby wasze serce w jednym rytmie biło wraz z Jego Sercem. (…)

 

[78] 10 styczeń 2010 - Chrzest Pański

MATKA BOŻA: (…) On przemawia w milczeniu. Milczenie w adoracji i kontemplacji to najlepszy sposób na to, aby usłyszeć, co mówi Duch do Kościołów w obecnym czasie. (…)

 

[79] 23 styczeń 2010

MATKA BOŻA: (…) Jestem dla was wszystkich, Moje drogie dzieci, przykładem wiary i adoracji i modlę się za was każdego dnia przed Tronem Ojca Niebieskiego, by uprosić ratunek i zbawienie dla grzeszników i świętość dla kapłanów. (…)

 

[90] 23 czerwiec 2010

MATKA BOŻA: (…) Sami widzicie, że jeśli cały Kościół nie modli się wspólnie, jeśli kapłani nie czuwają na adoracji z wiernymi i nie uwielbiają Boga ponad wszystko, liturgia nie ożywi chrześcijańskiego apostolstwa, które umocnione jest w Miłości Chrystusa Mojego Boskiego Syna i jest wypełnione mocą Ducha Świętego.

Dlatego wszystko wydaje się takie uśpione, ponieważ Duch Święty nie ma możliwości działania przez zamknięte i oziębłe serca. W tej tak smutnej rzeczywistości budujecie kościoły nie dla chwały Bożej, ale aby umacniać struktury, wartości i dobra, w których dzisiaj wy znajdujecie swoje upodobanie. (…)

 

[101] 7 październik 2010 – NMP Różańcowej

MATKA BOŻA: (…) Dlaczego tak rzadko wystawiacie Najświętszy Sakrament, aby Moje dzieci mogły stanąć twarzą w twarz przed Majestatem Swojego Boga? Tam, gdzie jest Mój Boski Syn, Ja jestem. „Tam, gdzie skarb twój, tam serce twoje”. A największym Skarbem dla dusz modlących się, wynagradzających i pokutujących jest właśnie Boski SYN! Kiedy Moje dzieci klęczą i adorują Najświętszy Sakrament, pragnę przeniknąć ich Moją obecnością, aby nauczyły się prawdziwej modlitwy, prawdziwego zjednoczenia z Boskim Majestatem i Boskim Sercem Mojego Syna. (…)

 

[106] 23 listopad 2010

MATKA BOŻA: (…) Bóg okazywał swoje zagniewanie Ludowi wybranemu poprzez głód, niewolę, a nawet nie przyjmował ich ofiar całopalnych. Dlaczego w taki sposób nie miałby okazać swojego zagniewania Ludowi Nowego Przymierza? Powróćcie z pokorą przed Oblicze Boga, adorujcie i przepraszajcie go na kolanach za grzechy, a spełni On wasze prośby jak zapowiedział przez proroka: „WRÓĆCIE, SYNOWIE WIAROŁOMNI - WYROCZNIA PANA - BO JESTEM PANEM WASZYM I PRZYJMĘ WAS, PO JEDNYM Z KAŻDEGO MIASTA, PO DWÓCH Z KAŻDEGO RODU, BY ZAPROWADZIĆ NA SYJON. I DAM WAM PASTERZY WEDŁUG MEGO SERCA, BY WAS PAŚLI ROZSĄDNIE I ROZTROPNIE.” (JER 3,14-15) (…)

 

[120] 23. KWIECIEŃ 2011 - (WIELKA SOBOTA)

MATKA BOŻA: (…) Potrzebujecie milczenia, aby doświadczyć miłości. W postawie milczenia, adoracji, zegnijcie wasze kolana przed Bogiem i wyznajcie Mu waszą wiarę. Bądźcie czujni i módlcie się. Nie przeżywajcie waszej wiary „od święta”, lecz każdego dnia. (…)

 

