† N A T C H N I E N I A

† JEZUS: Wiara nie jest wieńcem z samych tylko kwiatów. Są w nim też ciernie. A świętym jest ten, kto potrafi wierzyć w godzinach chwały oraz w godzinach tragicznych; ten, kto umie kochać, kiedy Bóg okrywa kwiatami i również wtedy, gdy układa na cierniach. - Księga 4, Rozdział 12 - objawienie Jezusa "Poemat Boga-Człowieka"-Maria Valtorta
† Iz 10:1.5 Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,(...) Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości!
† JHS: Prawda nie boi się wyśmiania ani niezrozumienia i wypowiada swe słowa wpatrzona w Boga.
† JHS: Mój dom jest wszędzie, tam gdzie znajdują się dusze do pouczenia, nędze do usunięcia i grzesznicy potrzebujący odkupienia.
† JHS: Jeśli nie pozwolisz, by twoja dusza szukała siebie, i jeśli pozostawisz ją pod opieką Mojego Serca, jakże będzie ci mógł szkodzić [demon]?
† JEZUS: Niech twoje pragnienia dotyczą tylko Mojego Domu, a Ja zatroszczę się o twój własny dom. Żyj we Mnie i módl się nieustannie. (...) Wiedz córko [duszo], że chociaż czujesz się, jakbyś była pozostawiona na opustoszałej wyspie, nie lękaj się, Moja Obecność stale jaśnieje na tobie.
† Flp 4,13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
† Przeznaczenie człowieka w umyśle Boga, który was Stworzył: Świętość, która czyni was Jego synami.
† Wolna wola. Kto pełni swoją wolę ten nabywa wad, kto pełni Wolę Bożą nabywa cnót. Kto pełni swoją wolę ten pełni czyny złe, kto pełni Wolę Bożą ten pełni czyny dobre.
† Tam gdzie grzeszne stworzenia tam zmartwienia, wolę być z Jezusem i Maryją...
† Łk 9,62 Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
† Hbr 10,38 A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim.
† Mt 4,4 Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jn 4:32-34 Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. (...) Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. - 7.2.2015
† cisza i milczenie - aby usłyszeć Boga - 3:33, 2.2.2015