[131] 23 czerwiec 2011 BOŻE CIAŁO

PAN JEZUS: (…) Jestem dla Kościoła Źródłem i nieustannie obecny w Najświętszym Sakramencie, gdzie zstępują Aniołowie, aby Mnie czcić, wielbić i adorować. To oni nieustannie składają swoje modlitwy przed Tronem łącząc niebo z ziemią w nieustannej adoracji. Przez wstawiennictwo Aniołów i Świętych zsyłam na ludzi łaskę i miłosierdzie., która z pragnienia Mojego Serca powinna ich pocieszać, pokrzepiać, uzdrawiać i napełniać radością. (…)

MATKA BOŻA: (…) Stańcie się świadkami waszej wiary i przykładem dla tych wszystkich, którzy nadal wątpią i poszukują prawdy. Pomóżcie Mi - waszej Matce – ponieważ potrzebuję waszego świadectwa, abyście dali przykład innym jak należy Boga adorować i uwielbiać. Pamiętajcie, że wszyscy jesteście powołani, aby stać się „współpracownikami Boga”. (…)

Moje kochane dzieci bez ducha adoracji i miłości do Boga ponad wszystko – żadne zmiany w liturgii nie ożywią apostolstwa. Dzisiaj potrzebujecie na nowo odkrycia wewnętrznej prawdy, która przepełniona jest duchem modlitwy, pragnieniem objawienia się Chwały Boga, tęsknotą za przyjściem Chrystusa, nadejściem Jego Sprawiedliwości i Królestwa. Bez prawdziwej adoracji Kościół nie jest w stanie wypełnić swojej Misji przemiany i staje się sługą potęg tego świata. (…)

 

[139] 23 sierpień 2011

MATKA BOŻA: (…) Jeśli chcecie włączyć się, Moje kochane dzieci, w dzieło ratowania dusz i ludzkości, to musicie rozpalać innych duchem modlitwy, adoracji i wynagrodzenia. Czyńcie to z roztropnością jak prawdziwi apostołowie Mojego Boskiego Syna.

Moje kochane ziemskie dzieci, Święta Matka Kościół potrzebuje także tego wewnętrznego ducha adoracji Boga. Wszyscy dzisiaj narzekają na brak czasu: Msze święte odprawia się szybko, czasu na modlitwę i dziękczynienie nie ma, bo kapłani śpieszą się zaraz na plebanię. W ciągu tygodnia nie ma czasu na adorację, a jeżeli już, to krótką. Czy tak powinna wyglądać odnowa Kościoła, gdy nie ma czasu dla Boga? Jakie znajdziecie wytłumaczenie przed Bogiem z braku czasu dla Boga, dla bliźniego i dla własnego uświęcenia? Wtedy będzie miał prawo powiedzieć do was: „Nie znam was. Żądaliście ode Mnie tak wiele, a nie pozostawiliście Mi czasu, abym mógł wam dać nawet to, o co prosiliście!.”

Rozważcie Moje słowa i poświęcajcie więcej czasu dla Boga i dla waszego uświęcenia, bo to nie kto inny, jak wasz przeciwnik zabiera wam czas i zajmuje was zupełnie banalnymi sprawami. Przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

[148] 21 listopad 2011 - Ofiarowanie NMP w Świątyni. [Wspomnienie]

MATKA BOŻA: (…) TAJEMNICA SAKRAMENTALNEJ, RZECZYWISTEJ OBECNOŚCI MOJEGO BOSKIEGO SYNA W KOŚCIELE STAŁA SIĘ FUNDAMENTALNYM KAMIENIEM PRÓBY DLA KOŚCIOŁA, O KTÓRY WIELU SIĘ POTKNĘŁO. Z wielkim smutkiem widzę, jak wielu Moich umiłowanych synów kapłanów nie nosi w sobie gorliwości służenia, żaru miłości oraz ducha modlitwy i adoracji – nie głoszą słów Ewangelii, nie są Jej świadkami, lecz zachowują się jak przewrotni uczeni w Piśmie. Ta próba, kiedy zasiane zostało zwątpienie i brakuje wiary, jest największą próbą od czasu założenia Kościoła, gdyż w początkach Jego istnienia gorliwi świadkowie Mojego Boskiego Syna byli gotowi ofiarować swoje życie dla zachowania wiary. (…)

 

[154] 23 grudnia 2011

MATKA BOŻA: (…) Ten sam Zbawiciel, który narodził się w ciszy Betlejem, przebywa teraz w ciszy Tabernakulum i przychodzi każdego dnia podczas Ofiary Mszy Świętej. Rozważajcie tę tajemnicę za każdym razem, kiedy uczestniczycie w tej Ofierze! Pozwólcie Mu się narodzić w każdym z was, a On rozproszy wasze wewnętrzne troski i kłopoty. Trwajcie w postawie adoracji, oczekując na przyjście Króla Miłosierdzia. Przed Najświętszym Sakramentem uczcie się, podobnie jak pasterze, adorować Króla, który przyszedł na ziemię, by wszystko pojednać z Ojcem. Jeżeli macie stać się Jego prawdziwymi świadkami i świadczyć o Miłosiernej Miłości Boga do ludzi, musicie najpierw przyjąć Go pod dach waszych serc, uwielbić Go, a w Nim oddać chwałę Bogu Ojcu. Mój Syn obdarzy was wewnętrznym pokojem i siłą, która pozwoli wam przezwyciężać samych siebie oraz umocnić innych. Jeśli pozwolicie teraz na nowo narodzić się Mojemu Boskiemu Synowi w waszych sercach, objawienie Jego chwały [nazywane współcześnie „Ostrzeżeniem” – uwaga ks. J. N.] będzie dla was ukazaniem Jego pokoju i radością dla was, a ci, których serca pozostaną zatwardziałe, odczuwać będą lęk i trwogę przed Jego obecnością. (…)

 

[155] 28 grudnia 2011 – Św. Młodzianków z Betlejem. Do kapłanów.

MATKA BOŻA: (…) Trudno nie zauważyć, że wiara upada, a wy sami stajecie się coraz bardziej bezradni wobec szerzącego się zła i nienawiści. Niewiele pomogą programy duszpasterskie, jeśli [u was samych] nie będzie prawdziwej adoracji Boga w duchu pokuty i wynagrodzenia. Jeśli nie staniecie do modlitwy i nie dacie dobrego przykładu wiernym Kościoła. Wtedy wystawicie ich na jeszcze większe pokusy i zamęt. (…)

 

[156] 31 grudnia 2011

MATKA BOŻA: (…) Jeśli z czcią i szacunkiem adorujecie krzyż i Rany Mojego Boskiego Syna, to tym bardziej powinniście kochać Kościół i trwać w Nim. (…)

 

[161] 23 stycznia 2012

MATKA BOŻA: (…) Teraz jesteście świadkami, kiedy rzeczywista obecność Mojego Boskiego Syna jest ukryta pod postacią Chleba – lecz On jest prawdziwy i obecny pośród swojego stworzenia, tak jak obiecał. Mój Syn jest obecny w swoim Kościele, chociaż jest biczowany i lekceważony.

Świat, który uległ pokusie szatana, powtarza za nim słowa: „Nie będę służył!” Tak rodzi się coraz większy bunt stworzenia przeciwko swojemu Stworzycielowi, Zbawicielowi i Królowi. Szatan wmówił człowiekowi, że przed Majestatem Boga nie trzeba klękać, bo wystarczy mieć serce czyste. Lecz zrozumcie, że serce czyste to serce nowe według obietnicy Boga, i właśnie takie serce, po rozpoznaniu prawdy, każe upaść na kolana przed Bogiem. Czyż wezwaniem proroków do nawrócenia Izraela nie było wezwanie do uwielbienia, upadku na twarz i zginania kolan przed Panem, który ich stworzył?

Każdy, kto prosił Mojego Boskiego Syna o uwolnienie, o zdrowie, padał na kolana przed Nim i został wysłuchany. Jakże wielkie i prawdziwe świadectwo dał Piotr, padając na kolana przed Moim Synem, kiedy wyznał swój grzech. A potem, gdy sam prosił o uzdrowienie Tabity, wpierw ukląkł i prosił o łaskę dla niej.

Wielu spoglądało na Mojego Syna, widziało Jego cuda i łaski, a jednak nie rozpoznało w Nim Boga. Widzicie, Moje kochane dzieci, jak [dzisiaj] zasłona ciemności zakryła serca wielu, którzy nie rozpoznają i nie adorują obecności Boga w Kościele. (…)

 

[181] 7 czerwca 2012 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze. Słuchaj uważnie Moich słów, gdyż dzisiaj pragnę przypomnieć Moim dzieciom o szacunku należnym Najświętszemu Ciału Mojego Boskiego Syna.

       Moje umiłowane ziemskie dzieci, przyjmijcie słowa Mojej Matczynej miłości i zatroskania Mojego Niepokalanego Serca, które kieruję do was w imieniu Mojego Boskiego Syna.

       Widzicie, Moje kochane dzieci, jak Kościół Mojego Boskiego Syna jest coraz bardziej atakowany z zewnątrz, a także nasilają się prześladowania go od środka. Następuje podział, będący wynikiem napięcia pomiędzy tym co jest z ciała, a tym co jest z ducha. Szatan doprowadził do wielkiego zamieszania. Uderzył w pasterzy i rozproszyły się owce, które zatraciły poczucie duchowego bezpieczeństwa. Szatan zadał największy cios poprzez wzbudzenie wątpliwości, a wręcz – zaprzeczenie realnej obecności Mojego Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie, doprowadzając do osłabienia wiary i braku czci.

       Bądźcie jednak pewni, Moje kochane dzieci, że Mój Boski Syn pragnie odnowić Kościół przez Moje Niepokalane Serce, a przez świętych kapłanów odrodzić świat. Chce ich zgromadzić wokół Tabernakulum, wokół Ołtarza, wokół Najświętszej Eucharystii, aby rozproszyć ciemności niedowiarstwa. Poprzez ich żywą wiarę pragnie zgromadzić wiernych, aby wypraszali miłosierdzie, przebaczenie i pokój. Tak, Moje dziecko i wy, Moje kochane dzieci – Mój Boski Syn pragnie rozgrzeszyć całą ludzkość przez posługę świętych kapłanów!

       Pamiętajcie jednak, Moje kochane dzieci, abyście podczas opuszczenia i próby ciemności, która jest „tajemnicą nieprawości”, nie pozwolili oderwać się od korzenia Szczepu Winnego. Walka z szatanem nie jest łatwa i wymaga odwagi, roztropności i siły. Szatan nie był przez nikogo kuszony, więc jego bunt był świadomym aktem sprzeciwu wobec pełni Prawdy. On sam stał się przez to przyczyną wszelkiego zła, a celem jego strategii jest zbudowanie własnego królestwa, będącego zaprzeczeniem prawdziwej miłości i autentycznej adoracji Boga. Zwiódł wielu, aż odwrócili się od Boga i szaleńczo odmawiają Mu prawdziwej czci i chwały. To on ukazuje fałszywy obraz Boga i dąży do zajęcia Jego miejsca, nawet w Kościele Mojego Boskiego Syna. Wszystko, co sprzeciwia się prawdziwemu i żywemu oddaniu czci Najświętszemu Ciału Mojego Boskiego Syna i [przyczynia się do] zaprzeczenia Jego obecności, jest owocem jego pokus.

       Już czas, aby świat na nowo zrozumiał tajemnicę Eucharystii i aby odpłacił Bogu Miłości przez swą pokutę i adorację. Gdy upadniecie na kolana, naśladując świętych Aniołów, którzy w dzień i w nocy adorują Najświętszy Sakrament, otrzymacie siłę i światło. Staniecie się narzędziami przy odnawianiu świata, a Królestwo Boże przybliży się do was.

       Adorujcie Mojego Boskiego Syna jak najczęściej. Adorujcie Go podczas Mszy świętej, gdy przyjmujecie Jego Najświętsze Ciało do waszych serc i kiedy trwacie w dziękczynieniu. Żyjcie Jego obecnością i promieniujcie światłem Jego Chwały w każdym miejscu! W Najświętszym Sakramencie zawiera się całe dobro Kościoła; Święta Matka Kościół żyje, oddycha i porusza się dzięki Niemu. Dlatego w tajemnicy nieprawości nie możecie opuszczać Kościoła, bo Mój Boski Syn w Najświętszym Sakramencie jest Głową i waszą Paschą. Jeśli On wyprowadza swoje dzieci i swój Kościół na pustynię, to po to, aby wprowadzić go następnie do prawdziwej Oazy, ukazując jego piękno i blask chwały.

       Dzieci ciemności unikają światła prawdy, dlatego zostały owładnięte egoizmem i obojętnością. Natomiast dzieci światłości słuchają głosu swojego Pasterza i podążają za Nim. Kochane dzieci, łączcie się we wspólnej modlitwie za kapłanów oraz za święty Kościół. Zjednoczcie się w prawdziwej unii modlitewnej i starajcie się w każdy czwartek przyjąć w duchu wynagrodzenia Ciało Mojego Boskiego Syna w intencji uświęcenia i świętości kapłanów.

       Kocham was, Moje dzieci światłości, i przynoszę wam błogosławieństwo Mojego Boskiego Syna dla waszego umocnienia: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

 

[192] 22 sierpnia 2012 - Matki Bożej Królowej

MATKA BOŻA: (…) Przede wszystkim jednak proszę was, Moje kochane dzieci, umacniajcie się CHLEBEM ŻYCIA, stając się jednym z Moim Boskim Synem. Brońcie Jego godności, stawajcie w obronie Jego czci. Cichy Baranek Ojca ofiarowuje się nieustannie na ołtarzach świata. Łączcie się z Nim przez Moje bolesne Serce, wynagradzajcie i adorujcie Jego umęczone Ciało. Nadchodzi bowiem czas, gdy zjednoczenie z Jego agonią stanie się udziałem całego Kościoła. Wy jednak, Moje kochane dzieci, trwajcie ze Mną i bądźcie pewni, że Mój Boski Syn objawi Swoją Chwałę i pokona szatana tchnieniem swoich ust nie inaczej, jak właśnie poprzez Eucharystię i poprzez swój Kościół. Tego bądźcie pewni! Szatan w swoich bluźnierstwach przeciwko Bogu odwraca waszą uwagę od Kościoła, abyście szukali i oczekiwali Jezusa tam, gdzie z pewnością Go nie ma – mianowicie w zwodniczych i fałszywych naukach!

       Trzymajcie się mocno Mojego matczynego płaszcza i czuwajcie. Kocham was i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

 

[247] 30 maja 2013 - Boże Ciało

MATKA BOŻA: (…) Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was jako Matka Eucharystii, Matka Chleba, który zstąpił z nieba, aby umocnić w was wiarę w żywą i realną obecność mojego Boskiego Syna pośród was. On jest prawdziwym, żywym Chlebem, który daje życie wieczne.

O, jakże wiele zniewag doznaje mój Boski Syn w Najświętszym Sakramencie! Ludzkość w swojej pysze nie chce ugiąć kolan przed Jego Majestatem. Wy, którzy rozumiecie moje słowa i moje matczyne zatroskanie, spójrzcie i rozważcie, jak wielkich łask doznajecie z Jego miłosiernego, eucharystycznego Serca.

Dzisiaj w sposób szczególny przypominam wam, moje kochane dzieci, i zapraszam ponownie, abyście się stali duszami adorującymi – każdy na miarę swojego powołania! Łączcie się w adoracji, aby pocieszać, wynagradzać i dziękować Sercu mojego Syna. Idźcie do Źródła miłości i świętości. Adorujcie Ciało mojego Boskiego Syna z największą czcią. Całe Niebo, święci i aniołowie, oddają nieustannie chwałę, uwielbienie, cześć i dziękczynienie, wychwalając Boga w Trójcy Jedynego. Jeśli całe Niebo poruszone jest czcią i uwielbieniem Boga, to jak powinno zachować się stworzenie ma ziemi! Na początku, w swojej niewinności, całe stworzenie oddawało cześć Bogu, dziś jednak, z powodu ciężaru grzechu, pozostaje wam tęsknić za objawieniem Chwały Bożego Syna i przywróceniem porządku.

Ten dzień nadchodzi, moje kochane dzieci, gdy porządek zostanie przywrócony, a stworzenie oczyszczone poprzez ogień miłości, który rozpali ludzkie serca. Ta przemiana, moje dzieci, dokonuje się już teraz – w sercach tych, którzy przyjmują Pokarm niebieski, którzy tęsknią za Nim i adorują Go całym swoim życiem.

Nadchodzi czas – już jest – kiedy wielu pragnie tego Pokarmu, a nie otrzymuje Go. Są też tacy, którzy mając Go pod dostatkiem, nie chcą Go i lekceważą. Dlatego największym głodem, jakiego doświadcza ludzkość, nie jest głód chleba, a głód Słowa Bożego i Eucharystii [1].

Spójrz, moje dziecko i moje dzieci, na tę monstrancję wypełnioną światłem Słońca, które nigdy nie przemija – całym Bóstwem i Majestatem mojego Boskiego Syna! To ten sam Zbawiciel, który pocieszał, uzdrawiał, upominał, aż wreszcie poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, aby odkupić ludzkość. Tabernakulum stało się teraz Jego miejscem przebywania pośród was. Jest obecny i gotów, by w każdej chwili was pocieszyć i umocnić, ale pragnie, abyście również wy przyszli do Niego i spędzili z Nim czas na rozmowie z serca do Serca!

Ponieważ jest cały prawdziwie obecny, dlatego odnowienie jakie przygotował, a także objawienie Jego Chwały i pełni Majestatu, dokona się właśnie w Eucharystii. Mój Syn sprawi, że opadnie zasłona z waszych oczu i ujrzycie Jego potęgę, moc i panowanie. Objawienie Jego Majestatu będzie objawieniem się Eucharystycznego Królestwa, a stworzenie zostanie oczyszczone mocą Ducha Świętego.  Podobnie jak promienie słoneczne i woda dają i podtrzymują życie na ziemi, tak Boskie promienie eucharystycznego Serca dają życie wieczne, a Duch Święty przemienia i uświęca całe stworzenie.

Moje kochane dzieci, mój Boski Syn ożywia, karmi, umacnia i uświęca Kościół. Moim zadaniem jest przygotować was, moje kochane dzieci, na nadejście tego czasu pokoju i zjednoczenia z moim Boskim Synem. W moim Niepokalanym Sercu pragnę was wprowadzić w ten czas widzialnego Tryumfu mojego matczynego Serca! Pragnę zgromadzić wybraną przez Boga trzódkę – wszystkie Jego dzieci, które On wybrał i powołał, aby byli jedno z eucharystycznym Sercem Mojego Boskiego Syna – podobnie, jak apostołowie byli zjednoczeni jednomyślnie w Wieczerniku i trwali na modlitwie.

Bądźcie duszami adorującymi i uwielbiajcie Boga we wszystkich waszych dobrych uczynkach. Błogosławię wam z Mojego Niepokalanego Serca, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

______________________

[1] por. Am 8,11 :“ Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.”

 

[249] 8 czerwca 2013 - Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

MATKA BOŻA: (…) W waszej wierze i zaufaniu bądźcie jak apostoł Andrzej, który zawołał do swojego brata Szymona: „Znaleźliśmy Mesjasza!” [1]. Trwajcie zatem na modlitwie, Moje kochane dzieci, trwajcie przy Moim Boskim Synu w adoracji, aż przyjdzie, by objawić swoją Chwałę i posłać was, abyście dali świadectwo o Jego Miłosierdziu. Nie dajcie się zastraszyć złu, które co prawda pokazuje swoją potęgę, ale moim dzieciom nie może nic uczynić. Chociaż stworzyło całe systemy i zwiodło całe społeczeństwa i narody, to nie może nic uczynić tym, którzy należą do mojego Boskiego Syna i poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu. Diabeł-smok chce odebrać wam nadzieję, chce pokazać, że jest „panem” tego świata, abyście się go bali. Bądźcie jednak spokojni i nieugięci w walce, gdyż on tylko syczy jak wąż, lecz wasza wiara, wasze zaufanie i poświęcenie mojemu Niepokalanemu Sercu pozbawia go jadu. (…)

 

[255] 2 sierpnia 2013 - Matki Bożej Anielskiej

MATKA BOŻA: (…) Dbajcie, moje kochane dzieci, o życie w łasce uświęcającej, o uświęcenie waszych dusz przez sakramenty święte, pamiętając, że wasze czyny stają się święte, gdy wasza dusza jest uświęcona obecnością i działaniem Boga. Gdy jesteście w stanie łaski, nikt ani nic nie może wam zaszkodzić, napełnić was lękiem czy niepewnością. Dlatego strategia szatana polega na pozbawianiu was życia sakramentalnego. W swoim sprycie udało mu się wtargnąć do wielu serc i umysłów, w których nieustannie szerzy brak szacunku i należnej czci dla żywej obecności Boga w Kościele i w świecie. Wmówił wielu, że dziś bardziej potrzeba psychologów, niż sakramentu spowiedzi. Wy jednak, moje kochane dzieci, w waszym uniżeniu przed Bogiem i w adorowaniu Go naśladujcie Aniołów, którzy dniem i nocą upadają przed Majestatem Boga, wielbiąc Go: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”. Tak starajcie się zjednoczyć z Aniołami w uwielbianiu Go, aby całe wasze życie stało się dziękczynieniem i adoracją Boga. (…)

 

[262] 4 września 2013

MATKA BOŻA: (…) Dlatego od was samych zależy, jak będziecie pielęgnować Jego obecność i bronić Jego Boskiej godności przed światem i wrogami. Sposób, w jaki przeżywacie Jego eucharystyczną obecność w waszych sercach, w jaki adorujecie Go – jest świadectwem, dawanym przez was w Jego obronie i także budowaniem  Jego Królestwa. (…)

 

11 lutego 2014 [286?]

MATKA BOŻA: (…) Moje kochane dzieci, zapowiedziany przez Moje Niepokalane Serce pewien czas pokoju, ukaże prawdziwą moc i siłę Kościoła, uzdrawiającego rzeczywistą mocą Ducha Świętego. Duch Święty, który objawi prawdę całemu stworzeniu, przyniesie duchową odnowę i prawdziwe uzdrowienie. Będzie to czas powrotu do prawdziwej adoracji Boga, do poznania tajemnicy zwycięstwa krzyża. Uzdrawiająca moc Ducha Świętego dotknie całego Kościoła Mojego Boskiego Syna, dając Mu nowy powiew Ducha Prawdy. Bądźcie zatem otwarci na Jego działanie, które objawi się z całą mocą, podobnie jak w Wieczerniku. (…)

 

------------------------------------------
PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm


www.duchprawdy.com